Skip to main content
تازه‌ترین خبرها
Thumbnail

عقب‌ نشینی نیروهای امنیتی از مرکز ولسوالی دولت‌شاه در لغمان

منابع امنیتی امروز (پنج‌شنبه، ۳۰ ثور) می‌گویند که نیروهای امنیتی از ولسوالی دولت‌شاۀ لغمان عقب نشینی کرده‌اند.

به‌گفتۀ این منابع، ولسوالی دولت‌شاه از شش ماه به این‌سو در محاصرۀ طالبان بود و اکنون، طالبان ساختمان ولسوالی را نیز تصرف کرده‌اند.

آنان می‌گویند که در شش ماه گذشته، تا ۱۵ تن از نیروهای امنیتی در آنجا جان باخته‌اند و امکان انتقال زخمیان نیز وجود نداشته‌است.

مقام‌های امنیتی تاکنون در این باره چیزی نگفته‌اند.

عقب‌ نشینی نیروهای امنیتی از مرکز ولسوالی دولت‌شاه در لغمان

به‌گفتۀ این منابع، ولسوالی دولت‌شاه از شش ماه به این‌سو در محاصرۀ طالبان بود.

Thumbnail

منابع امنیتی امروز (پنج‌شنبه، ۳۰ ثور) می‌گویند که نیروهای امنیتی از ولسوالی دولت‌شاۀ لغمان عقب نشینی کرده‌اند.

به‌گفتۀ این منابع، ولسوالی دولت‌شاه از شش ماه به این‌سو در محاصرۀ طالبان بود و اکنون، طالبان ساختمان ولسوالی را نیز تصرف کرده‌اند.

آنان می‌گویند که در شش ماه گذشته، تا ۱۵ تن از نیروهای امنیتی در آنجا جان باخته‌اند و امکان انتقال زخمیان نیز وجود نداشته‌است.

مقام‌های امنیتی تاکنون در این باره چیزی نگفته‌اند.

هم‌رسانی کنید