Skip to main content
تازه‌ترین خبرها
تصویر بندانگشتی

اعتراض‌ها درفاریاب؛ 'رهبران جنبش خواستار ایجاد حکومت فدرالی شدند'

در ادامۀ اعتراض‌ها در فاریاب، امروز معترضان شعارهای حکومت فدرالی را سر دادند و اعضای رهبری حزب جنبش ملی هم از مارشال دوستم خواسته‌اند که یک حکومت فدرالی را ایجاد کند.

اعضای رهبری حزب جنبش می‌گویند که در واکنش به "بی‌پروایی" حکومت به خواست آنان مبنی‌بر معرفی والی تازه، آنان خواستار ایجاد حکومت فدرالی در ولایت‌های شمال و شمال شرقی کشور استند.

امروز هفتمین روز است که باشنده‌گان فاریاب دست به اعتراض زده‌اند. اکنون زنان نیز در کنار مردان در برابر مقام ولایت فاریاب چادر اعتراض برپا کرده‌اند تا مخالفت شان را با والی تازه این ولایت نشان دهند.

امان‌الله یکی از معترضان گفت: «امتحان نگیر که یک روز این سرک‌ها را به رنگ خون خود رنگین خواهیم کرد.»

حشمت‌الله آرمان، نماینده مردم فاریاب در مجلس نیز اظهار داشت: «پیام ما هم همین است برای حکومت مرکزی مان؛ خدا نخواسته کدام بحران بزرگ‌تر در این کشور نیاید. در این گپ باید هرچه عاجل خاتمه داده شود.»

معترضان می‌گویند محمد داوود لغمانی را که به‌عنوان والی فاریاب معرفی شده‌است، نمی‌پذیرند.

یک عضو رهبری جنبش ملی تأیید می‌کند که مارشال دوستم، مراد علی مراد، معاون پیشین رییس ستاد ارتش را همچون والی تازه فاریاب پیشنهاد کرده‌است اما حکومت با آن مخالفت کرده‌است.

محمد اسماعیل خان، رهبر جهادی بیان داشت: «در مسالۀ فاریاب باید بگویم که حکومت یک اشتباه بزرگ کرده‌است. خوب نباید برای یک آدمی که به تعیین یک فرد در یک ولایت به حدی خشم مردم بخیزد که در سمت شمال در چندین مردم دست به تظاهرات بزنند.»

معترضان می‌گویند که هواداران حزب جنبش قرار است به روز شنبه اعتراضات شان را در شش ولایت دیگر شمال نیز آغاز کنند.

اما ریاست‌جمهوری می‌گوید که باشنده‌گان فاریاب باید به داوود لغمانی، والی کنونی فاریاب، فرصت بدهند تا خود را ثابت کند.

دوا خان مینه‌پال، رییس مرکز رسانه‌های حکومت بیان داشت: «باید به والی فرصت داده شود تا خود را ثابت کند؛ زیرا او امور اداری ولایت‌ها را می‌داند و با آن آشناست.»

تنش‌ها در فاریاب باعث توقف پروازهای غیرنظامی به این ولایت نیز شده‌اند و معترضان در میمنه به رسم اعتراض هشت نهاد دولتی را بسته‌اند.

اعتراض‌ها درفاریاب؛ 'رهبران جنبش خواستار ایجاد حکومت فدرالی شدند'

امروز هفتمین روز است که باشنده‌گان فاریاب دست به اعتراض زده‌اند؛ امروز زنان نیز در جمع معترضان پیوستند.

تصویر بندانگشتی

در ادامۀ اعتراض‌ها در فاریاب، امروز معترضان شعارهای حکومت فدرالی را سر دادند و اعضای رهبری حزب جنبش ملی هم از مارشال دوستم خواسته‌اند که یک حکومت فدرالی را ایجاد کند.

اعضای رهبری حزب جنبش می‌گویند که در واکنش به "بی‌پروایی" حکومت به خواست آنان مبنی‌بر معرفی والی تازه، آنان خواستار ایجاد حکومت فدرالی در ولایت‌های شمال و شمال شرقی کشور استند.

امروز هفتمین روز است که باشنده‌گان فاریاب دست به اعتراض زده‌اند. اکنون زنان نیز در کنار مردان در برابر مقام ولایت فاریاب چادر اعتراض برپا کرده‌اند تا مخالفت شان را با والی تازه این ولایت نشان دهند.

امان‌الله یکی از معترضان گفت: «امتحان نگیر که یک روز این سرک‌ها را به رنگ خون خود رنگین خواهیم کرد.»

حشمت‌الله آرمان، نماینده مردم فاریاب در مجلس نیز اظهار داشت: «پیام ما هم همین است برای حکومت مرکزی مان؛ خدا نخواسته کدام بحران بزرگ‌تر در این کشور نیاید. در این گپ باید هرچه عاجل خاتمه داده شود.»

معترضان می‌گویند محمد داوود لغمانی را که به‌عنوان والی فاریاب معرفی شده‌است، نمی‌پذیرند.

یک عضو رهبری جنبش ملی تأیید می‌کند که مارشال دوستم، مراد علی مراد، معاون پیشین رییس ستاد ارتش را همچون والی تازه فاریاب پیشنهاد کرده‌است اما حکومت با آن مخالفت کرده‌است.

محمد اسماعیل خان، رهبر جهادی بیان داشت: «در مسالۀ فاریاب باید بگویم که حکومت یک اشتباه بزرگ کرده‌است. خوب نباید برای یک آدمی که به تعیین یک فرد در یک ولایت به حدی خشم مردم بخیزد که در سمت شمال در چندین مردم دست به تظاهرات بزنند.»

معترضان می‌گویند که هواداران حزب جنبش قرار است به روز شنبه اعتراضات شان را در شش ولایت دیگر شمال نیز آغاز کنند.

اما ریاست‌جمهوری می‌گوید که باشنده‌گان فاریاب باید به داوود لغمانی، والی کنونی فاریاب، فرصت بدهند تا خود را ثابت کند.

دوا خان مینه‌پال، رییس مرکز رسانه‌های حکومت بیان داشت: «باید به والی فرصت داده شود تا خود را ثابت کند؛ زیرا او امور اداری ولایت‌ها را می‌داند و با آن آشناست.»

تنش‌ها در فاریاب باعث توقف پروازهای غیرنظامی به این ولایت نیز شده‌اند و معترضان در میمنه به رسم اعتراض هشت نهاد دولتی را بسته‌اند.

هم‌رسانی کنید