Skip to main content
تازه‌ترین خبرها
تصویر بندانگشتی

اعتراض‌ها در فاریاب؛ معترضان خواهان برگشت والی تازه به کابل شدند

اعتراضات باشنده‌گان ولایت فاریاب در واکنش به معرفی محمد داوود لغمانی به‌عنوان والی این ولایت، امروز وارد هشتمین روز شد.

معترضان امروز در برابر لوای اول قول‌اردوی ۲۰۹شاهین – جایی‌که محمد داوود لغمانی امور ولایت فاریاب را به‌پیش می‌برد – گرد آمدند و خواستار برگشت او به کابل شدند.

آنان به فرماندۀ این لوا هشدار دادند که اگر والی تازۀ فاریاب از این پایگاه بیرون نشود و به کابل برنگردد، با خشم مردم روبه‌رو خواهند شد.

روح‌الله، یکی از معترضان گفت: «یا رهبر یا کفن؛ ما تا قطره خون داریم از رهبر خود حمایت می‌کنیم. ما والی را نمی‌خواهیم.»

محمد قاسم، معترض دیگر نیز افزود: «ما غنی می‌گوییم، غنی خالص! این می‌خواهد که با تعصب خود و با همان فکرهای شومی که در مغزش است، حق ما  ترک تبارها را زیر پا کند.»

اعتراض‌ها در فاریاب پس از آن آغاز شدند که در حدود یک ماه پیش، حکومت نقیب‌الله فایق، یکی از افراد نزدیک به مارشال دوستم – را از ولایت فاریاب برکنار و به‌جای او محمد داوود لغمانی را به‌عنوان والی تازه فاریاب گماشت.

هشت روز پیش، پس از آن‌که محمد داوود لغمانی به‌گونۀ رسمی در پایگاه ارتش در فاریاب به‌عنوان والی تازه فاریاب معرفی شد، اعتراض‌ها شدت گرفتند.

اعضای رهبری حزب جنبش به‌رهبری مارشال دوستم، روز گذشته هشدار دادند که اگر حکومت در معرفی والی بازنگری نکند، آنان "حکومت فدرالی" اعلام خواهند کرد.

به‌همین ترتیب، امروز نیز معترضان کفن پوش که روی کفن‌های آن‌ها «یا رهبر یا کفن» نوشته بود، پرچم‌های سه رنگی را که به‌گفتۀ آنان پرچم «ترکستان شرقی» است، حمل می‌کردند.

آنان هشدار دادند که اگر حکومت به‌خواست‌های آنان رسیده‌گی نکند، آنان حکومت ترکستان شرقی را ایجاد خواهند کرد.

شماری از اعضای مجلس، از حکومت و جنبش ملی می‌خواهد که در شرایط کنونی که نبردها در چندین بخش کشور میان نیروهای امنیتی و طالبان جریان دارد، با احتیاط عمل کنند و اختلاف‌های شان را از راه گفت‌وگو حل کنند.

نعمت‌الله کریاب، عضو دیگر مجلس بیان داشت: «نمی‌شود که همه‌چیز از یک آدم باشد. مارشالی، سهمیه در کابینه و سناتوری از یک نفر باشد. او خودش برای مردم و وطن چه کرده؟»

اعضای رهبری جنبش ملی می‌گویند که در سه روز پسین، عبدالله عبدالله، رییس شورای عالی مصالحۀ ملی  و حامد کرزی، رییس‌جمهور پیشین، برای حل موضوع فاریاب تلاش‌هایی کرده‌اند. اما به‌گفتۀ آنان اگر این میانج‌گیری‌ها نتیجه ندهند، اعتراضات از فاریاب به چندین ولایت دیگر در شمال کشور گسترش خواهند یافت.

عنایت‌الله بابر فرهمند، معاون نخست شورای عالی مصالحۀ ملی و از افراد نزدیک به مارشال دوستم در این باره اظهار داشت: «روی طرزالعمل یا تشکیل کمیسیون یا همان شورای مردمی در این روزها کار جریان دارد و قدمه بعدی این اقدامات مردم ولایت فاریاب راه اندازی انتخابات تعیین انتخاب والی شان خواهد بود.»

اما حکومت هم‌چنان از این معترضان می‌خواهد تا به آقای لغمانی فرصت دهند تا خود را ثابت کند.

پیش از این مارشال دوستم، مراد علی مراد، معاون پیشین ستاد ارتش را به‌عنوان والی تازه فاریاب پیشنهاد کرده‌است، اما حکومت با آن مخالفت کرده‌است.

اعتراض‌ها در فاریاب؛ معترضان خواهان برگشت والی تازه به کابل شدند

هشت روز پیش، پس از آن‌که محمد داوود لغمانی به‌گونۀ رسمی در پایگاه ارتش در فاریاب به‌عنوان والی تازه فاریاب معرفی شد، اعتراض‌ها شدت گرفتند.

تصویر بندانگشتی

اعتراضات باشنده‌گان ولایت فاریاب در واکنش به معرفی محمد داوود لغمانی به‌عنوان والی این ولایت، امروز وارد هشتمین روز شد.

معترضان امروز در برابر لوای اول قول‌اردوی ۲۰۹شاهین – جایی‌که محمد داوود لغمانی امور ولایت فاریاب را به‌پیش می‌برد – گرد آمدند و خواستار برگشت او به کابل شدند.

آنان به فرماندۀ این لوا هشدار دادند که اگر والی تازۀ فاریاب از این پایگاه بیرون نشود و به کابل برنگردد، با خشم مردم روبه‌رو خواهند شد.

روح‌الله، یکی از معترضان گفت: «یا رهبر یا کفن؛ ما تا قطره خون داریم از رهبر خود حمایت می‌کنیم. ما والی را نمی‌خواهیم.»

محمد قاسم، معترض دیگر نیز افزود: «ما غنی می‌گوییم، غنی خالص! این می‌خواهد که با تعصب خود و با همان فکرهای شومی که در مغزش است، حق ما  ترک تبارها را زیر پا کند.»

اعتراض‌ها در فاریاب پس از آن آغاز شدند که در حدود یک ماه پیش، حکومت نقیب‌الله فایق، یکی از افراد نزدیک به مارشال دوستم – را از ولایت فاریاب برکنار و به‌جای او محمد داوود لغمانی را به‌عنوان والی تازه فاریاب گماشت.

هشت روز پیش، پس از آن‌که محمد داوود لغمانی به‌گونۀ رسمی در پایگاه ارتش در فاریاب به‌عنوان والی تازه فاریاب معرفی شد، اعتراض‌ها شدت گرفتند.

اعضای رهبری حزب جنبش به‌رهبری مارشال دوستم، روز گذشته هشدار دادند که اگر حکومت در معرفی والی بازنگری نکند، آنان "حکومت فدرالی" اعلام خواهند کرد.

به‌همین ترتیب، امروز نیز معترضان کفن پوش که روی کفن‌های آن‌ها «یا رهبر یا کفن» نوشته بود، پرچم‌های سه رنگی را که به‌گفتۀ آنان پرچم «ترکستان شرقی» است، حمل می‌کردند.

آنان هشدار دادند که اگر حکومت به‌خواست‌های آنان رسیده‌گی نکند، آنان حکومت ترکستان شرقی را ایجاد خواهند کرد.

شماری از اعضای مجلس، از حکومت و جنبش ملی می‌خواهد که در شرایط کنونی که نبردها در چندین بخش کشور میان نیروهای امنیتی و طالبان جریان دارد، با احتیاط عمل کنند و اختلاف‌های شان را از راه گفت‌وگو حل کنند.

نعمت‌الله کریاب، عضو دیگر مجلس بیان داشت: «نمی‌شود که همه‌چیز از یک آدم باشد. مارشالی، سهمیه در کابینه و سناتوری از یک نفر باشد. او خودش برای مردم و وطن چه کرده؟»

اعضای رهبری جنبش ملی می‌گویند که در سه روز پسین، عبدالله عبدالله، رییس شورای عالی مصالحۀ ملی  و حامد کرزی، رییس‌جمهور پیشین، برای حل موضوع فاریاب تلاش‌هایی کرده‌اند. اما به‌گفتۀ آنان اگر این میانج‌گیری‌ها نتیجه ندهند، اعتراضات از فاریاب به چندین ولایت دیگر در شمال کشور گسترش خواهند یافت.

عنایت‌الله بابر فرهمند، معاون نخست شورای عالی مصالحۀ ملی و از افراد نزدیک به مارشال دوستم در این باره اظهار داشت: «روی طرزالعمل یا تشکیل کمیسیون یا همان شورای مردمی در این روزها کار جریان دارد و قدمه بعدی این اقدامات مردم ولایت فاریاب راه اندازی انتخابات تعیین انتخاب والی شان خواهد بود.»

اما حکومت هم‌چنان از این معترضان می‌خواهد تا به آقای لغمانی فرصت دهند تا خود را ثابت کند.

پیش از این مارشال دوستم، مراد علی مراد، معاون پیشین ستاد ارتش را به‌عنوان والی تازه فاریاب پیشنهاد کرده‌است، اما حکومت با آن مخالفت کرده‌است.

هم‌رسانی کنید