Skip to main content
تازه‌ترین خبرها
تصویر بندانگشتی

اعتراض‌های فاریاب؛ معترضان برای انتخاب والی رأی‌گیری کردند

در نهمین روز اعتراض‌ها در ولایت فاریاب، معترضان برای انتخاب والی تازه در این ولایت رأی‌گیری برگزار کردند.

معترضان در این انتخابات تصمیم گرفتند که عبدالرشید دوستم دربارۀ والی فاریاب تصمیم بگیرد و کسانی را برای این سمت به ریاست‌جمهوری معرفی کند تا از این میان یک تن چون والی فاریاب گماشته شود.

احسان نیرو، سخن‌گوی مارشال عبدالرشید دوستم بیان داشت: «کسی که به خواست مردم فاریاب باشد و با تفاهم مارشال صاحب در فاریاب والی گماشته شود.»

احسان‌الله قوانچ، یکی از معترضان نیز گفت: «اگر قبول نشد وضعیت به‌همین منوال ادامه دارد و تا این‌که جواب ارایه می‌شود، تظاهرات ما گسترده‌تر ادامه می‌یابد.»

اما، شمیم خان کتوازی، رییس ارگان‌های محلی می‌گوید که محمد داوود که از سوی این اداره به‌عنوان والی تازه فاریاب معرفی شده‌است، به کارش ادامه می‌دهد و حکومت هیئتی را برای میانجی‌گیری میان حکومت و معترضان و پایان دادن به اعتراض‌های مردم در فاریاب گماشته است: «داوود لغمانی، والی فاریاب است. تاکنون هیچ تصمیم دیگری گرفته نشده‌است.»

داوود لغمانی، والی جدید فاریاب از شش روز به این‌سو در یکی از پایگاه‌های ارتش در این ولایت کارش را آغاز کرده‌است.

شماری از اعضای مجلس نماینده‌گان می‌گویند با این تصمیم حکومت نیروهای ارتش نیز شامل تنش‌های سیاسی شده‌اند که پیامد ناگواری خواهد داشت.

محمدالله بتاش، والی پیشین فاریاب گفت: «نباید نیروهای نظامی را به مقاصد سیاسی استفاده کنیم.»

در همین حال، شماری از نماینده‌گان مردم فاریاب در مجلس می‌گویند که برای پایان دادن به اعتراضات در این ولایت با پا درمیانی حامد کرزی، رییس‌جمهور پیشین قرار است در یک فهرست کسانی برای سمت والی فاریاب معرفی شوند که عبدالرشید دوستم و حکومت روی آن تفاهم کنند.

اعضای رهبری جنش ملی پیش از این هشدار داده‌اند که اگر میانجی‌گری‌های سیاست‌گران نتیجه ندهد اعتراضات در شش ولایت دیگر در شمال کشور نیز آغاز خواهند شد.

اعتراض‌های فاریاب؛ معترضان برای انتخاب والی رأی‌گیری کردند

معترضان می‌‎گویند والی جدید بی مشوره با مردم انتخاب شده و اگر کار او در این ولایت ادامه پیدا کند معترضان فاریابی به نافرمانی‌های مدنی دست خواهند زد.

تصویر بندانگشتی

در نهمین روز اعتراض‌ها در ولایت فاریاب، معترضان برای انتخاب والی تازه در این ولایت رأی‌گیری برگزار کردند.

معترضان در این انتخابات تصمیم گرفتند که عبدالرشید دوستم دربارۀ والی فاریاب تصمیم بگیرد و کسانی را برای این سمت به ریاست‌جمهوری معرفی کند تا از این میان یک تن چون والی فاریاب گماشته شود.

احسان نیرو، سخن‌گوی مارشال عبدالرشید دوستم بیان داشت: «کسی که به خواست مردم فاریاب باشد و با تفاهم مارشال صاحب در فاریاب والی گماشته شود.»

احسان‌الله قوانچ، یکی از معترضان نیز گفت: «اگر قبول نشد وضعیت به‌همین منوال ادامه دارد و تا این‌که جواب ارایه می‌شود، تظاهرات ما گسترده‌تر ادامه می‌یابد.»

اما، شمیم خان کتوازی، رییس ارگان‌های محلی می‌گوید که محمد داوود که از سوی این اداره به‌عنوان والی تازه فاریاب معرفی شده‌است، به کارش ادامه می‌دهد و حکومت هیئتی را برای میانجی‌گیری میان حکومت و معترضان و پایان دادن به اعتراض‌های مردم در فاریاب گماشته است: «داوود لغمانی، والی فاریاب است. تاکنون هیچ تصمیم دیگری گرفته نشده‌است.»

داوود لغمانی، والی جدید فاریاب از شش روز به این‌سو در یکی از پایگاه‌های ارتش در این ولایت کارش را آغاز کرده‌است.

شماری از اعضای مجلس نماینده‌گان می‌گویند با این تصمیم حکومت نیروهای ارتش نیز شامل تنش‌های سیاسی شده‌اند که پیامد ناگواری خواهد داشت.

محمدالله بتاش، والی پیشین فاریاب گفت: «نباید نیروهای نظامی را به مقاصد سیاسی استفاده کنیم.»

در همین حال، شماری از نماینده‌گان مردم فاریاب در مجلس می‌گویند که برای پایان دادن به اعتراضات در این ولایت با پا درمیانی حامد کرزی، رییس‌جمهور پیشین قرار است در یک فهرست کسانی برای سمت والی فاریاب معرفی شوند که عبدالرشید دوستم و حکومت روی آن تفاهم کنند.

اعضای رهبری جنش ملی پیش از این هشدار داده‌اند که اگر میانجی‌گری‌های سیاست‌گران نتیجه ندهد اعتراضات در شش ولایت دیگر در شمال کشور نیز آغاز خواهند شد.

هم‌رسانی کنید