Skip to main content
تازه‌ترین خبرها
Thumbnail

تفاهم جنبش ملی با حکومت برای پایان معضل فاریاب

عنایت‌الله بابر فرهمند، یک عضو رهبری حزب جنبش ملی امروز (دوشنبه، ۳ جوزا) می‌گوید که حکومت با مارشال عبدالرشید دوستم با پا درمیانی حامد کرزی، رییس‌جمهور پیشین کشور به تفاهم رسیده که داوود لغمانی والی تازۀ فاریاب به کابل برگردد و معاون والی فاریاب چون سرپرست ولایت معرفی شود. 

آقای فرهمند افزود که اگر این تصمیم حکومت عملی نشود، فردا در کنار گُسترش اعتراض‌ها در فاریاب در جوزجان و سرپل نیز معترضان به‌جاده‌ها خواهند ریخت. 

آقای فرهمند گفت: «تفاهم نسبی به این وجود دارد که داوود لغمانی دوباره به کابل برگردد و اعتراضات مردم فاریاب هم متوقف باشد تا زمانی که یکی از کاندیدان مردم ولایت فاریاب به صفت والی منظور می شود و آغاز به کار می کند.»

در همین حال، یک منبع در ریاست‌جمهوری می‌گوید که هنوز رییس‌جمهور با این تصمیم موافقت نکرده، اما چهره‌های میانجی میان حکومت و مارشال عبدالرشید دوستم، روی آن تفاهم کرده‌اند. 

در همین حال، معترضان فاریابی امروز هم در این ولایت راهپیمایی کردند و شعارهای ضد حکومت سر دادند. 

عطامحمد، یک معترض گفت: «تا این که نتجه مثبت به دست ما نیایدهمچنان که خیمه اعتراضی ما بر پا است تظاهرات مدنی ما نیز ادامه می یابد.»

قدوس قلیچ، معترض دیگر نیز گفت: «والی را بدون مشوره و مصلحت در فاریاب مقرر کرده است.»

هواداران حزب جنبش ملی افغانستان می‌گویند که در صورتی که والی تازه به کابل برنگردد، اعتراضات در فاریاب ادامه می‌یابد و باشنده‌گان جوزجان و سرپل نیز دست به راه پیمایی‌ها خواهند زد. 

تورسن، معترض گفت: «اگر حکومت جواب ندهد حکومت حق دارند که حکومت غیر متمرکز اعلام کنند و حکومت فدرالی.»

در همین حال، اداره مستقل ارگان های محلی در یک خبرنامه که شام دوشنبه نشر شد گفت که عبدالمقیم راسخ معاون مالی اداری ولایت فاریاب، "به خاطر حل مشکلات و خواست مردم شریف فاریاب از سوی اداره مستقل ارگانهای محلی، بمنظور سرپرستی از امور ولایت فاریاب توظیف گردیده است."

والی تازۀ فاریاب هفته گذشته در یکی از پایگاه‎های ارتش در شهر مینه، مرکز ولایت فاریاب، معرفی شد.

تفاهم جنبش ملی با حکومت برای پایان معضل فاریاب

یک عضو رهبری حزب جنبش ملی می‌گوید که حکومت با عبدالرشید دوستم به تفاهم رسیده که والی تازۀ فاریاب به کابل برگردد. 

Thumbnail

عنایت‌الله بابر فرهمند، یک عضو رهبری حزب جنبش ملی امروز (دوشنبه، ۳ جوزا) می‌گوید که حکومت با مارشال عبدالرشید دوستم با پا درمیانی حامد کرزی، رییس‌جمهور پیشین کشور به تفاهم رسیده که داوود لغمانی والی تازۀ فاریاب به کابل برگردد و معاون والی فاریاب چون سرپرست ولایت معرفی شود. 

آقای فرهمند افزود که اگر این تصمیم حکومت عملی نشود، فردا در کنار گُسترش اعتراض‌ها در فاریاب در جوزجان و سرپل نیز معترضان به‌جاده‌ها خواهند ریخت. 

آقای فرهمند گفت: «تفاهم نسبی به این وجود دارد که داوود لغمانی دوباره به کابل برگردد و اعتراضات مردم فاریاب هم متوقف باشد تا زمانی که یکی از کاندیدان مردم ولایت فاریاب به صفت والی منظور می شود و آغاز به کار می کند.»

در همین حال، یک منبع در ریاست‌جمهوری می‌گوید که هنوز رییس‌جمهور با این تصمیم موافقت نکرده، اما چهره‌های میانجی میان حکومت و مارشال عبدالرشید دوستم، روی آن تفاهم کرده‌اند. 

در همین حال، معترضان فاریابی امروز هم در این ولایت راهپیمایی کردند و شعارهای ضد حکومت سر دادند. 

عطامحمد، یک معترض گفت: «تا این که نتجه مثبت به دست ما نیایدهمچنان که خیمه اعتراضی ما بر پا است تظاهرات مدنی ما نیز ادامه می یابد.»

قدوس قلیچ، معترض دیگر نیز گفت: «والی را بدون مشوره و مصلحت در فاریاب مقرر کرده است.»

هواداران حزب جنبش ملی افغانستان می‌گویند که در صورتی که والی تازه به کابل برنگردد، اعتراضات در فاریاب ادامه می‌یابد و باشنده‌گان جوزجان و سرپل نیز دست به راه پیمایی‌ها خواهند زد. 

تورسن، معترض گفت: «اگر حکومت جواب ندهد حکومت حق دارند که حکومت غیر متمرکز اعلام کنند و حکومت فدرالی.»

در همین حال، اداره مستقل ارگان های محلی در یک خبرنامه که شام دوشنبه نشر شد گفت که عبدالمقیم راسخ معاون مالی اداری ولایت فاریاب، "به خاطر حل مشکلات و خواست مردم شریف فاریاب از سوی اداره مستقل ارگانهای محلی، بمنظور سرپرستی از امور ولایت فاریاب توظیف گردیده است."

والی تازۀ فاریاب هفته گذشته در یکی از پایگاه‎های ارتش در شهر مینه، مرکز ولایت فاریاب، معرفی شد.

هم‌رسانی کنید

دیدگاه تان در این باره