Skip to main content
تازه‌ترین خبرها
تصویر بندانگشتی

خروج نیروهای خارجی بر کاروبار بازار بوش ۸۰ درصد تأثیر گذاشته‌است

دکان‌داران در بازار بوش که در کابل با نام امریکاییان پیوند عمیقی دارد می‌گویند که ماه‌ها می‌شود کار و بارشان با رکود بیش از هشتاد درصدی روبه‌رو شده و دیگر از پایگاه‌های نیروهای خارجی هم کالاهایی برای فروش به آنان نمی‌رسد.

بازار بوش بیش از یک دهه می‌شود که در پایتخت فعال است و در این بازار، غذا، لباس، ابزارهای برقی و نیز ابزارهای دیگری خرید و فروش می‌شوند که بخشی از آن‌ها از پایگاه‌های نظامی خارجی به این بازار انتقال یافته‌اند.

در ۴۲۰ دکانی‌که در این بازار فعال استند، در سال‌های پیش بیشتر کالاهایی خرید و فروش می‌شدند که از پایگاه‌های نظامیان خارجی، به‌ویژه از پایگاه بگرام، به کابل انتقال می‌یافتند؛ اما آن‌چی که رونق بازار این کالاها گفته می‌شد، تاجران را به فکر این انداخت که خودشان نیز به وارد کردن بخش بزرگی از این کالاها به افغانستان بپردازند.    
 
احمد جاوید، دکان‌دار در این بازار گفت: «پنجاه تا شصت درصد مال این بازار، مال امریکایی است که از کمپ‌ها آورده می‌شدند.»

روح‌الله، دکان‌دار دیگر نیز افزود: «پیش از این، ماهانه دوصد تا سه‌صد بوتل پروتین می‌گرفتم از پایگاه بگرام اما اکنون در ماه بیست تا سی بوتل می‌آید.»

به‌گفتۀ دکان‌داران این بازار، در سال‌های پیش، آنان در یک روز از از ۱۵ تا ۳۰ هزار افغانی فروش داشتند؛ اما اکنون فروش‌های آنان در یک روز، تنها از یک‌ تا پنج‌هزار افغانی است.

فضل‌الرحمان، معاون بازار بوش بیان داشت: «تاجران دل نمی‌کنند که سرمایه‌گذاری کنند به‌خاطر وضعیت نامعلوم. این وضعیت هشتاد درصد روی کاروبار تأثیر داشته‌است.»

پیشینه کار بازار بوش به بیش از یک‌دهه پیش برمی‌گردد. دکان‌داران این بازار، نخست در بخشی در منطقه مرادخانی کابل کار می‌کردند؛ اما پسان‌ها، این بازار به منطقه قوای مرکز انتقال یافت.

جالب است یادآور شد که در دهه هشتاد میلادی، هنگامی‌که نیروهای ارتش سرخ در افغانستان حضور داشتند، نیز بازاری مشابه بازار بوش وجود داشت به نام «بریژنف» که نامش از لئونید برژنف رهبر پیشین اتحاد جماهیر شوروی پیشین، الهام گرفته شده بود.

در بازار برژنف هم که در مرکز شهر و در کنار وزارت عدلیه برپا بود، کالاهای مربوط به نظامیان روس و بیشتر پرزه‌جات موترهای آنان، خرید و فروش می‌شدند.

خروج نیروهای خارجی بر کاروبار بازار بوش ۸۰ درصد تأثیر گذاشته‌است

ماه‌های اخیر و به‌ویژه پس از آغاز رسمی خروج نیروهای امریکایی از افغانستان، بازار بوش آن رونق پیشینش را از دست داده است.

تصویر بندانگشتی

دکان‌داران در بازار بوش که در کابل با نام امریکاییان پیوند عمیقی دارد می‌گویند که ماه‌ها می‌شود کار و بارشان با رکود بیش از هشتاد درصدی روبه‌رو شده و دیگر از پایگاه‌های نیروهای خارجی هم کالاهایی برای فروش به آنان نمی‌رسد.

بازار بوش بیش از یک دهه می‌شود که در پایتخت فعال است و در این بازار، غذا، لباس، ابزارهای برقی و نیز ابزارهای دیگری خرید و فروش می‌شوند که بخشی از آن‌ها از پایگاه‌های نظامی خارجی به این بازار انتقال یافته‌اند.

در ۴۲۰ دکانی‌که در این بازار فعال استند، در سال‌های پیش بیشتر کالاهایی خرید و فروش می‌شدند که از پایگاه‌های نظامیان خارجی، به‌ویژه از پایگاه بگرام، به کابل انتقال می‌یافتند؛ اما آن‌چی که رونق بازار این کالاها گفته می‌شد، تاجران را به فکر این انداخت که خودشان نیز به وارد کردن بخش بزرگی از این کالاها به افغانستان بپردازند.    
 
احمد جاوید، دکان‌دار در این بازار گفت: «پنجاه تا شصت درصد مال این بازار، مال امریکایی است که از کمپ‌ها آورده می‌شدند.»

روح‌الله، دکان‌دار دیگر نیز افزود: «پیش از این، ماهانه دوصد تا سه‌صد بوتل پروتین می‌گرفتم از پایگاه بگرام اما اکنون در ماه بیست تا سی بوتل می‌آید.»

به‌گفتۀ دکان‌داران این بازار، در سال‌های پیش، آنان در یک روز از از ۱۵ تا ۳۰ هزار افغانی فروش داشتند؛ اما اکنون فروش‌های آنان در یک روز، تنها از یک‌ تا پنج‌هزار افغانی است.

فضل‌الرحمان، معاون بازار بوش بیان داشت: «تاجران دل نمی‌کنند که سرمایه‌گذاری کنند به‌خاطر وضعیت نامعلوم. این وضعیت هشتاد درصد روی کاروبار تأثیر داشته‌است.»

پیشینه کار بازار بوش به بیش از یک‌دهه پیش برمی‌گردد. دکان‌داران این بازار، نخست در بخشی در منطقه مرادخانی کابل کار می‌کردند؛ اما پسان‌ها، این بازار به منطقه قوای مرکز انتقال یافت.

جالب است یادآور شد که در دهه هشتاد میلادی، هنگامی‌که نیروهای ارتش سرخ در افغانستان حضور داشتند، نیز بازاری مشابه بازار بوش وجود داشت به نام «بریژنف» که نامش از لئونید برژنف رهبر پیشین اتحاد جماهیر شوروی پیشین، الهام گرفته شده بود.

در بازار برژنف هم که در مرکز شهر و در کنار وزارت عدلیه برپا بود، کالاهای مربوط به نظامیان روس و بیشتر پرزه‌جات موترهای آنان، خرید و فروش می‌شدند.

هم‌رسانی کنید