تازه‌ترین خبرها
Thumbnail

نهادهای امنیتی: در نبردهای اخیر نزدیک به ۱۵۰۰ طالب کشته شده‌اند

مسؤولان نهادهای امنیتی افغانستان می‌گویند که نزدیک به یک هزاروپنج‌صد تن از جنگ‌جویان طالب در جریان جنگ‌های اخیر با نیروهای امنیتی و دفاعی کشور، کشته شده‌اند. 

از این میان، جنرال محمد یاسین ضیاء، لوی درستیز کشور می‌گوید که طالبان در بخش‌های مختلف با شکست روبه رو شده‌اند.

در همین حال، رییس عمومی امنیت ملی می‌گوید که شکست‌های اخیر طالبان در جنگ باعث ایجاد مشکلات در صفوف طالبان شده‌است. 

اما طالبان ادعای وارد شدن تلفات سنگین به این گروه را نپذیرفته‌اند.

همزمان با درگیری‌های سنگین در بیش از نیمی از ولایت‌های کشور، مسوولان نهادهای دولتی ازعقب زدن بسیاری ازحمله های طالبان سخن می زنند.

آقای ضیاء در پاسخ به سوالی در بارۀ عقب نشینی‌های  نیروهای دولتی از برخی از بخش‌های کشور گفت:«ما با تغییر شیوه چهار جایی که مشکل هم آمده انشاالله که به زودترین فرصت با همکاری سایر نهادها بالای ازی کار جریان داره.»

با این حال رییس امنیت ملی از وجود اختلاف‌ها در گروه طالبان یاد می‌کند.

ضیاء سراج، رییس عمومی امنیت ملی گفت:«تلفات در بین خود رهبری شان هم یک قسمت مشکلات را ایجاد کرده، سر ملا یعقوب فشارها زیاد شده بخاطری ازی که نتانست درست ازی نفرا استفاده کنه، به زعم خود شان ای بحث های است و ای مسله سبب شده که اینا در بین اطفال هم جلب وجذب را شروع کردند.»

دراین نشست ازآقای محب در بارۀ برخی ازگزارش‌ها مبنی بر این که گویا پاکستان رابطه رسمی را با او قطع کرده است پرسیده شد.

حمدالله محب، مشاور امنیت ملی رییس جمهور در این باره گفت:« رابطه با پاکستان قطع یا ناقطع ایقه تاثیر زیاد نداره، ما کدام رابطه تابحالی هم خوب نبوده.»

 

نهادهای امنیتی: در نبردهای اخیر نزدیک به ۱۵۰۰ طالب کشته شده‌اند

از این میان، جنرال محمد یاسین ضیاء، لوی درستیز کشور می‌گوید که طالبان در بخش‌های مختلف با شکست روبه رو شده‌اند.

Thumbnail

مسؤولان نهادهای امنیتی افغانستان می‌گویند که نزدیک به یک هزاروپنج‌صد تن از جنگ‌جویان طالب در جریان جنگ‌های اخیر با نیروهای امنیتی و دفاعی کشور، کشته شده‌اند. 

از این میان، جنرال محمد یاسین ضیاء، لوی درستیز کشور می‌گوید که طالبان در بخش‌های مختلف با شکست روبه رو شده‌اند.

در همین حال، رییس عمومی امنیت ملی می‌گوید که شکست‌های اخیر طالبان در جنگ باعث ایجاد مشکلات در صفوف طالبان شده‌است. 

اما طالبان ادعای وارد شدن تلفات سنگین به این گروه را نپذیرفته‌اند.

همزمان با درگیری‌های سنگین در بیش از نیمی از ولایت‌های کشور، مسوولان نهادهای دولتی ازعقب زدن بسیاری ازحمله های طالبان سخن می زنند.

آقای ضیاء در پاسخ به سوالی در بارۀ عقب نشینی‌های  نیروهای دولتی از برخی از بخش‌های کشور گفت:«ما با تغییر شیوه چهار جایی که مشکل هم آمده انشاالله که به زودترین فرصت با همکاری سایر نهادها بالای ازی کار جریان داره.»

با این حال رییس امنیت ملی از وجود اختلاف‌ها در گروه طالبان یاد می‌کند.

ضیاء سراج، رییس عمومی امنیت ملی گفت:«تلفات در بین خود رهبری شان هم یک قسمت مشکلات را ایجاد کرده، سر ملا یعقوب فشارها زیاد شده بخاطری ازی که نتانست درست ازی نفرا استفاده کنه، به زعم خود شان ای بحث های است و ای مسله سبب شده که اینا در بین اطفال هم جلب وجذب را شروع کردند.»

دراین نشست ازآقای محب در بارۀ برخی ازگزارش‌ها مبنی بر این که گویا پاکستان رابطه رسمی را با او قطع کرده است پرسیده شد.

حمدالله محب، مشاور امنیت ملی رییس جمهور در این باره گفت:« رابطه با پاکستان قطع یا ناقطع ایقه تاثیر زیاد نداره، ما کدام رابطه تابحالی هم خوب نبوده.»

 

هم‌رسانی کنید

دیدگاه تان در این باره