Skip to main content
تازه‌ترین خبرها
تصویر بندانگشتی

دوستم گزینه‌هایش را برای ولایت فاریاب به حکومت پیشنهاد کرده‌است

در ادامۀ اختلاف‌ها بر سر گزینش والی فاریاب و اعتراض‌ها در این باره، دختر و پسر  مارشال دوستم همراه با شماری از نماینده‌گان فاریاب در مجلس با حامد کرزی، رییس‌جمهور پیشین دیدار کرده‌اند.

نزدیکان مارشال دوستم می‌گویند این دیدار که روز گذشته انجام شد، در آن نام‌های دو تن هم‌چون نامزدان سمت مقام ولایت فاریاب پیشنهاد شده‌است.

با بالا گرفتن تنش‌ها و اعتراض‌ها بر سر معرفی محمد داوود لغمانی به‌عنوان والی فاریاب، حامدکرزی، رییس‌جمهور پیشین به‌حیث میانجی میان حکومت و مارشال دوست دست به‌کار شد.

شفیقه سخا یولچی، نماینده مردم فاریاب در مجلس گفت: «گزینه‌هایی را ‌که جناب مارشال صاحب و هم‌چنین مردم ولایت فاریاب تأیید کردند، به محترم کرزی صاحب داده شد و قرار است که با رییس‌جمهور شریک ساخته شود.»

صبغت‌الله سیلاب، معاون شورای ولایتی فاریاب نیز افزود: «بالای گزینش والی جدید ولایت فاریاب تاهنوز میان معترضان - که خواهان مقرری یکی از باشنده‌گان فاریاب بودند - با حکومت مرکزی توافق صورت نگرفته‌است.»

پس از نزدیک به دو هفته اعتراض‌ در فاریاب، محمد داوود لغمانی که کارش را به‌عنوان والی فاریاب در یک پایگاه ارتش به پیش می‌برد، اخیرأ به کابل خواسته شد و روز گذشته به‌عنوان والی غزنی معرفی شد.

شمیم خان کتوازی، رییس اداره مستقل ارگان‌های محلی بیان داشت: «به‌خاطر این‌که به دموکراسی متعهد بمانیم ما در آنجا [فاریاب] یک معاون داشتیم که سال‌ها تجربه کاری و سرپرستی دارد اورا در همانجا به‌حیث سرپرست گذاشتیم.»

اما هنوز هم باشنده‌گان فاریاب چادرهای اعتراض شان را از شهر میمنه برنداشته‌اند. معترضان می‌گویند تازمانی‌که به خواست شان از سوی حکومت مرکزی رسیده‌گی نشود، دست از اعتراض نمی‌کشند.

فایض، یکی از معترضان گفت: «در صورتی‌که حکومت مرکزی به خواست ما مردم لبیک نگوید، ما مجبور می‌شویم اداراتی را که باز نمودیم دوباره بسته نماییم.»

اعتراض‌ها ۱۷ روز پیش، پس از آن آغاز شدند که حکومت نقیب‌الله فایق، از چهره‌های نزدیک به دوستم را از ولایت فاریاب برکنار و به‌جای او داوود لغمانی را به‌عنوان والی فاریاب معرفی کرد.

دوستم گزینه‌هایش را برای ولایت فاریاب به حکومت پیشنهاد کرده‌است

اعتراض‌ها ۱۷ روز پیش، پس از آن آغاز شدند که حکومت نقیب‌الله فایق، از چهره‌های نزدیک به دوستم را از ولایت فاریاب برکنار و به‌جای او داوود لغمانی را به‌عنوان والی فاریاب معرفی کرد.

تصویر بندانگشتی

در ادامۀ اختلاف‌ها بر سر گزینش والی فاریاب و اعتراض‌ها در این باره، دختر و پسر  مارشال دوستم همراه با شماری از نماینده‌گان فاریاب در مجلس با حامد کرزی، رییس‌جمهور پیشین دیدار کرده‌اند.

نزدیکان مارشال دوستم می‌گویند این دیدار که روز گذشته انجام شد، در آن نام‌های دو تن هم‌چون نامزدان سمت مقام ولایت فاریاب پیشنهاد شده‌است.

با بالا گرفتن تنش‌ها و اعتراض‌ها بر سر معرفی محمد داوود لغمانی به‌عنوان والی فاریاب، حامدکرزی، رییس‌جمهور پیشین به‌حیث میانجی میان حکومت و مارشال دوست دست به‌کار شد.

شفیقه سخا یولچی، نماینده مردم فاریاب در مجلس گفت: «گزینه‌هایی را ‌که جناب مارشال صاحب و هم‌چنین مردم ولایت فاریاب تأیید کردند، به محترم کرزی صاحب داده شد و قرار است که با رییس‌جمهور شریک ساخته شود.»

صبغت‌الله سیلاب، معاون شورای ولایتی فاریاب نیز افزود: «بالای گزینش والی جدید ولایت فاریاب تاهنوز میان معترضان - که خواهان مقرری یکی از باشنده‌گان فاریاب بودند - با حکومت مرکزی توافق صورت نگرفته‌است.»

پس از نزدیک به دو هفته اعتراض‌ در فاریاب، محمد داوود لغمانی که کارش را به‌عنوان والی فاریاب در یک پایگاه ارتش به پیش می‌برد، اخیرأ به کابل خواسته شد و روز گذشته به‌عنوان والی غزنی معرفی شد.

شمیم خان کتوازی، رییس اداره مستقل ارگان‌های محلی بیان داشت: «به‌خاطر این‌که به دموکراسی متعهد بمانیم ما در آنجا [فاریاب] یک معاون داشتیم که سال‌ها تجربه کاری و سرپرستی دارد اورا در همانجا به‌حیث سرپرست گذاشتیم.»

اما هنوز هم باشنده‌گان فاریاب چادرهای اعتراض شان را از شهر میمنه برنداشته‌اند. معترضان می‌گویند تازمانی‌که به خواست شان از سوی حکومت مرکزی رسیده‌گی نشود، دست از اعتراض نمی‌کشند.

فایض، یکی از معترضان گفت: «در صورتی‌که حکومت مرکزی به خواست ما مردم لبیک نگوید، ما مجبور می‌شویم اداراتی را که باز نمودیم دوباره بسته نماییم.»

اعتراض‌ها ۱۷ روز پیش، پس از آن آغاز شدند که حکومت نقیب‌الله فایق، از چهره‌های نزدیک به دوستم را از ولایت فاریاب برکنار و به‌جای او داوود لغمانی را به‌عنوان والی فاریاب معرفی کرد.

هم‌رسانی کنید