Skip to main content
تازه‌ترین خبرها
Thumbnail

هشت غیرنظامی در دو انفجار در موترهای شهری در کابل جان باختند

پولیس کابل تائید می‌کند که یک انفجار شام امروز یک واسطه نوع کاستر را در نزدیکی مسجد اهلبیت در مربوطات حوزه سوم امنیتی شهر کابل هدف قرار داده است. 

در همین حال شاهدان عینی در محل رویداد گفته اند که شماری از زخمی‌های این رویداد توسط امبولانس‌ها از محل رویداد به شفاخانه‌ها انتقال داده شده‌اند. 

گزارش‌هایی هم وجود دارند که یک انفجار دومی نیز در محل رویداد اولی رخ داده، ولی منابع رسمی تاکنون آن را تائید نکرده‌اند. 

در همین حال، یک منبع امنیتی به طلوع‌نیوز می‌گوید که هر دو انفجار در فاصله زمانی اندک رخ دادند.

به گفتۀ منبع در این دو انفجار هشت غیرنظامی جان باختند و چهارده تن دیگر زخم برداشته‌اند.

اما منبع می‌افزاید که  احتمال دارد شمار قربانیان این رویداد افزایش یابد.

در همین حال، گواهان رویداد شمار قریانیان را در حدود سی تن می‌گویند.

هشت غیرنظامی در دو انفجار در موترهای شهری در کابل جان باختند

شاهدان عینی در محل رویداد گفته اند که شماری از زخمی‌های این رویداد توسط امبولانس‌ها از محل رویداد به شفاخانه‌ها انتقال داده شده‌اند. 

Thumbnail

پولیس کابل تائید می‌کند که یک انفجار شام امروز یک واسطه نوع کاستر را در نزدیکی مسجد اهلبیت در مربوطات حوزه سوم امنیتی شهر کابل هدف قرار داده است. 

در همین حال شاهدان عینی در محل رویداد گفته اند که شماری از زخمی‌های این رویداد توسط امبولانس‌ها از محل رویداد به شفاخانه‌ها انتقال داده شده‌اند. 

گزارش‌هایی هم وجود دارند که یک انفجار دومی نیز در محل رویداد اولی رخ داده، ولی منابع رسمی تاکنون آن را تائید نکرده‌اند. 

در همین حال، یک منبع امنیتی به طلوع‌نیوز می‌گوید که هر دو انفجار در فاصله زمانی اندک رخ دادند.

به گفتۀ منبع در این دو انفجار هشت غیرنظامی جان باختند و چهارده تن دیگر زخم برداشته‌اند.

اما منبع می‌افزاید که  احتمال دارد شمار قربانیان این رویداد افزایش یابد.

در همین حال، گواهان رویداد شمار قریانیان را در حدود سی تن می‌گویند.

هم‌رسانی کنید

دیدگاه تان در این باره