تازه‌ترین خبرها
Thumbnail

آمارها: بیش از ۶۰۰ تن در نتیجۀ جنگ‌ها در یک ماه اخیر جان باختند

بر بنیاد آمارهای طلوع‌نیوز در جریان یک ماه گذشته، بیش از شش‌صدوپنجاه تن در نتیجۀ جنگ‌ها و خشونت‌ها در کشور جان باختند و هفت صدوده تن دیگر رزخم  برداشته‌اند.

سه صدو دو غیرنظامی و سه صدو بیست دو نظامی جان باخته‌گان ماه می استند.

در ماه می چندین ولایت کشور گواه حمله‌های تهاجمی طالبان بودند و در نتیجۀ مرکزهای چهار ولسوالی درولایت‌های بغلان، لغمان ومیدان وردک به دست طالبان افتادند.

اما وزارت دفاع ملی می‌گوید که بسیاری از حمله‌های تهاجمی طالبان عقب زده شده‌اند و تلفات سنگینی به این گروه وارد شده‌است.

غلام فاروق نجرابی از جمله کسانی است که پسر جوانش  را در انفجار روز شنبه  بر موتر استادان دانشگاه البیرونی از دست داد؛ حالا قامتش خمیده و با درد و اندو شب و روزش را در کنار گور پسرش می‌گذراند.

غلام فاروق نجرابی، پدر میوند فاروق نجرابی بیان داشت:«شبانگاهی میایم د پهلویش استراحت میشم، مه ازی دل کنده نمی تانم.»

آقای نجرابی می ‌افزاید:« شب میایم در پهلویش استراحت می کنم و من از این دل کنده نمی توانم. در قید و ایمان و وجدان خودشان قضاوت کنند این می تواند مصدر خدمت شود یا شما، متاسفانه نگذاشتن که خدمت کند.»

در فرجامین ساعات ماه می سال روان میلادی شام روز دوشنبه ولسوالی بغلان مرکزی گواه یک حمله مرگبار موتر بم گذاری شده بود. رویدادی که جان دست کم چهار نظامی و غیرنظامی را گرفت و بیش از سی تن دیگر را زخمی ساخت.

فهیم خان سیدخیلی، فرمانده لوای سوم ارتش در بغلان گفت:«انفجار به حدی بلند بود که تا پنجصد متری مردم آسیب دیده است. بیشترین زیاد به مردم ملکی وارد شده است.»
                       
بربنیاد ارزیابی‌های طلوع‌نیوز ، ماه می سال روان میلادی مرگبارترین و گواه بیشترین رویدادهای ضد امنیت بوده‌است.

آمارهای این ماه نشان می دهند که در این ماه ۳۲۲ نیروی دولتی و ۳۰۲ غیرنظامی در رویدادهای ضد امنیت و حمله‌های طالبان جان باختند و  ۱۸۵ نظامی و ۵۵۴ غیرنظامی زخم برداشته‌اند.

بیشترین این تلفات برخاسته از ترورهای هدف‌مندانه و نیز  انفجارهای ماین بوده‌است.

صادق قادری، عضو مجلس نماینده‌گان گفت:« همه روزه مردم افغانستان شهید وقربانی می شود. دیگر مردم به اینها باور نمی داشته باشد در آینده.»

در ماه گذشته در حدود ده ولایت گواه حمله‌های تهاجمی طالبان بودند؛ که در نتیجه به شمول افتادن ده‌ها پاسگاه به دست طالبان مرکزهای ولسوالی برکه در بغلان، جلریز و نرخ در میدان وردک و نیز دولت شاه در لغمان به دست طالبان افتادند و تاکنون در تصرف این گروه‌اند.

روح الله  احمدزی، سخن‌گوی وزارت دفاع ملی گفت:« در این مدت بیشترین تلفات به طالبان وارد شده است. نیروهای امنیتی و دفاعی آماده گی دارند که جواب دندان شکن به طالبان بدهند.»

با این حال تلفات ماه می که طلوع‌نیوز به دست آورده‌است ازسوی منابع مستقل تایید شده‌اند،  درحالی که تلفات واقعی جنگ در کشور به مراتب بیشتر اند و به گفتۀ منابع حتا دریک روز شمار جان باخته‌گان به بیش ازصد تن می رسد.

  ازسوی دیگر طالبان تلفات جنگ‌جویان این گروه را کمتر از تلفات نیروهای دولتی می دانند.

آمارها: بیش از ۶۰۰ تن در نتیجۀ جنگ‌ها در یک ماه اخیر جان باختند

آمارهای این ماه نشان می دهند که در این ماه ۳۲۲ نیروی دولتی و ۳۰۲ غیرنظامی در رویدادهای ضد امنیت و حمله‌های طالبان جان باختند و  ۱۸۵ نظامی و ۵۵۴ غیرنظامی زخم برداشته‌اند.

Thumbnail

بر بنیاد آمارهای طلوع‌نیوز در جریان یک ماه گذشته، بیش از شش‌صدوپنجاه تن در نتیجۀ جنگ‌ها و خشونت‌ها در کشور جان باختند و هفت صدوده تن دیگر رزخم  برداشته‌اند.

سه صدو دو غیرنظامی و سه صدو بیست دو نظامی جان باخته‌گان ماه می استند.

در ماه می چندین ولایت کشور گواه حمله‌های تهاجمی طالبان بودند و در نتیجۀ مرکزهای چهار ولسوالی درولایت‌های بغلان، لغمان ومیدان وردک به دست طالبان افتادند.

اما وزارت دفاع ملی می‌گوید که بسیاری از حمله‌های تهاجمی طالبان عقب زده شده‌اند و تلفات سنگینی به این گروه وارد شده‌است.

غلام فاروق نجرابی از جمله کسانی است که پسر جوانش  را در انفجار روز شنبه  بر موتر استادان دانشگاه البیرونی از دست داد؛ حالا قامتش خمیده و با درد و اندو شب و روزش را در کنار گور پسرش می‌گذراند.

غلام فاروق نجرابی، پدر میوند فاروق نجرابی بیان داشت:«شبانگاهی میایم د پهلویش استراحت میشم، مه ازی دل کنده نمی تانم.»

آقای نجرابی می ‌افزاید:« شب میایم در پهلویش استراحت می کنم و من از این دل کنده نمی توانم. در قید و ایمان و وجدان خودشان قضاوت کنند این می تواند مصدر خدمت شود یا شما، متاسفانه نگذاشتن که خدمت کند.»

در فرجامین ساعات ماه می سال روان میلادی شام روز دوشنبه ولسوالی بغلان مرکزی گواه یک حمله مرگبار موتر بم گذاری شده بود. رویدادی که جان دست کم چهار نظامی و غیرنظامی را گرفت و بیش از سی تن دیگر را زخمی ساخت.

فهیم خان سیدخیلی، فرمانده لوای سوم ارتش در بغلان گفت:«انفجار به حدی بلند بود که تا پنجصد متری مردم آسیب دیده است. بیشترین زیاد به مردم ملکی وارد شده است.»
                       
بربنیاد ارزیابی‌های طلوع‌نیوز ، ماه می سال روان میلادی مرگبارترین و گواه بیشترین رویدادهای ضد امنیت بوده‌است.

آمارهای این ماه نشان می دهند که در این ماه ۳۲۲ نیروی دولتی و ۳۰۲ غیرنظامی در رویدادهای ضد امنیت و حمله‌های طالبان جان باختند و  ۱۸۵ نظامی و ۵۵۴ غیرنظامی زخم برداشته‌اند.

بیشترین این تلفات برخاسته از ترورهای هدف‌مندانه و نیز  انفجارهای ماین بوده‌است.

صادق قادری، عضو مجلس نماینده‌گان گفت:« همه روزه مردم افغانستان شهید وقربانی می شود. دیگر مردم به اینها باور نمی داشته باشد در آینده.»

در ماه گذشته در حدود ده ولایت گواه حمله‌های تهاجمی طالبان بودند؛ که در نتیجه به شمول افتادن ده‌ها پاسگاه به دست طالبان مرکزهای ولسوالی برکه در بغلان، جلریز و نرخ در میدان وردک و نیز دولت شاه در لغمان به دست طالبان افتادند و تاکنون در تصرف این گروه‌اند.

روح الله  احمدزی، سخن‌گوی وزارت دفاع ملی گفت:« در این مدت بیشترین تلفات به طالبان وارد شده است. نیروهای امنیتی و دفاعی آماده گی دارند که جواب دندان شکن به طالبان بدهند.»

با این حال تلفات ماه می که طلوع‌نیوز به دست آورده‌است ازسوی منابع مستقل تایید شده‌اند،  درحالی که تلفات واقعی جنگ در کشور به مراتب بیشتر اند و به گفتۀ منابع حتا دریک روز شمار جان باخته‌گان به بیش ازصد تن می رسد.

  ازسوی دیگر طالبان تلفات جنگ‌جویان این گروه را کمتر از تلفات نیروهای دولتی می دانند.

هم‌رسانی کنید

دیدگاه تان در این باره