Skip to main content
تازه‌ترین خبرها
Thumbnail

کابل به مقام‌های پاکستانی: جهان مخربان صلح را می‌شناسند

وزارت امور خارجه در واکنش به گفته‌های اخیر مقام‌های پاکستانی در بارۀ مخربان صلح در درون افغانستان می‌گوید که مخربان صلح آنانی اند که با شدت دادن به جنگ به خونریزی در افغانستان ادامه داده‌اند.

این وزارت می‌گوید که شاه محمود قریشی وزیر امور خارجه پاکستان در دیدار با رییس‌جمهور تاجیکستان گفته‌است که کسانی در درون افغانستان مخربان صلح استند.

در اعلامیه وزارت امور خارجه آمده‌است که افغانستان در انتظار اقدام عملی از سوی پاکستان برای صلح است و پخش اعلامیه‌ها از سوی اسلام آباد صلح را بر قرار کرده نمی‌تواند. 

یک روز پس از نشست آنلاین  سه جانبه میان افغانستان، پاکستان و چین و تاکید این کشورها بر همکاری در روند صلح افغانستان، وزارت امور خارجه در اعلامیه‌یی گفته‌است که مخربان صلح را همه می شناسند. 

این وزارت می‌گوید که شاه محمود قریشی وزیر امور خارجه پاکستان در دیدار با رییس‌جمهور تاجیکستان گفته‌است که کسانی در درون افغانستان مخربان صلح استند.

نعمت الله کریاب، عضو مجلس نماینده‌گان گفته‌است:«اظهارات اخیر وزیر خارجه پاکستان مداخله آشکار در امور داخلی افغانستان است.»

شاه محمود قریشی وزیر امور خارجه پاکستان به روز چهارشنبه هفته گذشته در نشستی مجازی با پارلمان اتحادیه اروپا سخنان مشابهی گفته بود. 

شاه محمود قریشی، وزیر امور خارجه پاکستان گفت:«در داخل و بیرون افغانستان عناصری استند که صلح و امنیت نمی‌خواهند. ما درباره دسیسه‌های این مخربان هوشیار استیم.»

اما وزارت امور خارجه می‌گوید که افغانستان در انتظار اقدام عملی از سوی پاکستان برای صلح است و پخش اعلامیه‌ها از سوی اسلام آباد صلح را بر قرار کرده نمی تواند. 

عزیز معارج ، دیپلومات پیشین در این باره گفت:«پاکستان همواره در امور صلح افغانستان یک سیاست تخریب گرایانه را پیش گرفته است. 
عزیز معارج، دیپلومات پیشین گفت:«استند کسانی که در سال های پسین از جنگ به منفعت خودشان استفاده کردند و می دانند اگر صلح بیاید و به آرامش برسند منافع شان در خطر است و مورد حساب قرار می گیرند.»

سمیع یوسفزی ، خبرنگار آزاد گفت:« به باور من این گفته های اخیر آنان ربط می گیرد به سخنرانی اخیر رییس جمهور که گفته بود پاکستان یک طرف را انتخاب کند.»

وزارت امور خارجه در حالی به گفته‌های مقام‌های پاکستانی واکنش نشان می دهد که پیش از این مشاور امنیت ملی رییس‌جمهور در ننگرهار، پاکستان را به همکاری نکردن در روند صلح افغانستان متهم کرده بود. 

کابل به مقام‌های پاکستانی: جهان مخربان صلح را می‌شناسند

یک روز پس از نشست آنلاین  سه جانبه میان افغانستان، پاکستان و چین و تاکید این کشورها بر همکاری در روند صلح افغانستان، وزارت امور خارجه در اعلامیه‌یی گفته‌است که مخربان صلح را همه می شناسند. 

Thumbnail

وزارت امور خارجه در واکنش به گفته‌های اخیر مقام‌های پاکستانی در بارۀ مخربان صلح در درون افغانستان می‌گوید که مخربان صلح آنانی اند که با شدت دادن به جنگ به خونریزی در افغانستان ادامه داده‌اند.

این وزارت می‌گوید که شاه محمود قریشی وزیر امور خارجه پاکستان در دیدار با رییس‌جمهور تاجیکستان گفته‌است که کسانی در درون افغانستان مخربان صلح استند.

در اعلامیه وزارت امور خارجه آمده‌است که افغانستان در انتظار اقدام عملی از سوی پاکستان برای صلح است و پخش اعلامیه‌ها از سوی اسلام آباد صلح را بر قرار کرده نمی‌تواند. 

یک روز پس از نشست آنلاین  سه جانبه میان افغانستان، پاکستان و چین و تاکید این کشورها بر همکاری در روند صلح افغانستان، وزارت امور خارجه در اعلامیه‌یی گفته‌است که مخربان صلح را همه می شناسند. 

این وزارت می‌گوید که شاه محمود قریشی وزیر امور خارجه پاکستان در دیدار با رییس‌جمهور تاجیکستان گفته‌است که کسانی در درون افغانستان مخربان صلح استند.

نعمت الله کریاب، عضو مجلس نماینده‌گان گفته‌است:«اظهارات اخیر وزیر خارجه پاکستان مداخله آشکار در امور داخلی افغانستان است.»

شاه محمود قریشی وزیر امور خارجه پاکستان به روز چهارشنبه هفته گذشته در نشستی مجازی با پارلمان اتحادیه اروپا سخنان مشابهی گفته بود. 

شاه محمود قریشی، وزیر امور خارجه پاکستان گفت:«در داخل و بیرون افغانستان عناصری استند که صلح و امنیت نمی‌خواهند. ما درباره دسیسه‌های این مخربان هوشیار استیم.»

اما وزارت امور خارجه می‌گوید که افغانستان در انتظار اقدام عملی از سوی پاکستان برای صلح است و پخش اعلامیه‌ها از سوی اسلام آباد صلح را بر قرار کرده نمی تواند. 

عزیز معارج ، دیپلومات پیشین در این باره گفت:«پاکستان همواره در امور صلح افغانستان یک سیاست تخریب گرایانه را پیش گرفته است. 
عزیز معارج، دیپلومات پیشین گفت:«استند کسانی که در سال های پسین از جنگ به منفعت خودشان استفاده کردند و می دانند اگر صلح بیاید و به آرامش برسند منافع شان در خطر است و مورد حساب قرار می گیرند.»

سمیع یوسفزی ، خبرنگار آزاد گفت:« به باور من این گفته های اخیر آنان ربط می گیرد به سخنرانی اخیر رییس جمهور که گفته بود پاکستان یک طرف را انتخاب کند.»

وزارت امور خارجه در حالی به گفته‌های مقام‌های پاکستانی واکنش نشان می دهد که پیش از این مشاور امنیت ملی رییس‌جمهور در ننگرهار، پاکستان را به همکاری نکردن در روند صلح افغانستان متهم کرده بود. 

هم‌رسانی کنید

دیدگاه تان در این باره