Skip to main content
تازه‌ترین خبرها
Thumbnail

سی‌آی‌ای در پی راه‌اندازی عملیات‌ها از خاک پاکستان در افغانستان

روزنامۀ امریکایی نیویارک تایمز روز یک‌شنبه (۱۶ جوزا) گزارش کرده‌است که سازمان استخبارات مرکزی امریکا یا سی‌آی‌ای در حال طرح‌ریزی یک راهبرد تازه برای مبارزه با هراس‌‎‌افگنی در افغانستان پس از خروج نیروهای امریکایی از این کشور است.

نیویارک تایمز در این گزارش به نقل از یک کارشناس سازمان استخبارات امریکا (سی‌آی‌ای) از تهدیدهای روز افزون تصرف کابل از سوی طالبان، گزارش کرده‌است.

خروج شتابان نیروهای امریکایی از افغانستان، نهادهای اطلاعاتی ایالات متحده از جمله سی‌آی‌ای را در کار نظارت از گروه‌های هراس‌افگن درافغانستان، با چالش روبه‌رو ساخته‌است.

اکنون که نیروهای استخباراتی امریکا نیز از افغانستان بیرون می‌شوند، برخی از مقام‌های امریکایی به‌‎ روزنامۀ نیویارک تایمز گفته‌اند که سی‌آی‌ای به‌دنبال اجرای فعالیت‌های تجسسی و گردآوری اطلاعات در افغانستان، از یک پایگاه در پاکستان، کار خواهند گرفت.

گزارش با تمرکز به پاکستان، نگاشته‌است: "سی‌آی‌ای پایگاهی را در آنجا برای انجام حمله‌های هوایی علیۀ جنگجویان در کوه‌های غربی آن کشور استفاده می‌کرد؛ اما در سال ۲۰۱۱ زمانی که روابط امریکا و پاکستان تیره شد، این نیروها از آنجا بیرون کشیده شدند. هر توافقی حالا باید بر محور این واقعیت باشد که دولت پاکستان به‌گونۀ دوامدار، طالبان را حمایت کرده‌است."

در گزارش اضافه شده‌است که گفتگوهایی دربارۀ استفاده از خاک پاکستان برای ایجاد پایگاه‌ها، میان مقام‌های دو کشور جریان دارند.

در گزارش تأکید شده‌است: "بر بنیاد گفته‌های سه کارشناس امریکایی، در گفتگوها میان مقام‌های پاکستانی و امریکایی، طرف پاکستانی خواهان اعمال محدودیت‌هایی در برابر استفادۀ خاک پاکستان برای پایگاه‌های امریکایی شده‌است. پاکستان خواسته‌است تا هر هدفی که در داخل افغانستان از سوی سی‌آی‌ای یا نظامیان آماج قرار می‌گیرند، از سوی پاکستان تأیید شوند."

سی‌آی‌ای که در ۲۰ سال گذشته، صدها مأموریت کشفی در پایگاه‌های گونه‌گون در افغانستان داشت، به‌زودی پایگاه‌هایش را درافغانستان از دست می‌دهد.

اما به گزارش نیویارک تایمز، سی‌آی‌ای برای نظارت دقیق از طالبان و گروه‌های دیگری چون شبکۀ القاعده و داعش درافغانستان به دنبال رایزنی با پاکستان است.

بر بنیاد گزارش، ویلیم بُرنس، رییس سی‌آی‌ای دیدارهای پنهانی از پاکستان نیز داشته‌است. اگرچه پاکستان درظاهر از دادن پایگاۀ نظامی به نیروهای امریکایی انکار کرده‌است.

توجۀ سی‌آی‌ای اکنون به یکی از پایگاه‌ها درایالت بلوچستان بوده‌است. جایی‌که هواپیماهای بی‌سرنشین امریکایی زمانی از آنجا پرواز می‌کردند و اعضای طالبان و گروه‌های دیگر در دوطرف خط دیورند را، هدف قرار می‌دادند.

گزارش‌های اطلاعاتی سی‌آی‌ای دربارۀ آیندۀ افغانستان به‌گونۀ فزاینده، "بدبینانه" بوده‌اند.

در این گزارش‌ها، دستاوردهای طالبان و سایر گروه‌های شبه نظامی در جنوب و شرق برجسته شده و هشدار داده شده‌است که کابل می‌تواند ظرف چند سال به‌دست طالبان سقوط کند و به یک پناه‌گاه امن برای گروه‌هایی مبدل گردد که قصد حمله به غرب را دارند.

از همین‌رو، امریکا برای پیکار با این گروه‌ها، نیاز به‌حضور دراز مدت در منطقه دارد.

در بخشی از این گزارش آمده‌است که تمایل کشورهای آسیای میانه برای دادن پایگاه به نیروهای امنیتی و استخباراتی امریکا به این علت کمتر است که روسیه مخالف چنین حضور است.

سی‌آی‌ای در پی راه‌اندازی عملیات‌ها از خاک پاکستان در افغانستان

گفتگوها دربارۀ استفاده از خاک پاکستان برای ایجاد پایگاه‌ها، میان مقام‌های امریکایی و پاکستان، جریان دارند.

Thumbnail

روزنامۀ امریکایی نیویارک تایمز روز یک‌شنبه (۱۶ جوزا) گزارش کرده‌است که سازمان استخبارات مرکزی امریکا یا سی‌آی‌ای در حال طرح‌ریزی یک راهبرد تازه برای مبارزه با هراس‌‎‌افگنی در افغانستان پس از خروج نیروهای امریکایی از این کشور است.

نیویارک تایمز در این گزارش به نقل از یک کارشناس سازمان استخبارات امریکا (سی‌آی‌ای) از تهدیدهای روز افزون تصرف کابل از سوی طالبان، گزارش کرده‌است.

خروج شتابان نیروهای امریکایی از افغانستان، نهادهای اطلاعاتی ایالات متحده از جمله سی‌آی‌ای را در کار نظارت از گروه‌های هراس‌افگن درافغانستان، با چالش روبه‌رو ساخته‌است.

اکنون که نیروهای استخباراتی امریکا نیز از افغانستان بیرون می‌شوند، برخی از مقام‌های امریکایی به‌‎ روزنامۀ نیویارک تایمز گفته‌اند که سی‌آی‌ای به‌دنبال اجرای فعالیت‌های تجسسی و گردآوری اطلاعات در افغانستان، از یک پایگاه در پاکستان، کار خواهند گرفت.

گزارش با تمرکز به پاکستان، نگاشته‌است: "سی‌آی‌ای پایگاهی را در آنجا برای انجام حمله‌های هوایی علیۀ جنگجویان در کوه‌های غربی آن کشور استفاده می‌کرد؛ اما در سال ۲۰۱۱ زمانی که روابط امریکا و پاکستان تیره شد، این نیروها از آنجا بیرون کشیده شدند. هر توافقی حالا باید بر محور این واقعیت باشد که دولت پاکستان به‌گونۀ دوامدار، طالبان را حمایت کرده‌است."

در گزارش اضافه شده‌است که گفتگوهایی دربارۀ استفاده از خاک پاکستان برای ایجاد پایگاه‌ها، میان مقام‌های دو کشور جریان دارند.

در گزارش تأکید شده‌است: "بر بنیاد گفته‌های سه کارشناس امریکایی، در گفتگوها میان مقام‌های پاکستانی و امریکایی، طرف پاکستانی خواهان اعمال محدودیت‌هایی در برابر استفادۀ خاک پاکستان برای پایگاه‌های امریکایی شده‌است. پاکستان خواسته‌است تا هر هدفی که در داخل افغانستان از سوی سی‌آی‌ای یا نظامیان آماج قرار می‌گیرند، از سوی پاکستان تأیید شوند."

سی‌آی‌ای که در ۲۰ سال گذشته، صدها مأموریت کشفی در پایگاه‌های گونه‌گون در افغانستان داشت، به‌زودی پایگاه‌هایش را درافغانستان از دست می‌دهد.

اما به گزارش نیویارک تایمز، سی‌آی‌ای برای نظارت دقیق از طالبان و گروه‌های دیگری چون شبکۀ القاعده و داعش درافغانستان به دنبال رایزنی با پاکستان است.

بر بنیاد گزارش، ویلیم بُرنس، رییس سی‌آی‌ای دیدارهای پنهانی از پاکستان نیز داشته‌است. اگرچه پاکستان درظاهر از دادن پایگاۀ نظامی به نیروهای امریکایی انکار کرده‌است.

توجۀ سی‌آی‌ای اکنون به یکی از پایگاه‌ها درایالت بلوچستان بوده‌است. جایی‌که هواپیماهای بی‌سرنشین امریکایی زمانی از آنجا پرواز می‌کردند و اعضای طالبان و گروه‌های دیگر در دوطرف خط دیورند را، هدف قرار می‌دادند.

گزارش‌های اطلاعاتی سی‌آی‌ای دربارۀ آیندۀ افغانستان به‌گونۀ فزاینده، "بدبینانه" بوده‌اند.

در این گزارش‌ها، دستاوردهای طالبان و سایر گروه‌های شبه نظامی در جنوب و شرق برجسته شده و هشدار داده شده‌است که کابل می‌تواند ظرف چند سال به‌دست طالبان سقوط کند و به یک پناه‌گاه امن برای گروه‌هایی مبدل گردد که قصد حمله به غرب را دارند.

از همین‌رو، امریکا برای پیکار با این گروه‌ها، نیاز به‌حضور دراز مدت در منطقه دارد.

در بخشی از این گزارش آمده‌است که تمایل کشورهای آسیای میانه برای دادن پایگاه به نیروهای امنیتی و استخباراتی امریکا به این علت کمتر است که روسیه مخالف چنین حضور است.

هم‌رسانی کنید