Skip to main content
تازه‌ترین خبرها
Thumbnail

اعتراض بدخشانیان در برابر ناامنی‌ها و مشکل آب و برق در این ولایت

افزایش ناامنی ها، کمبود آب و برق و نیز تعلل در گشایش بند شورابک در فیض‌آباد، سرانجام شمار بزرگی از بدخشانیان را به روز سه شنبه (۱۸ جوزا) به برآمدن به جاده های شره فیض‌آباد و راه اندازی تظاهرات برای بدست آوردن حقوق شان، وادار کرد.

معترضان با شکایت از نبود آب، برق، امنیت و آسایش در بدخشان از حکومت مرکزی خواستند تا برای آنان حقوق ابتدایی شان را فراهم نماید.

یکی از باشنده‌گان گفت: "سه اصل اساسی یک حکومت آب است، امنیت است و برق است که ما متأسفانه از هر سه اصل در بدخشان محروم استیم."

اعتراضات مردم بدخشان ساعت هشت صبح سه‌شنبه (۱۸ جوزا) آغاز شدند و اعتراض کننده‌گان با سر دادن شعار ها خود شانرا تا پشت درب های مقام ولایت بدخشان رسانیدند.

یکی دیگر از باشنده‌گان معترض ابراز داشت: "ما تشنه آب استیم، ما در تاریکی زنده‌گی می‌کنیم، ما به خاطر آب‌خواهی، به خاطر برق‌خواهی و به خاطر حق‌خواهی قدم برداشته‌ایم."

این اعتراض ها ساعاتی پس از راه‌اندازی، به خشونت گراییدند که در نتیجه سه تن از معترضان جان باختند و بیش از چهل تن دیگر شان زخم برداشته اند.

همچنان در جریان این اعتراضات چند دفتر و واسطه نقلیه دولتی به آتش کشیده شده اند.

معترضان و مسوولان حکومتی هر دو طرف یک‌دیگر شانرا عامل آغاز این خشونت‌ها می‌گویند.

در حالی که اعتراض کننده‌گان، نیروهای امنیتی را به تیراندازی برخودشان متهم می سازند؛ اما مقام های محلی مردم را عامل خشونت در این اعتراضات می گویند.

سخنگوی والی بدخشان می‌گوید که معترضان خشمگین چند ساختمان به شمول اداره مستوفیت را به آتش کشیدند.

گلالی اکبری، یکی از اعضای مجلس سنا اظهار داشت: "خواهش می‌کنیم جداً و جداً از مسوولین دولتی ولایت بدخشان، از جناب والی‌ صاحب، از جناب قومندان امنیه، از جناب رییس صاحب امنیت که این موضوع را پیگیری بکنند."

اعتراض‌کننده‌گان مقام‌های محلی را به توجه نکردن به خواست‌های‌شان متهم می‌کنند و بر ادامه این اعتراضات تا هنگام برآورده شدن خواست‌های‌شان تأکید دارند.

اعتراض بدخشانیان در برابر ناامنی‌ها و مشکل آب و برق در این ولایت

این اعتراض ها ساعاتی پس از راه‌اندازی، به خشونت گراییدند که در نتیجه سه تن از معترضان جان باختند و بیش از چهل تن دیگر شان زخم برداشته اند.

Thumbnail

افزایش ناامنی ها، کمبود آب و برق و نیز تعلل در گشایش بند شورابک در فیض‌آباد، سرانجام شمار بزرگی از بدخشانیان را به روز سه شنبه (۱۸ جوزا) به برآمدن به جاده های شره فیض‌آباد و راه اندازی تظاهرات برای بدست آوردن حقوق شان، وادار کرد.

معترضان با شکایت از نبود آب، برق، امنیت و آسایش در بدخشان از حکومت مرکزی خواستند تا برای آنان حقوق ابتدایی شان را فراهم نماید.

یکی از باشنده‌گان گفت: "سه اصل اساسی یک حکومت آب است، امنیت است و برق است که ما متأسفانه از هر سه اصل در بدخشان محروم استیم."

اعتراضات مردم بدخشان ساعت هشت صبح سه‌شنبه (۱۸ جوزا) آغاز شدند و اعتراض کننده‌گان با سر دادن شعار ها خود شانرا تا پشت درب های مقام ولایت بدخشان رسانیدند.

یکی دیگر از باشنده‌گان معترض ابراز داشت: "ما تشنه آب استیم، ما در تاریکی زنده‌گی می‌کنیم، ما به خاطر آب‌خواهی، به خاطر برق‌خواهی و به خاطر حق‌خواهی قدم برداشته‌ایم."

این اعتراض ها ساعاتی پس از راه‌اندازی، به خشونت گراییدند که در نتیجه سه تن از معترضان جان باختند و بیش از چهل تن دیگر شان زخم برداشته اند.

همچنان در جریان این اعتراضات چند دفتر و واسطه نقلیه دولتی به آتش کشیده شده اند.

معترضان و مسوولان حکومتی هر دو طرف یک‌دیگر شانرا عامل آغاز این خشونت‌ها می‌گویند.

در حالی که اعتراض کننده‌گان، نیروهای امنیتی را به تیراندازی برخودشان متهم می سازند؛ اما مقام های محلی مردم را عامل خشونت در این اعتراضات می گویند.

سخنگوی والی بدخشان می‌گوید که معترضان خشمگین چند ساختمان به شمول اداره مستوفیت را به آتش کشیدند.

گلالی اکبری، یکی از اعضای مجلس سنا اظهار داشت: "خواهش می‌کنیم جداً و جداً از مسوولین دولتی ولایت بدخشان، از جناب والی‌ صاحب، از جناب قومندان امنیه، از جناب رییس صاحب امنیت که این موضوع را پیگیری بکنند."

اعتراض‌کننده‌گان مقام‌های محلی را به توجه نکردن به خواست‌های‌شان متهم می‌کنند و بر ادامه این اعتراضات تا هنگام برآورده شدن خواست‌های‌شان تأکید دارند.

هم‌رسانی کنید

دیدگاه تان در این باره