Skip to main content
تازه‌ترین خبرها
Thumbnail

گزارش:'هند برای نخستین‌بار با رهبری طالبان تماس برقرار کرده‌است'

نشریۀ هندوستان تایمز به روز چهارشنبه (۱۹ جوزا) گزارش کرده‌است که هند برای نخستین‌بار با رهبران طالبان به‌شمول ملا عبدالغنی برادر معاون سیاسی طالبان، تماس برقرار کرده‌است.

در گزارش آمده‌است که این تماس‌ها بیشتر از سوی مقام‌های امنیتی هند، برقرار شده‌اند.

در این گزارش به نقل از منابع آمده که تماس‌های هند تنها با آن "شاخه‌ها و رهبران" طالبان محدود می‌باشد که "ملی گرا" بوده یا بیرون از ساحۀ نفوذ پاکستان و ایران، شناخته می‌شوند.

در گزارش هندوستان تایمز آمده‌است که تماس مقام‌های امنیتی هند با طالبان از چند ماه پیش آغاز شده و هنوز در مرحلۀ "اکتشافی" قرار دارد.

یک منبع دیگر به این روزنامۀ گفته‌است که تا کنون چندین پیام بین ملا برادر و مقام‌های هندی تبادله شده؛ اما هنوز دو طرف دربارۀ دیدار با یکدیگر، تصمیم نگرفته‌اند.

این منابع که نخواسته‌اند از آنان نام برده شود، همچنین می‌گویند که هند با اعضای شبکۀ حقانی و شورای کویته تماس برقرار نکرده‌است، زیرا به‌گفتۀ آنان، شبکۀ حقانی و شورای کویته، "گروه‌های نیابتی" اردوی پاکستان می‌باشند.

هند بزرگترین کشور کمک کننده به افغانستان در راستای بازسازی و توسعه با تعهد سه ملیارد دالر در منطقه می‌باشد.

در گزارش آمده‌است که هند به‌علت ارتباط دوامدار گروه طالبان با نظامیان پاکستانی، از زمان تأسیس این گروه تا اکنون، کمتر علاقه‌مند برقراری ارتباط با این گروه بوده‌است. به همین علت، هند نسبت به دیگر بازیگران منطقه‌ای در برقراری ارتباط با طالبان به عقب مانده‌است.

تا کنون دولت هند و گروه طالبان واکنش رسمی در برابر نشر این گزارش، نشان نداده‌است.

گزارش:'هند برای نخستین‌بار با رهبری طالبان تماس برقرار کرده‌است'

نشریۀ هندوستان تایمز گزارش کرده‌است که تماس مقام‌های امنیتی هند با طالبان از چند ماه پیش آغاز شده‌است.

Thumbnail

نشریۀ هندوستان تایمز به روز چهارشنبه (۱۹ جوزا) گزارش کرده‌است که هند برای نخستین‌بار با رهبران طالبان به‌شمول ملا عبدالغنی برادر معاون سیاسی طالبان، تماس برقرار کرده‌است.

در گزارش آمده‌است که این تماس‌ها بیشتر از سوی مقام‌های امنیتی هند، برقرار شده‌اند.

در این گزارش به نقل از منابع آمده که تماس‌های هند تنها با آن "شاخه‌ها و رهبران" طالبان محدود می‌باشد که "ملی گرا" بوده یا بیرون از ساحۀ نفوذ پاکستان و ایران، شناخته می‌شوند.

در گزارش هندوستان تایمز آمده‌است که تماس مقام‌های امنیتی هند با طالبان از چند ماه پیش آغاز شده و هنوز در مرحلۀ "اکتشافی" قرار دارد.

یک منبع دیگر به این روزنامۀ گفته‌است که تا کنون چندین پیام بین ملا برادر و مقام‌های هندی تبادله شده؛ اما هنوز دو طرف دربارۀ دیدار با یکدیگر، تصمیم نگرفته‌اند.

این منابع که نخواسته‌اند از آنان نام برده شود، همچنین می‌گویند که هند با اعضای شبکۀ حقانی و شورای کویته تماس برقرار نکرده‌است، زیرا به‌گفتۀ آنان، شبکۀ حقانی و شورای کویته، "گروه‌های نیابتی" اردوی پاکستان می‌باشند.

هند بزرگترین کشور کمک کننده به افغانستان در راستای بازسازی و توسعه با تعهد سه ملیارد دالر در منطقه می‌باشد.

در گزارش آمده‌است که هند به‌علت ارتباط دوامدار گروه طالبان با نظامیان پاکستانی، از زمان تأسیس این گروه تا اکنون، کمتر علاقه‌مند برقراری ارتباط با این گروه بوده‌است. به همین علت، هند نسبت به دیگر بازیگران منطقه‌ای در برقراری ارتباط با طالبان به عقب مانده‌است.

تا کنون دولت هند و گروه طالبان واکنش رسمی در برابر نشر این گزارش، نشان نداده‌است.

هم‌رسانی کنید