Skip to main content
تازه‌ترین خبرها
تصویر بندانگشتی

در حملۀ طالبان بر فرماندهی پولیس ولسوالی بلخ ١۶ تن جان باخته‌اند

ولسوال بلخ ولايت بلخ مي‌گويد كه در حملۀ سه‌‎روز پیش طالبان بر فرماندهي پوليس اين ولسوالي ١۶ تن از جمله ۲ غیر نظامی جان باختند و ١١٧تن ديگر از جمله ۶۷غیرنظامی زخم برداشته‌اند.

محمدیونس ستانکزی، ولسوال بلخ مي‌افزايد كه در اين رويداد ۱۰ خانه مسكوني و ٨٠ دكان نیز آسيب ديده‌اند: «متأسفانه که تعمیر ولسوالی هم صد درصد تخریب شده و تعمیر قوماندانی هم هشتاد درصد تخریب شده‌است.»

چاشت روز یک‌شنبه (۱۶جوزا) طالبان با کارگیری از یک تانک پر از مواد انفجاری بر ساختمان فرماندهی پولیس ولسوالی بلخ حمله کردند.

سه روز پس از این رویداد مرگ‌بار، عارف موسوی، خبرنگار طلوع‌نیوز به محل این رویداد رفته‌است. او می‌گوید به‌علت تهدیدهای امنیتی ناگزیر شده‌است از راه فرعی به این ولسوالی برود.

به‌گفتۀ موسوی، ویرانه‌های به‌جا مانده از حملۀ موتر بم‌گذاری شده بر ساختمان ولسوالی و فرماندهی پولیس بلخ وحشت‌آفرین است و همه‌چیز ریخته و پاشیده‌است. نشانه‌های خون حتا در دیوارهای فرماندهی پولیس بلخ دیده می‌شود.

ولسوال بلخ می‌گوید: «یکی، دو روز کارهای اداری معطل شده‌است تا ما ساحه را دوباره پاک می‌کنیم و کتاب‌های اداری خود را از زیر خاک می‌کشیم. اما ما کارهای خود را از داخل ولسوالی اگر نتوانستیم از چند متری دورتر آغاز می‌کنیم.»

بازار مرکز ولسوالی بلخ جنب‌وجوش گذشته‌اش را ندارد. برخی از دکان‌ها بسته اند.

باشنده‌گان ولسوالی بلخ می‌گویند که در حملۀ موتر بم‌گذاری‌شده بر ساختمان فرماندهی پولیس این ولسوالی بیشتر غیرنظامیان آسیب دیده‌اند.

برخی از باشنده‌گان اين ولسوالي مي‌گويند كه از اين رويداد سخت ترسیده‌اند و در سه روز پسين گشت‌وگذار در مرکز این ولسوالی به‌علت ترس از تکرار رویداد همانند كم‌رنگ شده‌است.

عبدالکریم، باشندۀ بلخ گفت: «در شهر و بازار کسی نمی‌آید. راه بند است. منطقه وحشت‌زده شده‌است.»

با این‌همه، تا هنوز چگونگی رسیدن موتر پر از مواد انفجاری در داخل ساختمان فرماندهی پولیس ولسوالی بلخ روشن نشده‌است.

ضیاءالحق توفان، فرمانده پولیس ولسوالی بلخ می‌گوید که موتر مهاجمان در نخست ایست بازرسی شناسایی و آماج قرار گرفت: «پرسونل ما در ساحه و منطقه تنظیم شده هیچ نوع نگرانی نکند همه به وظیفه شان باشند، کسب‌وکار خود باشند.»

عالمان دین این حمله‌ها را سرزنش می‌کنند و آن را در تضاد با آموزه‌های اسلام می‌دانند.

ولسوالی بلخ دربیست وچهار کیلومتری شهر مزارشریف قراردارد و اکنون یکی ازنا امن‌ترین ولسوالی‌های بلخ شناخته می‌شود.

در حملۀ طالبان بر فرماندهی پولیس ولسوالی بلخ ١۶ تن جان باخته‌اند

چاشت روز یک‌شنبه (۱۶جوزا) طالبان با کارگیری از یک تانک پر از مواد انفجاری بر ساختمان فرماندهی پولیس ولسوالی بلخ حمله کردند.

تصویر بندانگشتی

ولسوال بلخ ولايت بلخ مي‌گويد كه در حملۀ سه‌‎روز پیش طالبان بر فرماندهي پوليس اين ولسوالي ١۶ تن از جمله ۲ غیر نظامی جان باختند و ١١٧تن ديگر از جمله ۶۷غیرنظامی زخم برداشته‌اند.

محمدیونس ستانکزی، ولسوال بلخ مي‌افزايد كه در اين رويداد ۱۰ خانه مسكوني و ٨٠ دكان نیز آسيب ديده‌اند: «متأسفانه که تعمیر ولسوالی هم صد درصد تخریب شده و تعمیر قوماندانی هم هشتاد درصد تخریب شده‌است.»

چاشت روز یک‌شنبه (۱۶جوزا) طالبان با کارگیری از یک تانک پر از مواد انفجاری بر ساختمان فرماندهی پولیس ولسوالی بلخ حمله کردند.

سه روز پس از این رویداد مرگ‌بار، عارف موسوی، خبرنگار طلوع‌نیوز به محل این رویداد رفته‌است. او می‌گوید به‌علت تهدیدهای امنیتی ناگزیر شده‌است از راه فرعی به این ولسوالی برود.

به‌گفتۀ موسوی، ویرانه‌های به‌جا مانده از حملۀ موتر بم‌گذاری شده بر ساختمان ولسوالی و فرماندهی پولیس بلخ وحشت‌آفرین است و همه‌چیز ریخته و پاشیده‌است. نشانه‌های خون حتا در دیوارهای فرماندهی پولیس بلخ دیده می‌شود.

ولسوال بلخ می‌گوید: «یکی، دو روز کارهای اداری معطل شده‌است تا ما ساحه را دوباره پاک می‌کنیم و کتاب‌های اداری خود را از زیر خاک می‌کشیم. اما ما کارهای خود را از داخل ولسوالی اگر نتوانستیم از چند متری دورتر آغاز می‌کنیم.»

بازار مرکز ولسوالی بلخ جنب‌وجوش گذشته‌اش را ندارد. برخی از دکان‌ها بسته اند.

باشنده‌گان ولسوالی بلخ می‌گویند که در حملۀ موتر بم‌گذاری‌شده بر ساختمان فرماندهی پولیس این ولسوالی بیشتر غیرنظامیان آسیب دیده‌اند.

برخی از باشنده‌گان اين ولسوالي مي‌گويند كه از اين رويداد سخت ترسیده‌اند و در سه روز پسين گشت‌وگذار در مرکز این ولسوالی به‌علت ترس از تکرار رویداد همانند كم‌رنگ شده‌است.

عبدالکریم، باشندۀ بلخ گفت: «در شهر و بازار کسی نمی‌آید. راه بند است. منطقه وحشت‌زده شده‌است.»

با این‌همه، تا هنوز چگونگی رسیدن موتر پر از مواد انفجاری در داخل ساختمان فرماندهی پولیس ولسوالی بلخ روشن نشده‌است.

ضیاءالحق توفان، فرمانده پولیس ولسوالی بلخ می‌گوید که موتر مهاجمان در نخست ایست بازرسی شناسایی و آماج قرار گرفت: «پرسونل ما در ساحه و منطقه تنظیم شده هیچ نوع نگرانی نکند همه به وظیفه شان باشند، کسب‌وکار خود باشند.»

عالمان دین این حمله‌ها را سرزنش می‌کنند و آن را در تضاد با آموزه‌های اسلام می‌دانند.

ولسوالی بلخ دربیست وچهار کیلومتری شهر مزارشریف قراردارد و اکنون یکی ازنا امن‌ترین ولسوالی‌های بلخ شناخته می‌شود.

هم‌رسانی کنید