تازه‌ترین خبرها
Thumbnail

آستین: عملیات‌های جنگی و اکتشافی فرامرزی درافغانستان آغاز شده اند

در حالی که ماموریت جنگی ایالات متحده امریکا و همپیمانان‌اش در افغانستان در حال ختم شدن است؛ وزیر دفاع امریکا به تازه‌گی گفته است که ارتش این کشور، عملیات های جنگی و اکتشافی فرامرزی را در افغانستان آغاز کرده است.

این مقام امریکایی می‌گوید که هواپیماهای جنگی و اکتشافی امریکا اکنون از خلیج فارس در افغانستان عملیات های ضد هراس‌افگنی را اجرا می‌کنند.

لوید آستین، وزیر دفاع امریکا که در یک نشست کانگرس به پرسش های سناتوران در مورد احتمال افتادن کابل به دست طالبان، پاسخ می‌داد، به گونه مستقیم واضح نساخت که اگر طالبان کابل را تهدید کنند، نیروهای امریکایی چی اقدامی خواهند کرد.

جین شهین، عضو مجلس سنای امریکا از وزیر لوید استین پرسد: "می توانید بگویید که طرح های ما برای توسعه یک نیروی ضد هراس افگنی خارج از مرزها به کجا رسیده و اگر خطر گرفتن کابل از سوی طالبان وجود داشته باشد، ما در حمایت از نیروهای افغان چی کاری خواهیم کرد؟"

لویید آستین، وزیر دفاع امریکا در پاسخ گفت: "ما در زمان عقب نشینی، به فراهم سازی حمایت از نیروهای امنیتی افغانستان ادامه می دهیم. وقتی که این روند به پایان رسید، ادامه این کار دشوار خواهد بود؛ زیرا توانایی های ما در آن کشور کاهش خواهند یافت. من واقعاً نمی خواهم که درباره نتیجه احتمالی یا فعالیت های احتمالی مان در آینده گمانه زنی کنم. اما رییس جمهور به گونه روشن گفته است که ماموریت ما در افغانستان با پایان رسیده است و ما بر بیرون ساختن نیروها و تجهیزات مان تمرکز داریم."

اما وزیر دفاع امریکا می گوید که این کشور از هم اکنون، عملیات های جنگی و اکتشافی فرامرزی را در افغانستان آغاز کرده است.

"در آینده، تلاش های ضد هراس افگنی بر عناصری متمرکز خواهد که احتمالاً می توانند بر سرزمین ما حمله کنند. ما در جریان بیرون ساختن بسیاری از تجهیزات مان، کارهای فرامرزی بسیاری انجام می دهیم. عملیات های تجسسی و اکتشافی از خلیج فارس انجام می شوند، بسیاری از عملیات های جنگی مان هم از خلیج انجام می شوند."

آستین افزود: "اکنون توانایی این کار را داریم. می کوشیم که با مستقر ساختن توانایی های مان در کشورهای همسایه افغانستان، مدت رفت و آمد هواپیماها را کاهش دهیم."

در همین حال، رییس ستاد مشترک ارتش امریکا تاکید می ورزد که همزمان با بیرون شدن نظامیان امریکایی از افغانستان، این نیروها به حمایت از نیروهای افغان ادامه می‌دهند.

مارک میلی، رییس ستاد مشترک ارتش امریکا اظهار داشت: "همین حالا که سخن می گوییم، نیروهای مشترک ما در حال خروج مصوون، مسوولانه و راهبردی از افغانستان استند و همزمان به پشتیبانی از نیروهای ملی امنیتی افغانستان ادامه می دهند."

در این میان، خبرگزاری رویترز گزارش می دهد که طالبان با احتمال ادامه حضور نظامیان تُرک در افغانستان مخالفت کرده اند.

این در حالی است که ترکیه پیشنهاد کرده است که پس از خروج نظامیان خارجی از افغانستان، ترکیه امنیت میدان هوایی کابل را تامین کند. رویترز می گوید که یکی از هدف های ترکیه، بهبود روابط ‌اش با واشنگتن است که در آخرین مورد به علت خرید موشک های اس ۴۰۰ روسیه از سوی انقره به تیره‌گی گراییده است.

آستین: عملیات‌های جنگی و اکتشافی فرامرزی درافغانستان آغاز شده اند

رییس ستاد مشترک ارتش امریکا تاکید می ورزد که همزمان با بیرون شدن نظامیان امریکایی از افغانستان، این نیروها به حمایت از نیروهای افغان ادامه می‌دهند.

Thumbnail

در حالی که ماموریت جنگی ایالات متحده امریکا و همپیمانان‌اش در افغانستان در حال ختم شدن است؛ وزیر دفاع امریکا به تازه‌گی گفته است که ارتش این کشور، عملیات های جنگی و اکتشافی فرامرزی را در افغانستان آغاز کرده است.

این مقام امریکایی می‌گوید که هواپیماهای جنگی و اکتشافی امریکا اکنون از خلیج فارس در افغانستان عملیات های ضد هراس‌افگنی را اجرا می‌کنند.

لوید آستین، وزیر دفاع امریکا که در یک نشست کانگرس به پرسش های سناتوران در مورد احتمال افتادن کابل به دست طالبان، پاسخ می‌داد، به گونه مستقیم واضح نساخت که اگر طالبان کابل را تهدید کنند، نیروهای امریکایی چی اقدامی خواهند کرد.

جین شهین، عضو مجلس سنای امریکا از وزیر لوید استین پرسد: "می توانید بگویید که طرح های ما برای توسعه یک نیروی ضد هراس افگنی خارج از مرزها به کجا رسیده و اگر خطر گرفتن کابل از سوی طالبان وجود داشته باشد، ما در حمایت از نیروهای افغان چی کاری خواهیم کرد؟"

لویید آستین، وزیر دفاع امریکا در پاسخ گفت: "ما در زمان عقب نشینی، به فراهم سازی حمایت از نیروهای امنیتی افغانستان ادامه می دهیم. وقتی که این روند به پایان رسید، ادامه این کار دشوار خواهد بود؛ زیرا توانایی های ما در آن کشور کاهش خواهند یافت. من واقعاً نمی خواهم که درباره نتیجه احتمالی یا فعالیت های احتمالی مان در آینده گمانه زنی کنم. اما رییس جمهور به گونه روشن گفته است که ماموریت ما در افغانستان با پایان رسیده است و ما بر بیرون ساختن نیروها و تجهیزات مان تمرکز داریم."

اما وزیر دفاع امریکا می گوید که این کشور از هم اکنون، عملیات های جنگی و اکتشافی فرامرزی را در افغانستان آغاز کرده است.

"در آینده، تلاش های ضد هراس افگنی بر عناصری متمرکز خواهد که احتمالاً می توانند بر سرزمین ما حمله کنند. ما در جریان بیرون ساختن بسیاری از تجهیزات مان، کارهای فرامرزی بسیاری انجام می دهیم. عملیات های تجسسی و اکتشافی از خلیج فارس انجام می شوند، بسیاری از عملیات های جنگی مان هم از خلیج انجام می شوند."

آستین افزود: "اکنون توانایی این کار را داریم. می کوشیم که با مستقر ساختن توانایی های مان در کشورهای همسایه افغانستان، مدت رفت و آمد هواپیماها را کاهش دهیم."

در همین حال، رییس ستاد مشترک ارتش امریکا تاکید می ورزد که همزمان با بیرون شدن نظامیان امریکایی از افغانستان، این نیروها به حمایت از نیروهای افغان ادامه می‌دهند.

مارک میلی، رییس ستاد مشترک ارتش امریکا اظهار داشت: "همین حالا که سخن می گوییم، نیروهای مشترک ما در حال خروج مصوون، مسوولانه و راهبردی از افغانستان استند و همزمان به پشتیبانی از نیروهای ملی امنیتی افغانستان ادامه می دهند."

در این میان، خبرگزاری رویترز گزارش می دهد که طالبان با احتمال ادامه حضور نظامیان تُرک در افغانستان مخالفت کرده اند.

این در حالی است که ترکیه پیشنهاد کرده است که پس از خروج نظامیان خارجی از افغانستان، ترکیه امنیت میدان هوایی کابل را تامین کند. رویترز می گوید که یکی از هدف های ترکیه، بهبود روابط ‌اش با واشنگتن است که در آخرین مورد به علت خرید موشک های اس ۴۰۰ روسیه از سوی انقره به تیره‌گی گراییده است.

هم‌رسانی کنید

دیدگاه تان در این باره