تازه‌ترین خبرها
Thumbnail

جان باختن شش تن در تیراندازی دزدان مسلح در کابل

باشنده‌گان ناحیه هشتم شهر کابل ادعا می‌کنند که در تیراندازی شام روز پنج‌شنبه  دزدان مسلح برغیرنظامیان در این منطقه کابل شش تن جان باختند و چهار تن زخم برداشته‌اند.

بربنیاد گزارش‌ها پس از این رویداد، دزدان به خانواده‌های قربانیان هشدار داده بودند که با رسانه‌ها گفت‌وگو نکنند.

شماری از باشنده‌گان منطقه شهرک وحدت ناحیه هشتم می‌گویند که شب و روز امنیت ندارند.

همزمان بسته‌گان مسوول میکانیزم تقویتی وزارت صحت عامه که روز گذشته در تیراندازی افراد ناشناس در شاهراه کابل-پروان جان باخت، حکومت را در تامین امنیت مردم ناکام می‌دانند. 

منطقه شهرک وحدت در ناحیه هشتم شهر کابل و در چهار کیلومتری ارگ ریاست‌جمهوری.
 
باشنده‌گان این منطقه ادعا دارند که پنج شنبه شب افراد یک سردسته دزدان مسلح که هفته پیش از سوی پولیس بازداشت شده بود، بر باشنده گان این بخش گلوله باری کردند که در نتیجه شش تن به شمول دو زن جان باختند وچهار تن هم زخمی شدند.

الف خان، گواه رویداد گفت:«تقریبا شش و هفت نفر از زنان و مردان کودکان هم بود، کشتند و به شفاخانه انتقال یافتند. در این منطقه وضعیت بسیار خراب است.»

پولیس کابل از بازداشت پنج تن در پیوند به این رویداد خبر می دهد.

گفته می‌‍شود که دزدان به خانواده‌های قربانیان هشدار داده‌اند که با رسانه‌ها گفت‌وگو نکند. 

مردم این منطقه می‌گویند که از اوضاع امنیتی نگران استند. 

عزت الله، باشنده زورآباد حوزه هشتم گفت:«زنده گی را بسیار سخت کرده است روز ده تا بیست خانه از این منطقه کوچ می کند و تمام مردم به تکیلف است.»

در همین حال، داکتر سلیم رسولی مسوول میکانیزم تقویت وزارت صحت عامه که روز پنجشنبه در حمله افراد ناشناس در شاهراه کابل - پروان در ولسوالی قره باغ کابل جان باخت.

بستگانش در مراسم خاک سپاری او در ولسوالی سیدخیل ولایت پروان حکومت را به ناکامی در تامین امنیت مردم متهم می کنند.

یعقوب رسولی، برادر داکتر سلیم رسولی گفت:«هم دشمن های مردم افغانستان و هم خود دولت در این شریک است. دولتی که یک کس را وزیر داخله تعین می کند که او می رود خرما توزیع می کند.»

ویس الدین فرهادی، باشنده پروان گفت:«شاهراه شمال-پروان به یک جاده مرگ مبدل شده است.»

باشنده‌گان پایتخت با نگرانی از افزایش ناامنی‌ها و فعالیت‌های گروه‌های مجرم می‌گویند که حکومت در تامین امنیت مردم بی پروا است و برای تامین امنیت برنامه کارا ندارد.

جان باختن شش تن در تیراندازی دزدان مسلح در کابل

در همین حال، داکتر سلیم رسولی مسوول میکانیزم تقویت وزارت صحت عامه که روز پنجشنبه در حمله افراد ناشناس در شاهراه کابل - پروان در ولسوالی قره باغ کابل جان باخت.

Thumbnail

باشنده‌گان ناحیه هشتم شهر کابل ادعا می‌کنند که در تیراندازی شام روز پنج‌شنبه  دزدان مسلح برغیرنظامیان در این منطقه کابل شش تن جان باختند و چهار تن زخم برداشته‌اند.

بربنیاد گزارش‌ها پس از این رویداد، دزدان به خانواده‌های قربانیان هشدار داده بودند که با رسانه‌ها گفت‌وگو نکنند.

شماری از باشنده‌گان منطقه شهرک وحدت ناحیه هشتم می‌گویند که شب و روز امنیت ندارند.

همزمان بسته‌گان مسوول میکانیزم تقویتی وزارت صحت عامه که روز گذشته در تیراندازی افراد ناشناس در شاهراه کابل-پروان جان باخت، حکومت را در تامین امنیت مردم ناکام می‌دانند. 

منطقه شهرک وحدت در ناحیه هشتم شهر کابل و در چهار کیلومتری ارگ ریاست‌جمهوری.
 
باشنده‌گان این منطقه ادعا دارند که پنج شنبه شب افراد یک سردسته دزدان مسلح که هفته پیش از سوی پولیس بازداشت شده بود، بر باشنده گان این بخش گلوله باری کردند که در نتیجه شش تن به شمول دو زن جان باختند وچهار تن هم زخمی شدند.

الف خان، گواه رویداد گفت:«تقریبا شش و هفت نفر از زنان و مردان کودکان هم بود، کشتند و به شفاخانه انتقال یافتند. در این منطقه وضعیت بسیار خراب است.»

پولیس کابل از بازداشت پنج تن در پیوند به این رویداد خبر می دهد.

گفته می‌‍شود که دزدان به خانواده‌های قربانیان هشدار داده‌اند که با رسانه‌ها گفت‌وگو نکند. 

مردم این منطقه می‌گویند که از اوضاع امنیتی نگران استند. 

عزت الله، باشنده زورآباد حوزه هشتم گفت:«زنده گی را بسیار سخت کرده است روز ده تا بیست خانه از این منطقه کوچ می کند و تمام مردم به تکیلف است.»

در همین حال، داکتر سلیم رسولی مسوول میکانیزم تقویت وزارت صحت عامه که روز پنجشنبه در حمله افراد ناشناس در شاهراه کابل - پروان در ولسوالی قره باغ کابل جان باخت.

بستگانش در مراسم خاک سپاری او در ولسوالی سیدخیل ولایت پروان حکومت را به ناکامی در تامین امنیت مردم متهم می کنند.

یعقوب رسولی، برادر داکتر سلیم رسولی گفت:«هم دشمن های مردم افغانستان و هم خود دولت در این شریک است. دولتی که یک کس را وزیر داخله تعین می کند که او می رود خرما توزیع می کند.»

ویس الدین فرهادی، باشنده پروان گفت:«شاهراه شمال-پروان به یک جاده مرگ مبدل شده است.»

باشنده‌گان پایتخت با نگرانی از افزایش ناامنی‌ها و فعالیت‌های گروه‌های مجرم می‌گویند که حکومت در تامین امنیت مردم بی پروا است و برای تامین امنیت برنامه کارا ندارد.

هم‌رسانی کنید

دیدگاه تان در این باره