تازه‌ترین خبرها
Thumbnail

تولد ۱۹ نوزاد چهارگانه‌گی، سه‌گانه‌گی و دوگانه‌گی در کابل

پزشکان در شفاخانه ملالی در کابل می‌گویند که در یک هفته گذشته نزده نوزاد - چهارگانه‌گی، سه گانه‌گی و دوگانه‌گی - در این شفاخانه به جهان آمده اند که شمار بیشتر این نوزادان و مادران در وضعیت صحی خوبی به سر می‌برند.

پزشکان در این شفاخانه می‌گویند که خانواده های نوزادانی که چهار گانه‌گی و سه گانه‌گی استند از روستا های دوردست ولایت های کشور به کابل آمده اند و اوضاع صحی مادران و نوزدان خوب گزارش شده است.

مسوول بخش نوزادان این شفاخانه می‌گوید که روزانه حدود ۱۰۰ نوزاد در این شفاخانه به جهان می آید؛ اما شمار محدودی از این کودکان به علت نارسایی های خانواده های شان سوء شکل دارند.

نجیبه ستانکزی، یکی از پزشکان در شفاخانه ملالی گفت: "ما تعدادی از واقعات دو گانه‌گی، سه گانه‌گی، چهار گانه‌گی و حتی پنج گانه‌گی را داشته ایم. این وقعات سه الی چهار فیصد تمام ولادت ها را تشکیل می‌دهد."

شریفه، یکی دیگر از پزشکان شفاخانه ملالی ابراز داشت: "تمام طفل ها خوب بودند و وزن شان از یک کیلو و هشت صد گرام بالا بود."

مراقبت های دوره بارداری، استفاده از غذا های مصوون و رفتن به مرکز های صحی در دوره حامله‌گی، از نیاز های اصلی سلامت نوزدان و مادران دانسته می‌شوند.

آرزو مادر یکی از نوزادان دوگانه‌گی گفت: "سه روز شد شفاخانه آمدیم. عملیات را سپری کردم و طفل هایم همه خوب استند."

بهشته، مادر یکی دیگر از نوزادان دوگانه‌گی اظهار داشت: "میوه، گوشت، برنج و چیز هاییکه فایده دارند ، استفاده کرده بودم."

افغانستان هنوز هم در میان کشورهایی است که بیشترین شمار مرگ و میر مادران و نوزادان را در هنگام ولادت دارد و بر بنیاد آخرین گزارش وزارت صحت عامه، از هر ۱۰۰ هزار ولادت در افغانستان، ۶۶۱ مادر جان های شان را از دست می‌دهند.

تولد ۱۹ نوزاد چهارگانه‌گی، سه‌گانه‌گی و دوگانه‌گی در کابل

افغانستان هنوز هم در میان کشورهایی است که بیشترین شمار مرگ و میر مادران و نوزادان را در هنگام ولادت دارد.

Thumbnail

پزشکان در شفاخانه ملالی در کابل می‌گویند که در یک هفته گذشته نزده نوزاد - چهارگانه‌گی، سه گانه‌گی و دوگانه‌گی - در این شفاخانه به جهان آمده اند که شمار بیشتر این نوزادان و مادران در وضعیت صحی خوبی به سر می‌برند.

پزشکان در این شفاخانه می‌گویند که خانواده های نوزادانی که چهار گانه‌گی و سه گانه‌گی استند از روستا های دوردست ولایت های کشور به کابل آمده اند و اوضاع صحی مادران و نوزدان خوب گزارش شده است.

مسوول بخش نوزادان این شفاخانه می‌گوید که روزانه حدود ۱۰۰ نوزاد در این شفاخانه به جهان می آید؛ اما شمار محدودی از این کودکان به علت نارسایی های خانواده های شان سوء شکل دارند.

نجیبه ستانکزی، یکی از پزشکان در شفاخانه ملالی گفت: "ما تعدادی از واقعات دو گانه‌گی، سه گانه‌گی، چهار گانه‌گی و حتی پنج گانه‌گی را داشته ایم. این وقعات سه الی چهار فیصد تمام ولادت ها را تشکیل می‌دهد."

شریفه، یکی دیگر از پزشکان شفاخانه ملالی ابراز داشت: "تمام طفل ها خوب بودند و وزن شان از یک کیلو و هشت صد گرام بالا بود."

مراقبت های دوره بارداری، استفاده از غذا های مصوون و رفتن به مرکز های صحی در دوره حامله‌گی، از نیاز های اصلی سلامت نوزدان و مادران دانسته می‌شوند.

آرزو مادر یکی از نوزادان دوگانه‌گی گفت: "سه روز شد شفاخانه آمدیم. عملیات را سپری کردم و طفل هایم همه خوب استند."

بهشته، مادر یکی دیگر از نوزادان دوگانه‌گی اظهار داشت: "میوه، گوشت، برنج و چیز هاییکه فایده دارند ، استفاده کرده بودم."

افغانستان هنوز هم در میان کشورهایی است که بیشترین شمار مرگ و میر مادران و نوزادان را در هنگام ولادت دارد و بر بنیاد آخرین گزارش وزارت صحت عامه، از هر ۱۰۰ هزار ولادت در افغانستان، ۶۶۱ مادر جان های شان را از دست می‌دهند.

هم‌رسانی کنید