Skip to main content
تازه‌ترین خبرها
Thumbnail

جان باختن پنج تن در حمله افراد مسلح در پغمان

پولیس کابل می‌گوید که پنج تن در حمله افراد مسلح در ولسوالی پغمان جان باختند.

به گفتۀ پولیس، این رویداد ناوقت جمعه شب در منطقه ارغندی پایین ولسوالی پغمان هنگامی رخ داد که پنج تن که با خانواده‌های شان از یک محفل عروسی برگشته بودند در مسیر راه ربوده شدند و سپس به قتل رسیدند.

پولیس می‌گوید که بر بنیاد گزارش ابتدایی، این کار را طالبان انجام داده اند.

اما طالبان تاکنون در این باره چیزی نگفته اند.

در همین حال، یک منبع می‌گوید که قربانیان این رویداد غازی اوریاخیل، فرمانده پیشین جهادی، و نزدیکانش استند.

جان باختن پنج تن در حمله افراد مسلح در پغمان

این رویداد ناوقت جمعه شب در منطقه ارغندی پایین در ولسوالی پغمان ولایت کابل رخ داد.

Thumbnail

پولیس کابل می‌گوید که پنج تن در حمله افراد مسلح در ولسوالی پغمان جان باختند.

به گفتۀ پولیس، این رویداد ناوقت جمعه شب در منطقه ارغندی پایین ولسوالی پغمان هنگامی رخ داد که پنج تن که با خانواده‌های شان از یک محفل عروسی برگشته بودند در مسیر راه ربوده شدند و سپس به قتل رسیدند.

پولیس می‌گوید که بر بنیاد گزارش ابتدایی، این کار را طالبان انجام داده اند.

اما طالبان تاکنون در این باره چیزی نگفته اند.

در همین حال، یک منبع می‌گوید که قربانیان این رویداد غازی اوریاخیل، فرمانده پیشین جهادی، و نزدیکانش استند.

هم‌رسانی کنید

دیدگاه تان در این باره