تازه‌ترین خبرها
تصویر بندانگشتی

'رأی زنی‌ها دربارۀ تأمین امنیت میدان هوایی کابل آغاز شده‌اند'

ینس استولتنبرگ، دبیر کل ناتو امروز (دوشنبه، ۲۴ جوزا) پیش از آغاز نشست سران این پیمان، می‌گوید که برخی از اعضای ناتو به شمول امریکا و ترکیه برای چه‌گونه‌گی تأمین امنیت میدان هوایی بین‌المللی حامد کرزی، در حال رأی زنی استند.

استولتنبرگ تأکید می‌کند که تأمین امنیت میدان هوایی بین‌المللی حامد کرزی به ادامۀ کمک‌های مالی جامعۀ جهانی و حفظ حضور دیپلوماتان کشورهای خارجی در کابل، بسیار با اهمیت است.

او افزود: "برخی از هم‌پیمانان ناتو به شمول امریکا و ترکیه به‌گونۀ مستقیم وارد مذاکرات شده‌اند که چه‌گونه بتوانیم یک میدان هوایی بین‌المللی را در کابل حفظ کنیم، چون این موضوع برای اعضای ناتو، برای ادامۀ کمک‌های توسعه‌یی و برای حفظ حضور دیپلوماتیک جامعۀ جهانی در افغانستان، بسیار مهم است."

او می‌افزاید: "ما برای نیروهای دولتی افغانستان کمک‌های مان را ادامه خواهیم داد و این تعهدی است که تمامی متحدان ناتو بر آن پابند استند."

از سویی‌هم، رییس جمهور ترکیه می‌گوید که ترکیه تنها کشور قابل اعتماد است که پس از خروج کامل نیروهای خارجی، ثبات را در افغانستان تأمین کند.

او افزود: "امریکا به‌زودی افغانستان را ترک می‌کند. از لحظه‌‌یی که آنجا را ترک کردند، تنها کشور قابل اعتمادی که بتواند روند و وضعیت را در آنجا حفظ کند، به‌گونۀ آشکار آن ترکیه‌است."

رهبران ۳۰ کشور عضو ناتو امروز در بروکسل گردهم آمده‌اند تا در کنار مسایل دیگر جهانی، چه‌گونه‌گی پایان حضور نظامی این پیمان را درافغانستان، به بحث گیرند.

از سویی‌هم، رابرت گیتس، وزیر دفاع پیشین امریکا در مقاله‌یی به نیویارک تایمز نگاشته‌است که با خروج نیروهای امریکایی از افغانستان، واشینگتن نباید اشتباۀ دهه نود را تکرار کند و تأکید کرده‌است که معضل سقوط کابل تنها به افغانستان نه، بل برای امریکا نیز درد سر ساز خواهد شد.

'رأی زنی‌ها دربارۀ تأمین امنیت میدان هوایی کابل آغاز شده‌اند'

رهبران ۳۰ کشور عضو ناتو امروز در بروکسل گردهم آمده‌اند تا در کنار مسایل دیگر جهانی، چه‌گونه‌گی پایان حضور نظامی این پیمان را درافغانستان، به بحث گیرند.

تصویر بندانگشتی

ینس استولتنبرگ، دبیر کل ناتو امروز (دوشنبه، ۲۴ جوزا) پیش از آغاز نشست سران این پیمان، می‌گوید که برخی از اعضای ناتو به شمول امریکا و ترکیه برای چه‌گونه‌گی تأمین امنیت میدان هوایی بین‌المللی حامد کرزی، در حال رأی زنی استند.

استولتنبرگ تأکید می‌کند که تأمین امنیت میدان هوایی بین‌المللی حامد کرزی به ادامۀ کمک‌های مالی جامعۀ جهانی و حفظ حضور دیپلوماتان کشورهای خارجی در کابل، بسیار با اهمیت است.

او افزود: "برخی از هم‌پیمانان ناتو به شمول امریکا و ترکیه به‌گونۀ مستقیم وارد مذاکرات شده‌اند که چه‌گونه بتوانیم یک میدان هوایی بین‌المللی را در کابل حفظ کنیم، چون این موضوع برای اعضای ناتو، برای ادامۀ کمک‌های توسعه‌یی و برای حفظ حضور دیپلوماتیک جامعۀ جهانی در افغانستان، بسیار مهم است."

او می‌افزاید: "ما برای نیروهای دولتی افغانستان کمک‌های مان را ادامه خواهیم داد و این تعهدی است که تمامی متحدان ناتو بر آن پابند استند."

از سویی‌هم، رییس جمهور ترکیه می‌گوید که ترکیه تنها کشور قابل اعتماد است که پس از خروج کامل نیروهای خارجی، ثبات را در افغانستان تأمین کند.

او افزود: "امریکا به‌زودی افغانستان را ترک می‌کند. از لحظه‌‌یی که آنجا را ترک کردند، تنها کشور قابل اعتمادی که بتواند روند و وضعیت را در آنجا حفظ کند، به‌گونۀ آشکار آن ترکیه‌است."

رهبران ۳۰ کشور عضو ناتو امروز در بروکسل گردهم آمده‌اند تا در کنار مسایل دیگر جهانی، چه‌گونه‌گی پایان حضور نظامی این پیمان را درافغانستان، به بحث گیرند.

از سویی‌هم، رابرت گیتس، وزیر دفاع پیشین امریکا در مقاله‌یی به نیویارک تایمز نگاشته‌است که با خروج نیروهای امریکایی از افغانستان، واشینگتن نباید اشتباۀ دهه نود را تکرار کند و تأکید کرده‌است که معضل سقوط کابل تنها به افغانستان نه، بل برای امریکا نیز درد سر ساز خواهد شد.

هم‌رسانی کنید