Skip to main content
تازه‌ترین خبرها
Thumbnail

وزارت دفاع: ۲۵۰ طالب در شبانه روز گذشته در نبردها کشته شدند

بیرون شدن نیروهای دولتی از ولسوالی‌های شیرین تگاب فاریاب، دهنه غوری بغلان ، دست به دست شدن ادارۀ ولسوالی نهرسراج میان نیروهای دولتی وطالبان تحولات امنیتی کلان در یک شبانه روز گذشته در کشور اند.

در کنار این منابع امنیتی خبر می‌دهند که  یک پاسگاه ارتش در مرکز میدان وردک و نیز یک پایگاه نظامیان در ولسوالی قلعه کاه فراه به دست طالبان سقوط کرده‌اند و از کشته شدن هشت تن ازنیروهای دولتی گزارش شده‌است. 

اما وزارت دفاع ملی ازکشته شدن دوصدوپنجاه تن ازطالبان نیز در تازه‌ترین درگیری‌ها در کشور خبرمی دهد، درحالی که طالبان این ادعا را نپذیرفته اند.

در ادامۀ جنگ در بخش‌های کشور، از بغلان خبر می رسد که نیروهای دولتی مرکز ولسوالی دهنه غوری را پس از افزایش حمله های طالبان به یک مکان دیگر انتقال داده اند؛ اما طالبان ادعا می کنند که مرکزهای ولسوالی‌های دهنه غوری و نیز شیرین تگاب فاریاب را پنج شنبه شب به دست گرفته اند.

شفیقه سخا یولچی، عضو مجلس نماینده‌گان در این باره گفت:«احتمال سقوط شهر میمنه و ولسوالی خواجه سبزپوش هم محسوس می شود. بنا جا دارد نیروهای هوایی دست به اقدام شوند.»

شورای ولایتی فاریاب می‌گوید که در حمله طالبان بر شیرین تگاب، شماری زیادی از موترهای و تجهیزات نظامیان به دست طالبان افتاده‌اند.

صبغت الله سیلاب، معاون شورای ولایتی فاریاب گفت:«از سه سال بدیسنو شیرین تگاب در محاصره قرار داشت، بالاخره بخاطر نرسیدن کمک و مهمات به دست مخالفان مسلح دولت، (طالبان ) سقوط کرد.»

هلمند نیز چند روز می شود که در میان دود و آتش جنگ می سوزد.

هرچند بخش هایی از مرکز ولسوالی نهرسراج امروز به دست طالبان افتادند اما ساعات بعد نیروهای دولتی ازپس گیری این بخش‌ها خبردادند.

عطاالله افغان، رییس شورای ولایتی هلمند گفت:«نیروهای امنیتی افغان از مرکز ولسوالی کرشگ بیرون شدند؛ اما خوشبختانه ساعت دوازده دوباره نیروهای دولتی مرکز ولسوالی را گرفتند.»

نظر محمد ، فعال جامعه مدنی هلمند گفت:«جنگ نه تنها این که ضیا بر مردم وارد می کند، قیمت های مواد خوراکی زیاد شده و مواد خوراکی در دسترس کم است.»

همزمان منابع امنیتی به طلوع نیوزمی‌گویند که در پی افتادن یک پاسگاه ارتش در میدان وردک و یک یایگاه نظامیان در ولسوالی قلعه کاه فراه به دست طالبان حدود ده تن از نیروی های دولتی جان باختند و شمار دیگر این نیروها به دلیل نرسیدن کمک تسلیم شدند.

روح الله احمدزی، سخن‌گوی وزارت دفاع ملی گفت:« در بعضی ساحاتی که نیروهای ما موقتا کنار آمدن، در بعضی از این نقاط نیروهای ما در جریان عملیات شان در حال پیش روی هستند.»

بربنیاد آمارهای وزارت دفاع ملی در یک شبانه روز گذشته حدود ۲۵۰ طالب در درگیری با نیروی دولتی کشته و ۱۵۶ تن دیگر زخمی شدند. اما طالبان با رد این ادعا میگویند که به نیروهای دولتی تلفات وارد کرده‌اند

وزارت دفاع: ۲۵۰ طالب در شبانه روز گذشته در نبردها کشته شدند

بربنیاد آمارهای وزارت دفاع ملی در یک شبانه روز گذشته حدود ۲۵۰ طالب در درگیری با نیروی دولتی کشته و ۱۵۶ تن دیگر زخمی شدند. اما طالبان با رد این ادعا میگویند که به نیروهای دولتی تلفات وارد کرده‌اند.

Thumbnail

بیرون شدن نیروهای دولتی از ولسوالی‌های شیرین تگاب فاریاب، دهنه غوری بغلان ، دست به دست شدن ادارۀ ولسوالی نهرسراج میان نیروهای دولتی وطالبان تحولات امنیتی کلان در یک شبانه روز گذشته در کشور اند.

در کنار این منابع امنیتی خبر می‌دهند که  یک پاسگاه ارتش در مرکز میدان وردک و نیز یک پایگاه نظامیان در ولسوالی قلعه کاه فراه به دست طالبان سقوط کرده‌اند و از کشته شدن هشت تن ازنیروهای دولتی گزارش شده‌است. 

اما وزارت دفاع ملی ازکشته شدن دوصدوپنجاه تن ازطالبان نیز در تازه‌ترین درگیری‌ها در کشور خبرمی دهد، درحالی که طالبان این ادعا را نپذیرفته اند.

در ادامۀ جنگ در بخش‌های کشور، از بغلان خبر می رسد که نیروهای دولتی مرکز ولسوالی دهنه غوری را پس از افزایش حمله های طالبان به یک مکان دیگر انتقال داده اند؛ اما طالبان ادعا می کنند که مرکزهای ولسوالی‌های دهنه غوری و نیز شیرین تگاب فاریاب را پنج شنبه شب به دست گرفته اند.

شفیقه سخا یولچی، عضو مجلس نماینده‌گان در این باره گفت:«احتمال سقوط شهر میمنه و ولسوالی خواجه سبزپوش هم محسوس می شود. بنا جا دارد نیروهای هوایی دست به اقدام شوند.»

شورای ولایتی فاریاب می‌گوید که در حمله طالبان بر شیرین تگاب، شماری زیادی از موترهای و تجهیزات نظامیان به دست طالبان افتاده‌اند.

صبغت الله سیلاب، معاون شورای ولایتی فاریاب گفت:«از سه سال بدیسنو شیرین تگاب در محاصره قرار داشت، بالاخره بخاطر نرسیدن کمک و مهمات به دست مخالفان مسلح دولت، (طالبان ) سقوط کرد.»

هلمند نیز چند روز می شود که در میان دود و آتش جنگ می سوزد.

هرچند بخش هایی از مرکز ولسوالی نهرسراج امروز به دست طالبان افتادند اما ساعات بعد نیروهای دولتی ازپس گیری این بخش‌ها خبردادند.

عطاالله افغان، رییس شورای ولایتی هلمند گفت:«نیروهای امنیتی افغان از مرکز ولسوالی کرشگ بیرون شدند؛ اما خوشبختانه ساعت دوازده دوباره نیروهای دولتی مرکز ولسوالی را گرفتند.»

نظر محمد ، فعال جامعه مدنی هلمند گفت:«جنگ نه تنها این که ضیا بر مردم وارد می کند، قیمت های مواد خوراکی زیاد شده و مواد خوراکی در دسترس کم است.»

همزمان منابع امنیتی به طلوع نیوزمی‌گویند که در پی افتادن یک پاسگاه ارتش در میدان وردک و یک یایگاه نظامیان در ولسوالی قلعه کاه فراه به دست طالبان حدود ده تن از نیروی های دولتی جان باختند و شمار دیگر این نیروها به دلیل نرسیدن کمک تسلیم شدند.

روح الله احمدزی، سخن‌گوی وزارت دفاع ملی گفت:« در بعضی ساحاتی که نیروهای ما موقتا کنار آمدن، در بعضی از این نقاط نیروهای ما در جریان عملیات شان در حال پیش روی هستند.»

بربنیاد آمارهای وزارت دفاع ملی در یک شبانه روز گذشته حدود ۲۵۰ طالب در درگیری با نیروی دولتی کشته و ۱۵۶ تن دیگر زخمی شدند. اما طالبان با رد این ادعا میگویند که به نیروهای دولتی تلفات وارد کرده‌اند

هم‌رسانی کنید

دیدگاه تان در این باره