Skip to main content
تازه‌ترین خبرها
Thumbnail

عبدالله: پس از خروج طالبان علاقه‌مند توافق با جمهوریت نخواهند بود

عبدالله عبدالله، رییس شورای عالی مصالحه ملی می‌گوید که طالبان پس از بیرون شدن نیروهای خارجی از افغانستان، علاقه یی به توافق سیاسی با جمهوریت نخواهند داشت.

رییس شورای عالی مصالحه ملی که در نشست "مجمع دپلوماسی انتالیا" در ترکیه صحبت می‌کرد، گفت که نشانه هایی وجود دارند که نشان می‌دهند طالبان پیش از عقب نشینی نیروهای نظامی خارجی در ۱۱ سپتمبر سال جاری، به دنبال پیشرفت های نظامی استند.

"شماری از کشور ها از حضور نیرو های ناتو در افغانستان نگران بودند که ایران یکی از این کشور ها است. حالا نیرو های ناتو در آنجا نیستند. آنها پس از چند هفته ی دیگر در آنجا نخواهند بود. فکر نمی‌کنم آنها بخواهند تا بی ثباتی را در افغانستان ببینند و یا هم به گذشته برگردند."

آقای عبدالله در این نشست هشدار داده است که طالبان با این کار "محاسبه اشتباه و بزرگی" را خواهند کرد.

آقای عبدالله افزود: " نکته این است که این پیآمد خواهد داشت و گفتگو ها با طالبان را متاثر خواهد ساخت. طالبان ممکن است بیشتر جسور شوند و ممکن است حداقل برخی از آنها فکر کنند که با عقب نشینی می‌توانند از موقعیت پیش آمده به گونه نظامی استفاده کنند، پس چرا آنها به گونه جدی وارد مذاکرات شوند؟ "

آقای عبدالله ، خطاب به کشورهای همسایه افغانستان می گوید که این کشورها باید از مداخله در امور داخلی افغانستان خودداری کنند و در عوض به دنبال همکاری با کابل برای ثبات طولانی مدت این کشور باشند.

عبدالله: پس از خروج طالبان علاقه‌مند توافق با جمهوریت نخواهند بود

عبدالله عبدالله خطاب به کشورهای همسایه افغانستان می گوید که این کشورها باید از مداخله در امور داخلی افغانستان خودداری کنند.

Thumbnail

عبدالله عبدالله، رییس شورای عالی مصالحه ملی می‌گوید که طالبان پس از بیرون شدن نیروهای خارجی از افغانستان، علاقه یی به توافق سیاسی با جمهوریت نخواهند داشت.

رییس شورای عالی مصالحه ملی که در نشست "مجمع دپلوماسی انتالیا" در ترکیه صحبت می‌کرد، گفت که نشانه هایی وجود دارند که نشان می‌دهند طالبان پیش از عقب نشینی نیروهای نظامی خارجی در ۱۱ سپتمبر سال جاری، به دنبال پیشرفت های نظامی استند.

"شماری از کشور ها از حضور نیرو های ناتو در افغانستان نگران بودند که ایران یکی از این کشور ها است. حالا نیرو های ناتو در آنجا نیستند. آنها پس از چند هفته ی دیگر در آنجا نخواهند بود. فکر نمی‌کنم آنها بخواهند تا بی ثباتی را در افغانستان ببینند و یا هم به گذشته برگردند."

آقای عبدالله در این نشست هشدار داده است که طالبان با این کار "محاسبه اشتباه و بزرگی" را خواهند کرد.

آقای عبدالله افزود: " نکته این است که این پیآمد خواهد داشت و گفتگو ها با طالبان را متاثر خواهد ساخت. طالبان ممکن است بیشتر جسور شوند و ممکن است حداقل برخی از آنها فکر کنند که با عقب نشینی می‌توانند از موقعیت پیش آمده به گونه نظامی استفاده کنند، پس چرا آنها به گونه جدی وارد مذاکرات شوند؟ "

آقای عبدالله ، خطاب به کشورهای همسایه افغانستان می گوید که این کشورها باید از مداخله در امور داخلی افغانستان خودداری کنند و در عوض به دنبال همکاری با کابل برای ثبات طولانی مدت این کشور باشند.

هم‌رسانی کنید