Skip to main content
تازه‌ترین خبرها
Thumbnail

غنی: اگر طالبان خواستار دشمنی استند با پاسخ جدی رو به‌رو می‌شوند

رییس‌جمهور غنی روز گذشته (شنبه، ۲۹ جوزا) هشدار می‌دهد که اگر طالبان خواستار دشمنی استند؛ با پاسخ جدی رو به‌رو می‌شوند.

آقای غنی در مراسم معرفی نامزد وزیران تازه به وزارت‌های دفاع ملی و امور داخله، می‌گوید که گروه طالبان باید چه‌گونه‌گی آمدن شان به قدرت را از طریق این که راه حل سیاسی می‌خواهند یا ادامۀ "دشمنی،" روشن بسازند.

او افزود: "طالبان باید انتخاب کنند، آیا می‌خواهید در آینده به اساس یک صلح پایدار و عادلانه به اساس یک راۀ حل سیاسی جز با وقار این ملت باشید یا اینکه دشمن این ملت باشید، اگر دشمنی می‌خواهید، این ملت پاسخ شما را می‌دهد و پاسخ محکم. در این کسی شک نداشته باشد."

رییس‌جمهور حمله‌های اخیر طالبان بر بخش‌های کشور و هدف قرار دادن غیرنظامیان را پرسش برانگیز می‌داند و تأکید دارد که در عقب این خشونت‌ها، دست‌های وجود دارد.

او خطاب به طالبان می‌گوید که چرا تأسیسات عامه، پل و پلچک را آماج حمله‌ها، قرار می‌دهید، چرا با کارگذاری ماین‌ها، زن و کودکان را قربانی انفجارها می‌سازید؟

او می‌افزاید: "چرا ولسوالی‌ها، مکاتب را آتش می‌زنید. آیا جواب این مانند آفتاب روشن نیست؟ برای کسانی دیگر کار می‌کنید؟"

در همین حال، رییس‌جمهور تغییرات تازه در وزارت‌های دفاع ملی و داخله را تحکیم نهادهای امنیتی می‌داند.

رییس‌جمهو غنی: "همه می‌دانیم که شهادت در راه وطن افتخار است؛ اما ما زندگی می‌خواهیم نه مرگ، تا چه زمانی یک کشور از اساسی‌ترین حق خود که صلح است محروم باشد."

او نیز می گوید که "ضرورت واضح است که یک گفتمان ملی، منطقه‌یی و بین‌المللی در سراسر کشور، منطقه و جهان پیاده شود که بگویم، آیا ۴۳ سال بس نیست؟ تا چند یک کشور به عظمت از اساسی‌ترین حق زنده‌گی مشترک که حق صلح است، محروم باشیم."

او افزود: "در این‌جا باید بندانیم که ما تسلیم هراس‌افگنان نمی‌شویم، تسلیم طرح‌های شوم نمی‌شویم، ما آینده‌ساز استیم، آینده را رقم می‌زنیم."

غنی: اگر طالبان خواستار دشمنی استند با پاسخ جدی رو به‌رو می‌شوند

آقای غنی می‌گوید که گروه طالبان باید چه‌گونه‌گی آمدن شان به قدرت را از طریق این که راه حل سیاسی می‌خواهند یا ادامۀ "دشمنی،" روشن بسازند.

Thumbnail

رییس‌جمهور غنی روز گذشته (شنبه، ۲۹ جوزا) هشدار می‌دهد که اگر طالبان خواستار دشمنی استند؛ با پاسخ جدی رو به‌رو می‌شوند.

آقای غنی در مراسم معرفی نامزد وزیران تازه به وزارت‌های دفاع ملی و امور داخله، می‌گوید که گروه طالبان باید چه‌گونه‌گی آمدن شان به قدرت را از طریق این که راه حل سیاسی می‌خواهند یا ادامۀ "دشمنی،" روشن بسازند.

او افزود: "طالبان باید انتخاب کنند، آیا می‌خواهید در آینده به اساس یک صلح پایدار و عادلانه به اساس یک راۀ حل سیاسی جز با وقار این ملت باشید یا اینکه دشمن این ملت باشید، اگر دشمنی می‌خواهید، این ملت پاسخ شما را می‌دهد و پاسخ محکم. در این کسی شک نداشته باشد."

رییس‌جمهور حمله‌های اخیر طالبان بر بخش‌های کشور و هدف قرار دادن غیرنظامیان را پرسش برانگیز می‌داند و تأکید دارد که در عقب این خشونت‌ها، دست‌های وجود دارد.

او خطاب به طالبان می‌گوید که چرا تأسیسات عامه، پل و پلچک را آماج حمله‌ها، قرار می‌دهید، چرا با کارگذاری ماین‌ها، زن و کودکان را قربانی انفجارها می‌سازید؟

او می‌افزاید: "چرا ولسوالی‌ها، مکاتب را آتش می‌زنید. آیا جواب این مانند آفتاب روشن نیست؟ برای کسانی دیگر کار می‌کنید؟"

در همین حال، رییس‌جمهور تغییرات تازه در وزارت‌های دفاع ملی و داخله را تحکیم نهادهای امنیتی می‌داند.

رییس‌جمهو غنی: "همه می‌دانیم که شهادت در راه وطن افتخار است؛ اما ما زندگی می‌خواهیم نه مرگ، تا چه زمانی یک کشور از اساسی‌ترین حق خود که صلح است محروم باشد."

او نیز می گوید که "ضرورت واضح است که یک گفتمان ملی، منطقه‌یی و بین‌المللی در سراسر کشور، منطقه و جهان پیاده شود که بگویم، آیا ۴۳ سال بس نیست؟ تا چند یک کشور به عظمت از اساسی‌ترین حق زنده‌گی مشترک که حق صلح است، محروم باشیم."

او افزود: "در این‌جا باید بندانیم که ما تسلیم هراس‌افگنان نمی‌شویم، تسلیم طرح‌های شوم نمی‌شویم، ما آینده‌ساز استیم، آینده را رقم می‌زنیم."

هم‌رسانی کنید

دیدگاه تان در این باره