Skip to main content
تازه‌ترین خبرها
Thumbnail

وزارت خارجه: پاکستان برای ترغیب طالبان به صلح ابزارهای موثری دارد

وزارت امور خارجۀ افغانستان در واکنش به گفته‌های تازۀ شاه‌محود قریشی، وزیر خارجۀ پاکستان می‌‎گوید که اسلام‌آباد برای «ترغیب رهبران طالبان برای آغاز مذاکرات معنادار صلح» ابزارهای موثری در دست دارد.

وزارت خارجۀ افغانستان تأکید می‌ورزد که از اظهارات و اعلامیه‌هایی که می‌توانند روابط دوجانبۀ افغانستان و پاکستان و نیز رسیدن به صلح پایدار را صدمه بزنند، باید اجتناب شود.

حنیف اتمر، وزیر امور خارجۀ افغانستان نیز در سخنانش در نشست «تروریزم تهدید متحول»، در مجمع دیپلوماسی انتالیای ترکیه، به چگونه‌گی صلح میان حکومت و طالبان‌ پرداخت: «ما می‌توانیم با طالبان صلح کنیم؛ به‌خاطری‌که آنان افغان هستند؛ اما آنان باید هراس‌افگنی را متوقف سازند؛ آنان باید کشتار مردم را متوقف سازند؛ و آنان باید همکاری‌شان را با هراس‌افگنی جهانی متوقف سازند. و اما ما نمی‌توانیم با القاعده، داعش و گروه‌های دیگری که افغان نیستند، صلح کنیم؛ زیرا ما کدام دلیل سیاسی برای کار کردن با آنان نداریم. هدف ما تنها این است که آنان کشور ما را ترک کنند.» 

شاه‌محمود قریشی شنبه‌شب در یک گفت‌وگوی ویژه با طلوع‌نیوز، تأکید کرد که بیشتر اعضای رهبری طالبان در افغانستان زنده‌‌گی می‌‌کنند و رهبران طالبان تنها برای تسهیل روند صلح به پاکستان می‌روند: «زمانی که ناکامی در داخل باشد، شما پاکستان را به آن متهم می‌کنید. پاکستان برای ناکامی در درون مسوول نیست. پاکستان برای نزاع‌های در حال انجام در افغانستان مسوول نیست. پاکستان مسوول نیست اگر رهبری افغانستان نمی‌تواند بنشیند و به یک توافق صلح دست یابد.» 

در این گفت‌وگو، شاه محمود قریشی، بیشتر به مسایلی چون روابط کابل - اسلام‌آباد، اوضاع کنونی افغانستان، صلح با طالبان و نقش کشورش در این زمینه پرداخت.

از این میان، گفته‌های شاه محمود قریشی دربارۀ طالبان و چگونگی پیوند این گروه با پاکستان، هم در افغانستان و هم در پاکستان واکنش‌هایی داشته‌اند.

محسن داور، عضو پارلمان پاکستان بیان داشت: «قریشی از طالبان طوری دفاع می‌کرد که گویا او وزیر خارجه پاکستان نه؛ بل وزیر خارجه طالبان باشد! و شاید هم او را - چون کنترل‌کننده‌گان طالبان هم یکی استند - شاید او را هم برای مدتی چارج اضافی داده بودند و به‌همین خاطر، وی چنین سخنانی را بیان داشت.»

مرسل نبی‌زاده، نمایندۀ مردم کابل در مجلس نماینده‌گان افغانستان نیز اظهار داشت: «واقعاً این یک گپ بی‌شرمانه است و به‌گونه‌یی‌ست که به آفتاب ببینی و بگویی آفتاب وجود ندارد؛ در حالی‌که مثل آفتاب روشن است که پایگاه‌های طالبان در پاکستان هستند و آنان قوی‌ترین پشتیبان طالبان استند.»

در حالی‌که قریشی در گفت‌وگو با طلوع‌نیوز، تأکید می‌ورزد که برای ماندن افغانستان و پاکستان هم چون همسایه‌های خوب، باید خط دیورند به‌عنوان مرز بین‌المللی، به رسمیت شناخته شود؛ اما در کابل، باورها بر این استند که زمان مطرح‌شدن چنین دیدگاه‌ها هنوز زود است.
 
گلبدین حکمتیار، رهبر حزب اسلامی بیان داشت: «در رابطه با قضایای مهم ملی مثل سرحدات، مشکلاتی را که ما با همه همسایه‌های خود داریم؛ تنها پاکستان نه، بل‌که با همسایه‌های دیگر خود هم مشکلات داریم. در مورد این قضایا باید صبر کرد.»

با این‌حال، وزیر خارجه پاکستان هشدار می‌دهد که ناکامی در بیرون رفت از وضع کنونی افغانستان، این کشور را بازهم به یک جنگ داخلی خواهد کشانید. 

وزارت خارجه: پاکستان برای ترغیب طالبان به صلح ابزارهای موثری دارد

وزارت خارجۀ افغانستان تأکید می‌ورزد که از اظهارات و اعلامیه‌هایی که می‌توانند روابط دوجانبۀ افغانستان و پاکستان و نیز رسیدن به صلح پایدار را صدمه بزنند، باید اجتناب شود.

Thumbnail

وزارت امور خارجۀ افغانستان در واکنش به گفته‌های تازۀ شاه‌محود قریشی، وزیر خارجۀ پاکستان می‌‎گوید که اسلام‌آباد برای «ترغیب رهبران طالبان برای آغاز مذاکرات معنادار صلح» ابزارهای موثری در دست دارد.

وزارت خارجۀ افغانستان تأکید می‌ورزد که از اظهارات و اعلامیه‌هایی که می‌توانند روابط دوجانبۀ افغانستان و پاکستان و نیز رسیدن به صلح پایدار را صدمه بزنند، باید اجتناب شود.

حنیف اتمر، وزیر امور خارجۀ افغانستان نیز در سخنانش در نشست «تروریزم تهدید متحول»، در مجمع دیپلوماسی انتالیای ترکیه، به چگونه‌گی صلح میان حکومت و طالبان‌ پرداخت: «ما می‌توانیم با طالبان صلح کنیم؛ به‌خاطری‌که آنان افغان هستند؛ اما آنان باید هراس‌افگنی را متوقف سازند؛ آنان باید کشتار مردم را متوقف سازند؛ و آنان باید همکاری‌شان را با هراس‌افگنی جهانی متوقف سازند. و اما ما نمی‌توانیم با القاعده، داعش و گروه‌های دیگری که افغان نیستند، صلح کنیم؛ زیرا ما کدام دلیل سیاسی برای کار کردن با آنان نداریم. هدف ما تنها این است که آنان کشور ما را ترک کنند.» 

شاه‌محمود قریشی شنبه‌شب در یک گفت‌وگوی ویژه با طلوع‌نیوز، تأکید کرد که بیشتر اعضای رهبری طالبان در افغانستان زنده‌‌گی می‌‌کنند و رهبران طالبان تنها برای تسهیل روند صلح به پاکستان می‌روند: «زمانی که ناکامی در داخل باشد، شما پاکستان را به آن متهم می‌کنید. پاکستان برای ناکامی در درون مسوول نیست. پاکستان برای نزاع‌های در حال انجام در افغانستان مسوول نیست. پاکستان مسوول نیست اگر رهبری افغانستان نمی‌تواند بنشیند و به یک توافق صلح دست یابد.» 

در این گفت‌وگو، شاه محمود قریشی، بیشتر به مسایلی چون روابط کابل - اسلام‌آباد، اوضاع کنونی افغانستان، صلح با طالبان و نقش کشورش در این زمینه پرداخت.

از این میان، گفته‌های شاه محمود قریشی دربارۀ طالبان و چگونگی پیوند این گروه با پاکستان، هم در افغانستان و هم در پاکستان واکنش‌هایی داشته‌اند.

محسن داور، عضو پارلمان پاکستان بیان داشت: «قریشی از طالبان طوری دفاع می‌کرد که گویا او وزیر خارجه پاکستان نه؛ بل وزیر خارجه طالبان باشد! و شاید هم او را - چون کنترل‌کننده‌گان طالبان هم یکی استند - شاید او را هم برای مدتی چارج اضافی داده بودند و به‌همین خاطر، وی چنین سخنانی را بیان داشت.»

مرسل نبی‌زاده، نمایندۀ مردم کابل در مجلس نماینده‌گان افغانستان نیز اظهار داشت: «واقعاً این یک گپ بی‌شرمانه است و به‌گونه‌یی‌ست که به آفتاب ببینی و بگویی آفتاب وجود ندارد؛ در حالی‌که مثل آفتاب روشن است که پایگاه‌های طالبان در پاکستان هستند و آنان قوی‌ترین پشتیبان طالبان استند.»

در حالی‌که قریشی در گفت‌وگو با طلوع‌نیوز، تأکید می‌ورزد که برای ماندن افغانستان و پاکستان هم چون همسایه‌های خوب، باید خط دیورند به‌عنوان مرز بین‌المللی، به رسمیت شناخته شود؛ اما در کابل، باورها بر این استند که زمان مطرح‌شدن چنین دیدگاه‌ها هنوز زود است.
 
گلبدین حکمتیار، رهبر حزب اسلامی بیان داشت: «در رابطه با قضایای مهم ملی مثل سرحدات، مشکلاتی را که ما با همه همسایه‌های خود داریم؛ تنها پاکستان نه، بل‌که با همسایه‌های دیگر خود هم مشکلات داریم. در مورد این قضایا باید صبر کرد.»

با این‌حال، وزیر خارجه پاکستان هشدار می‌دهد که ناکامی در بیرون رفت از وضع کنونی افغانستان، این کشور را بازهم به یک جنگ داخلی خواهد کشانید. 

هم‌رسانی کنید