Skip to main content
تازه‌ترین خبرها
تصویر بندانگشتی

آغاز جنگ در داخل شهر میمنه ولایت فاریاب

در ادامۀ نبردها بر سر تصرف ولسوالی‌ها، مرکزهای پانزده ولسوالی دیگر به دست طالبان افتادند. همزمان با این، نبردها در داخل شهر میمنه، مرکز ولایت فاریاب، نیز آغاز شده‌اند.

نماینده‌گان مردم فاریاب در مجلس و باشنده‌گان این ولایت هشدار می‌دهند که اگر برای عقب‌زدن حمله‌های طالبان بر شهر میمنه هرچه زودتر اقدام نشود، این شهر به دست طالبان خواهد افتاد.

درویش، باشندۀ میمنه گفت: «مردم به هر طرف پراکنده شده‌اند. عده‌یی که می‌توانستند از شهر خارج شدند و به‌قریه‌ها و روستاها پناه بردند.»

شفیقه سخا یولچی، نمایندۀ مردم فاریاب در مجلس نیز افزود: «هرچه عاجل نیروهای امنیتی دست به کار شوند تا از این وضعیت مردم شهر میمنه را نجات بدهند؛ چون شهر میمنه در حالت سقوط است.»

ولسوالی‌های چال، نمک آب، ینگی قلعه، خواجه غار، هزار سموچ ولایت تخار، دره صوف بالا در ولایت سمنگان، چهاربلوک در ولایت بلخ، خاشرورد در زابل و خروار در ولایت لوگر نُه ولسوالی اند که نیروهای دولتی در کمتر از بیست و چهار ساعت گذشته از مرکزهای آن‌ها بیرون شده‌اند.

امیرمحمد خاکسار، نمایندۀ مردم تخار در مجلس اظهار داشت: «فعلآ وضعیت در شهر تالقان بسیار خراب است و اگر حکومت مرکزی توجه جدی نکند احتمال سقوط شهر تالقان نیز وجود دارد.»

عباس توکلی، فرمانده قول‌اردوی ۲۰۷ظفر نیز اظهار داشت: «نقاط از دست رفته دوباره پس گرفته خواهد شد. عملیات‌های تصفیوی در اطراف شهر تالقان و ولسوالی‌ها انکشاف پیدا خواهد کرد.»

ولایت‌های سرپل، تخار، فاریاب، فراه و غزنی در دو ماه اخیر گواه بیشترین افتادن مراکز ولسوالی‌ها به دست طالبان بوده‌اند.

فقیر محمد فقیر، وزیر داخله دوره حفیظ الله امین گفت: «مدیریت به این دلیل ضعیف است که یک فرمانده حتا برای دوماه هم در یک‌جا وظیفه انجام نمی‌دهد؛ از آن‌جا تبدیل می‌کند به جای دیگر و از جای دیگر به جای دیگر.»

بسم‌الله محمدی، سرپرست وزارت دفاع ملی از مردم خواسته‌است که در کنار نیروهای دولتی بیاستند و حکومت تمامی امکانات را در اختیار آنان قرار خواهد داد: «هرگاه طالبان راه خشونت را درپیش گیرند، جنگ و خون‌ریزی را ادامه دهند؛ بدانند که به اهداف شوم شان نرسیده و این آرمان خودرا به گور خواهند برد.»

از سویی دیگر، در حمله طالبان بر یک کاروان اکمالاتی نیروهای دولتی در شاهراه کابل- گردیز در لوگر چندین موتر نظامیان به‌گونه کامل در آتش سوختند.

با این همه، هم طالبان و هم حکومت ادعای وارد کردن تلفات در یک شبانه روز اخیر بر یکدیگر را می‌کنند؛ وزارت دفاع ملی می‌گوید که بیشترین تلفات به طالبان وارد شده‌است؛ ادعایی‌که طالبان آن‌را نمی‌پذیرند.

آغاز جنگ در داخل شهر میمنه ولایت فاریاب

نماینده‌گان مردم فاریاب در مجلس و باشنده‌گان این ولایت هشدار می‌دهند که اگر برای عقب‌زدن حمله‌های طالبان بر شهر میمنه هرچه زودتر اقدام نشود، این شهر به دست طالبان خواهد افتاد.

تصویر بندانگشتی

در ادامۀ نبردها بر سر تصرف ولسوالی‌ها، مرکزهای پانزده ولسوالی دیگر به دست طالبان افتادند. همزمان با این، نبردها در داخل شهر میمنه، مرکز ولایت فاریاب، نیز آغاز شده‌اند.

نماینده‌گان مردم فاریاب در مجلس و باشنده‌گان این ولایت هشدار می‌دهند که اگر برای عقب‌زدن حمله‌های طالبان بر شهر میمنه هرچه زودتر اقدام نشود، این شهر به دست طالبان خواهد افتاد.

درویش، باشندۀ میمنه گفت: «مردم به هر طرف پراکنده شده‌اند. عده‌یی که می‌توانستند از شهر خارج شدند و به‌قریه‌ها و روستاها پناه بردند.»

شفیقه سخا یولچی، نمایندۀ مردم فاریاب در مجلس نیز افزود: «هرچه عاجل نیروهای امنیتی دست به کار شوند تا از این وضعیت مردم شهر میمنه را نجات بدهند؛ چون شهر میمنه در حالت سقوط است.»

ولسوالی‌های چال، نمک آب، ینگی قلعه، خواجه غار، هزار سموچ ولایت تخار، دره صوف بالا در ولایت سمنگان، چهاربلوک در ولایت بلخ، خاشرورد در زابل و خروار در ولایت لوگر نُه ولسوالی اند که نیروهای دولتی در کمتر از بیست و چهار ساعت گذشته از مرکزهای آن‌ها بیرون شده‌اند.

امیرمحمد خاکسار، نمایندۀ مردم تخار در مجلس اظهار داشت: «فعلآ وضعیت در شهر تالقان بسیار خراب است و اگر حکومت مرکزی توجه جدی نکند احتمال سقوط شهر تالقان نیز وجود دارد.»

عباس توکلی، فرمانده قول‌اردوی ۲۰۷ظفر نیز اظهار داشت: «نقاط از دست رفته دوباره پس گرفته خواهد شد. عملیات‌های تصفیوی در اطراف شهر تالقان و ولسوالی‌ها انکشاف پیدا خواهد کرد.»

ولایت‌های سرپل، تخار، فاریاب، فراه و غزنی در دو ماه اخیر گواه بیشترین افتادن مراکز ولسوالی‌ها به دست طالبان بوده‌اند.

فقیر محمد فقیر، وزیر داخله دوره حفیظ الله امین گفت: «مدیریت به این دلیل ضعیف است که یک فرمانده حتا برای دوماه هم در یک‌جا وظیفه انجام نمی‌دهد؛ از آن‌جا تبدیل می‌کند به جای دیگر و از جای دیگر به جای دیگر.»

بسم‌الله محمدی، سرپرست وزارت دفاع ملی از مردم خواسته‌است که در کنار نیروهای دولتی بیاستند و حکومت تمامی امکانات را در اختیار آنان قرار خواهد داد: «هرگاه طالبان راه خشونت را درپیش گیرند، جنگ و خون‌ریزی را ادامه دهند؛ بدانند که به اهداف شوم شان نرسیده و این آرمان خودرا به گور خواهند برد.»

از سویی دیگر، در حمله طالبان بر یک کاروان اکمالاتی نیروهای دولتی در شاهراه کابل- گردیز در لوگر چندین موتر نظامیان به‌گونه کامل در آتش سوختند.

با این همه، هم طالبان و هم حکومت ادعای وارد کردن تلفات در یک شبانه روز اخیر بر یکدیگر را می‌کنند؛ وزارت دفاع ملی می‌گوید که بیشترین تلفات به طالبان وارد شده‌است؛ ادعایی‌که طالبان آن‌را نمی‌پذیرند.

هم‌رسانی کنید