تازه‌ترین خبرها
تصویر بندانگشتی

رییس‌جمهور غنی و عبدالله عبدالله به امریکا می‌روند

کاخ سفید می‌گوید که قرار است رییس‌جمهور غنی و عبدالله عبدالله، رییس‌ شورای عالی مصالحۀ ملی به تاریخ بیست و پنجم ماه جاری میلادی به امریکا سفر کنند.

قرار است جو بایدن، رییس‌جمهور امریکا با رهبران افغانستان دیدار کند و دربارۀ ادامۀ همکاری‌های امریکا و افغانستان و همین‌طور خروج نیروهای امریکا از این کشور گفت‌وگو نماید.

این سفر در حالی انجام خواهد شد که روند خروج سربازان امریکایی از افغانستان هم‌چنان ادامه دارد و نبردها در افغانستان نیز شدت گرفته‌اند.

رییس‌جمهور غنی و عبدالله عبدالله به امریکا می‌روند

این سفر در حالی انجام خواهد شد که روند خروج سربازان امریکایی از افغانستان هم‌چنان ادامه دارد و نبردها در افغانستان نیز شدت گرفته‌اند.

تصویر بندانگشتی

کاخ سفید می‌گوید که قرار است رییس‌جمهور غنی و عبدالله عبدالله، رییس‌ شورای عالی مصالحۀ ملی به تاریخ بیست و پنجم ماه جاری میلادی به امریکا سفر کنند.

قرار است جو بایدن، رییس‌جمهور امریکا با رهبران افغانستان دیدار کند و دربارۀ ادامۀ همکاری‌های امریکا و افغانستان و همین‌طور خروج نیروهای امریکا از این کشور گفت‌وگو نماید.

این سفر در حالی انجام خواهد شد که روند خروج سربازان امریکایی از افغانستان هم‌چنان ادامه دارد و نبردها در افغانستان نیز شدت گرفته‌اند.

هم‌رسانی کنید