Skip to main content
تازه‌ترین خبرها
Thumbnail

مقام‌های محلی: صدها نیروی رضاکار برای دفاع از مزار شریف آماده‌اند

نماینده‌گان مردم بلخ در مجلس و مسئوولان احزاب سیاسی ازجا به جایی صدها تن ازنیروهای مردمی در کمربندهای ورودی شهر مزارشریف وکمک به نیروهای دولتی برای جلوگیری ا از نفوذ گروه طالبان به شهر مزارشریف خبرمی دهند.

آنان می‌گویند که طالبان از دروزاه‌های ورودی شهر مزارشریف عقب رانده شده‌اند و به مردم اطمینان می‌دهند که امنیت آنانرا تامین خواهند کرد.

پس از آنکه طالبان مرکزهای هفت ولسوالی بلخ را  به دست گرفتند و تا حومه‌ی شهر مزارشریف رسیدند، برخی از مسئوولان احزاب سیاسی و فرماندهان پیشین جهادی دست به‌کار شدند و از آماده ساختن صدها تن از نیروهای مردمی برای پیکار با طالبان سخن می‌گویند.

عباس ابراهیم‌زاده، رهبر حزب وحدت نوین افغانستان می‌گوید: «اگر سلاح، مهمات و اعاشه برای مردم ما برسد ما بیش  از ده‌ها هزار نفر می‌توانیم که جوانان استند که از سرزمین بلخ و از سرزمین شمال دفاع کند.»

روز دوشنبه سی‌ویکم جوزا مرکزهای ولسوالی‌های بلخ، چمتال، کشنده، شولگره و دولت‌آباد بلخ به دست طالبان افتاد. پس از آن طالبان تا حومه‌ی شهر مزارشریف رسیدند.

اکنون رییس عبدالخالق یک عضو مجلس نماینده‌گان و از فرماندهان پیشین جمعیت اسلامی می‌گوید که طالبان پس زده شده‌اند و ده‌ها تن از نیروهای مردمی در کمربندهای ورودی مزارشریف جابجا شده‌اند: «در دشت‌شور از جمع رهبر حزب وحدت نوین ( اشاره به عباس ابراهیم‌زاده) که از این مردم سه تا چهار بیز (پاسگاه) جور کردند و طرف سرک بلخ هم جمعیت اسلامی و حرکت اسلامی هم وعده دادند که طرف نساجی بسیج شدند.»

تا هنوز آمار روشن از شمار کسانی که زیر نام نیروهای مردمی مسلح شده‌اند به دست نیست اما محمدفرهاد عظیمی والی بلخ می‌گوید که صدها تن از نیروهای مردمی وابسته به احزاب سیاسی در کنار نیروهای دولتی قرار گرفته‌اند.

سمیع‌الله، یک تن از نیروهای مردمی می‌گوید: «دشمنان وطن آمده بودند نزدیک که کمربند را خراب کنند و داخل مزار شوند ما تا که یک قطره خون در جان ما باشد از این وطن خود دفاع می‌کنیم نمی‌مانیم که  مزار ما و شما را خراب کند.»

در این میان، قول اردوی ۲۰۹ شاهین اعلام کرده که مرکز ولسوالی بلخ از نزد طالبان پس گرفته شده‌است هر چند طالبان آنرا رد می‌کند.

مقام‌ها در بلخ می‌گویند که به زودی عملیات برای پس‌گیری بخش‌های از دست رفته‌ی این ولایت آغاز خواهد شد.

مقام‌های محلی: صدها نیروی رضاکار برای دفاع از مزار شریف آماده‌اند

عباس ابراهیم‌زاده، رهبر حزب وحدت نوین افغانستان می‌گوید: «اگر سلاح، مهمات و اعاشه برای مردم ما برسد ما بیش  از ده‌ها هزار نفر می‌توانیم که جوانان استند که از سرزمین بلخ و از سرزمین شمال دفاع کند.»

Thumbnail

نماینده‌گان مردم بلخ در مجلس و مسئوولان احزاب سیاسی ازجا به جایی صدها تن ازنیروهای مردمی در کمربندهای ورودی شهر مزارشریف وکمک به نیروهای دولتی برای جلوگیری ا از نفوذ گروه طالبان به شهر مزارشریف خبرمی دهند.

آنان می‌گویند که طالبان از دروزاه‌های ورودی شهر مزارشریف عقب رانده شده‌اند و به مردم اطمینان می‌دهند که امنیت آنانرا تامین خواهند کرد.

پس از آنکه طالبان مرکزهای هفت ولسوالی بلخ را  به دست گرفتند و تا حومه‌ی شهر مزارشریف رسیدند، برخی از مسئوولان احزاب سیاسی و فرماندهان پیشین جهادی دست به‌کار شدند و از آماده ساختن صدها تن از نیروهای مردمی برای پیکار با طالبان سخن می‌گویند.

عباس ابراهیم‌زاده، رهبر حزب وحدت نوین افغانستان می‌گوید: «اگر سلاح، مهمات و اعاشه برای مردم ما برسد ما بیش  از ده‌ها هزار نفر می‌توانیم که جوانان استند که از سرزمین بلخ و از سرزمین شمال دفاع کند.»

روز دوشنبه سی‌ویکم جوزا مرکزهای ولسوالی‌های بلخ، چمتال، کشنده، شولگره و دولت‌آباد بلخ به دست طالبان افتاد. پس از آن طالبان تا حومه‌ی شهر مزارشریف رسیدند.

اکنون رییس عبدالخالق یک عضو مجلس نماینده‌گان و از فرماندهان پیشین جمعیت اسلامی می‌گوید که طالبان پس زده شده‌اند و ده‌ها تن از نیروهای مردمی در کمربندهای ورودی مزارشریف جابجا شده‌اند: «در دشت‌شور از جمع رهبر حزب وحدت نوین ( اشاره به عباس ابراهیم‌زاده) که از این مردم سه تا چهار بیز (پاسگاه) جور کردند و طرف سرک بلخ هم جمعیت اسلامی و حرکت اسلامی هم وعده دادند که طرف نساجی بسیج شدند.»

تا هنوز آمار روشن از شمار کسانی که زیر نام نیروهای مردمی مسلح شده‌اند به دست نیست اما محمدفرهاد عظیمی والی بلخ می‌گوید که صدها تن از نیروهای مردمی وابسته به احزاب سیاسی در کنار نیروهای دولتی قرار گرفته‌اند.

سمیع‌الله، یک تن از نیروهای مردمی می‌گوید: «دشمنان وطن آمده بودند نزدیک که کمربند را خراب کنند و داخل مزار شوند ما تا که یک قطره خون در جان ما باشد از این وطن خود دفاع می‌کنیم نمی‌مانیم که  مزار ما و شما را خراب کند.»

در این میان، قول اردوی ۲۰۹ شاهین اعلام کرده که مرکز ولسوالی بلخ از نزد طالبان پس گرفته شده‌است هر چند طالبان آنرا رد می‌کند.

مقام‌ها در بلخ می‌گویند که به زودی عملیات برای پس‌گیری بخش‌های از دست رفته‌ی این ولایت آغاز خواهد شد.

هم‌رسانی کنید

دیدگاه تان در این باره