تازه‌ترین خبرها
تصویر بندانگشتی

والی پکتیا: در واگذاری ولسوالی‌ها به طالبان افرادنفوذی نقش داشتند

در پی افتادن مرکزهای هشت ولسوالی ولایت پکتیا بدست طالبان، والی این ولایت می‌گوید که در این کار افزاد نفوذی طالبان در میان نیروهای امنیتی نقش داشته‌اند.

حلیم فدایی، والی پکتیا می‌افزاید که برخی از بزرگان اقوام نیز در واگذاری ولسوالی‌‎ها به طالبان کمک کرده‌اند: «حضور نفوذی‌ها در میان اقوام و نیروهای امنیتی، در شرایط کنونی بسیار خطرناک است و تأثیر منفی بر وضعیت دارد.»

یارباز حمیدی، نمایندۀ مردم پکتیا در مجلس نیز اظهار داشت: «یک تعداد جاسوسان تلاش داشتند تا با نفوذ در میان بزرگان و نیروهای امنیتی مورال سربازان مارا ضعیف کنند که الحمدالله اکنون مورال نیروهای امنیتی ما بسیار بالا است.»

شماری از باشنده‌گان پکتیا می‌گویند که بیرون شدن نیروهای دولتی بی‌‎هیچ درگیری از مرکز ولسوالی‌ها آنان را نگران ساخته است.

نواب، باشنده ولسوالی احمد خیل پکتیا بیان داشت: «مسیر راه هم طالبان است و هم حکومت. وضعیت هیچ خوب نیست.»

بریالی مفتون، باشنده ولسوالی زازی آریوب پکتیا نیز افزود: «وقتی طالبان آمدند، تعداد شان زیاد بود. بزرگان قومی میانجی گری کردند و تمامی نیروهای امنیتی با تمام امکانات شان ساحه را ترک کردند.»

پکتیا چهارده ولسوالی دارد که از این میان مرکزهای ولسوالی‌های جانی خیل، دند پتان، سمکنی، زازی آریوب، احمد خیل، لژه منگل، میرزکه و روحانی بابای این ولایت در روزهای اخیر به دست طالبان افتاده‌اند.

والی پکتیا: در واگذاری ولسوالی‌ها به طالبان افرادنفوذی نقش داشتند

از چهارده ولسوالی پکتیا اکنون مرکزهای هشت ولسوالی آن بدست طالبان استند.

تصویر بندانگشتی

در پی افتادن مرکزهای هشت ولسوالی ولایت پکتیا بدست طالبان، والی این ولایت می‌گوید که در این کار افزاد نفوذی طالبان در میان نیروهای امنیتی نقش داشته‌اند.

حلیم فدایی، والی پکتیا می‌افزاید که برخی از بزرگان اقوام نیز در واگذاری ولسوالی‌‎ها به طالبان کمک کرده‌اند: «حضور نفوذی‌ها در میان اقوام و نیروهای امنیتی، در شرایط کنونی بسیار خطرناک است و تأثیر منفی بر وضعیت دارد.»

یارباز حمیدی، نمایندۀ مردم پکتیا در مجلس نیز اظهار داشت: «یک تعداد جاسوسان تلاش داشتند تا با نفوذ در میان بزرگان و نیروهای امنیتی مورال سربازان مارا ضعیف کنند که الحمدالله اکنون مورال نیروهای امنیتی ما بسیار بالا است.»

شماری از باشنده‌گان پکتیا می‌گویند که بیرون شدن نیروهای دولتی بی‌‎هیچ درگیری از مرکز ولسوالی‌ها آنان را نگران ساخته است.

نواب، باشنده ولسوالی احمد خیل پکتیا بیان داشت: «مسیر راه هم طالبان است و هم حکومت. وضعیت هیچ خوب نیست.»

بریالی مفتون، باشنده ولسوالی زازی آریوب پکتیا نیز افزود: «وقتی طالبان آمدند، تعداد شان زیاد بود. بزرگان قومی میانجی گری کردند و تمامی نیروهای امنیتی با تمام امکانات شان ساحه را ترک کردند.»

پکتیا چهارده ولسوالی دارد که از این میان مرکزهای ولسوالی‌های جانی خیل، دند پتان، سمکنی، زازی آریوب، احمد خیل، لژه منگل، میرزکه و روحانی بابای این ولایت در روزهای اخیر به دست طالبان افتاده‌اند.

هم‌رسانی کنید

دیدگاه تان در این باره