Skip to main content
تازه‌ترین خبرها
Thumbnail

آغاز عملیات پس گیری ولسوالی های از دست رفته در پکتیا

فرماندهی پولیس ولایت پکتیا با پس گیری ولسوالی سید کرم و احمد ابا از دست طالبان، می‌گوید که عملیات پس گیری ولسوالی های از دست رفته در این ولایت آغاز شده اند.

ایمل نیازی، فرمانده پولیس پکتیا می‌گوید که به زودی مرکز ولسوالی میرزکی را نیز پس خواهند گرفت.

در روز های اخیر نه ولسوالی پکتیا به دست طالبان افتاد که از این میان دو ولسوالی آن به تازه‌گی از طالبان پس گرفته شدند.

مقام های محلی پکتیا می گویند که طالبان دفتر ولسوالی سید کرم را آتش زده اند وبرخی از وسایل وتجهیزات دولتی در این ولسوالی چپاول شده اند.

ازاین میان ولسوال سید کرم می گوید که طالبان برخی از وسایل وتجهیزات را با خود برده اند.

علی محمد جان، ولسوال سید کرم اظهار داشت: "برای شما بهتر معلوم است که تعمیر به آتش کشیده شده است و تجهیزاتی که مردم از آنها استفاده می‌کردند از بین برده شده است."

اما طالبان تاکنون دراین باره چیزی نگفته اند.

درهمین حال فرمانده پولیس پکتیا می‌گوید که برنامه عملیاتی آماده شده است و به زودی ولسوالی های دیگر هم از نزد طالبان پس گرفته خواهند شد.

ازاین میان به گفته او عملیات پس گیری ولسوالی میرزکی آغاز شده اند.

ایمل نیازی، فرمانده پولیس پکتیا ابراز داشت: "پلان را برای ولسوالی سید کرم که به دست طالبان افتیده بود در همآهنگی با ارگان های محل ساختیم و این ولسوالی را از طالبان پس گرفتیم. این عملیات پس گیری ادامه دارد."

غلام صدیق، افسر پولیس گفت: "داخل ولسوالی شدیم دیدیم که وحشت بود آنجا. طالبان اسناد را به آتش کشیده بودند."

پکتیا چهارده ولسوالی دارد که از این میان ولسوالی های جانیخیل، دند پتان، سمکنی، زازی آریوب، احمدخیل، لژه منگل، میرزکه و روحانی بابا هنوزهم به دست طالبان استند.

آغاز عملیات پس گیری ولسوالی های از دست رفته در پکتیا

ولسوالی های جانیخیل، دند پتان، سمکنی، زازی آریوب، احمدخیل، لژه منگل، میرزکه و روحانی بابا در پکتیا هنوزهم به دست طالبان استند.

Thumbnail

فرماندهی پولیس ولایت پکتیا با پس گیری ولسوالی سید کرم و احمد ابا از دست طالبان، می‌گوید که عملیات پس گیری ولسوالی های از دست رفته در این ولایت آغاز شده اند.

ایمل نیازی، فرمانده پولیس پکتیا می‌گوید که به زودی مرکز ولسوالی میرزکی را نیز پس خواهند گرفت.

در روز های اخیر نه ولسوالی پکتیا به دست طالبان افتاد که از این میان دو ولسوالی آن به تازه‌گی از طالبان پس گرفته شدند.

مقام های محلی پکتیا می گویند که طالبان دفتر ولسوالی سید کرم را آتش زده اند وبرخی از وسایل وتجهیزات دولتی در این ولسوالی چپاول شده اند.

ازاین میان ولسوال سید کرم می گوید که طالبان برخی از وسایل وتجهیزات را با خود برده اند.

علی محمد جان، ولسوال سید کرم اظهار داشت: "برای شما بهتر معلوم است که تعمیر به آتش کشیده شده است و تجهیزاتی که مردم از آنها استفاده می‌کردند از بین برده شده است."

اما طالبان تاکنون دراین باره چیزی نگفته اند.

درهمین حال فرمانده پولیس پکتیا می‌گوید که برنامه عملیاتی آماده شده است و به زودی ولسوالی های دیگر هم از نزد طالبان پس گرفته خواهند شد.

ازاین میان به گفته او عملیات پس گیری ولسوالی میرزکی آغاز شده اند.

ایمل نیازی، فرمانده پولیس پکتیا ابراز داشت: "پلان را برای ولسوالی سید کرم که به دست طالبان افتیده بود در همآهنگی با ارگان های محل ساختیم و این ولسوالی را از طالبان پس گرفتیم. این عملیات پس گیری ادامه دارد."

غلام صدیق، افسر پولیس گفت: "داخل ولسوالی شدیم دیدیم که وحشت بود آنجا. طالبان اسناد را به آتش کشیده بودند."

پکتیا چهارده ولسوالی دارد که از این میان ولسوالی های جانیخیل، دند پتان، سمکنی، زازی آریوب، احمدخیل، لژه منگل، میرزکه و روحانی بابا هنوزهم به دست طالبان استند.

هم‌رسانی کنید