Skip to main content
تازه‌ترین خبرها
تصویر بندانگشتی

ایجاد گالری‌های نقاشی درجاده‌‎های کابل؛ تلاشی برای روحیه‌دهی مردم

شماری از نقاشان در شماری از جاده‌های پر رفت‌وآمد کابل، گالری‌هایی از تابلوهای نقاشی ایجاد کرده‌اند تا با این کار به مردم در شرایط جنگی کنونی روحیه بدهند.

این نقاشان باور دارند که در شرایط کنونی مردمان کشور بیش از هر زمانی به هنر و تولید کارهای هنری نیاز دارند.

یکی از این جاده‌ها که در آن گالری‌های تابلوهای نقاشی ایجاد شده‌است منطقۀ پل‌سرخ کابل است. پل‌سرخ از پررفت و آمد و پربازدید ترین محل‌ها در شهرکابل است.

سلیم عطایی و دو برادرش سه نگارستان نمایش و فروش نقاشی در شهر کابل دارند و نگارستان فرآورده‌های هنری سلیم عطایی در جاده پل‌سرخ است: «هنرمندان زیاد شده‌اند. شاگردان زیاد شده‌اند. علاقمندان هنر زیاد شده‌اند. به هنرهای معاصر و هنرهای مدرن آشنایی پیدا کرده‌اند. بسیار استعدادهای فوق‌العاده و عالی همین فعلأ دارند ایجاد می‌شوند.»

رخسار از هنرآموزان سلیم عطایی باور دارد که در شرایط جنگ نیازمندی به هنر بیشتر می‌شود؛ زیرا به‌گفتۀ او هنر می‌تواند تغییر در روح و روان مردم ایجاد کند و آنان را از مشکلات روانی و افسرده‌گی باز دارد: «هنر بسیار افکار آدم را تغییر می‌دهد. یعنی روحیه انسان را بسیار تغییر می‌دهد وقتی‌که به هنر فکر می‌کند.»

غلام صدیق صدیقی که نزدیک به چهار دهه می‌شود نقاشی می‌کند یک نگارستان را در کوچه گل‌فروشی، یکی دیگر از محل‌های دیگر پربازدید در شهر کابل، گشوده‌است.

او در این نگارستان با بیش از ۱۷۰تابلو، سفارش برای نقاشی می‌گیرد و نیز فرآورده‌های هنری خودش و فرزندش را به فروش می‌رساند: «علاقمندان و درخواست کننده‌های تابلوهای ما متفاوت اند. کسانی استند که ملی‌گرا استند؛ به‌گونۀ مثال از هرات مردم می‌آیند و می‌گویند که سوژۀ نقاشی منار هرات باشد. کندهاری می‌آید و می‌گوید که سوژۀ نقاشی احمدشاه بابا باشد...»

گالری‌های نقاشی و نگارستان‌ها در بخش‌های مختلف شهرکابل در سال‌های اخیر ایجاد شده‌اند و هریک این نگارستان‌ها نشان‌دهندۀ افزایش علاقه و توجه به اهمیت و ارزش کار هنری نقاشی در کشور شناخته می‌شود.

ایجاد گالری‌های نقاشی درجاده‌‎های کابل؛ تلاشی برای روحیه‌دهی مردم

نقاشان باور دارند که در شرایط جنگ نیازمندی به هنر بیشتر می‌شود؛ زیرا به‌گفتۀ آنان هنر می‌تواند تغییر در روح و روان مردم ایجاد کند.

تصویر بندانگشتی

شماری از نقاشان در شماری از جاده‌های پر رفت‌وآمد کابل، گالری‌هایی از تابلوهای نقاشی ایجاد کرده‌اند تا با این کار به مردم در شرایط جنگی کنونی روحیه بدهند.

این نقاشان باور دارند که در شرایط کنونی مردمان کشور بیش از هر زمانی به هنر و تولید کارهای هنری نیاز دارند.

یکی از این جاده‌ها که در آن گالری‌های تابلوهای نقاشی ایجاد شده‌است منطقۀ پل‌سرخ کابل است. پل‌سرخ از پررفت و آمد و پربازدید ترین محل‌ها در شهرکابل است.

سلیم عطایی و دو برادرش سه نگارستان نمایش و فروش نقاشی در شهر کابل دارند و نگارستان فرآورده‌های هنری سلیم عطایی در جاده پل‌سرخ است: «هنرمندان زیاد شده‌اند. شاگردان زیاد شده‌اند. علاقمندان هنر زیاد شده‌اند. به هنرهای معاصر و هنرهای مدرن آشنایی پیدا کرده‌اند. بسیار استعدادهای فوق‌العاده و عالی همین فعلأ دارند ایجاد می‌شوند.»

رخسار از هنرآموزان سلیم عطایی باور دارد که در شرایط جنگ نیازمندی به هنر بیشتر می‌شود؛ زیرا به‌گفتۀ او هنر می‌تواند تغییر در روح و روان مردم ایجاد کند و آنان را از مشکلات روانی و افسرده‌گی باز دارد: «هنر بسیار افکار آدم را تغییر می‌دهد. یعنی روحیه انسان را بسیار تغییر می‌دهد وقتی‌که به هنر فکر می‌کند.»

غلام صدیق صدیقی که نزدیک به چهار دهه می‌شود نقاشی می‌کند یک نگارستان را در کوچه گل‌فروشی، یکی دیگر از محل‌های دیگر پربازدید در شهر کابل، گشوده‌است.

او در این نگارستان با بیش از ۱۷۰تابلو، سفارش برای نقاشی می‌گیرد و نیز فرآورده‌های هنری خودش و فرزندش را به فروش می‌رساند: «علاقمندان و درخواست کننده‌های تابلوهای ما متفاوت اند. کسانی استند که ملی‌گرا استند؛ به‌گونۀ مثال از هرات مردم می‌آیند و می‌گویند که سوژۀ نقاشی منار هرات باشد. کندهاری می‌آید و می‌گوید که سوژۀ نقاشی احمدشاه بابا باشد...»

گالری‌های نقاشی و نگارستان‌ها در بخش‌های مختلف شهرکابل در سال‌های اخیر ایجاد شده‌اند و هریک این نگارستان‌ها نشان‌دهندۀ افزایش علاقه و توجه به اهمیت و ارزش کار هنری نقاشی در کشور شناخته می‌شود.

هم‌رسانی کنید