Skip to main content
تازه‌ترین خبرها
Thumbnail

باز پس‌گیری ولسوالی‌های پشتون‌کوت و خان چهارباغ فاریارب

وزارت دفاع ملی شام دوشنبه (۷ سرطان)، از باز پس‌گیری مرکزهای ولسوالی‌های پشتون‌کوت و خان چهارباغ ولایت فاریاب از نزد طالبان، خبر داده‌است.

در یک خبرنامه این وزارت آمده‌است که عملیات باز پس‌گیری برای آزادی سازی این دو ولسوالی، روز گذشته آغاز شده بود و نیروهای دولتی توانستند مراکز این ولسوالی‌ها را، دوباره تصرف کنند.

در همین حال، ارتش از پیشروی‌ها برای باز پس‌گیری مرکزهای ولسوالی‌های خواجه عمری در ولایت غزنی و ولسوالی شینواری در پروان، خبر می‌دهد.

روز دوشنبه، منابع گفتند که در شبانه‌روز گذشته، مرکزهای سه ولسوالی در ولایت غزنی و یک ولسوالی در ولایت پکتیکا، به‌دست طالبان افتاده‌اند.

مرکزهای ولسوالی‌های خواجه عمری، مقر و واغظ در غزنی و ولسوالی خوشامند پکتیکا، بخش‌هایی استند که از یک‌شنبه شب پایان روز دوشنبه، به‌دست طالبان افتاده‌اند.

در همین‌حال، پس از دوهفته جنگ در بخش‌های گونه‌گون کندز، به‌ویژه در اطراف مرکز این ولایت، شهر کندز از یک‌شنبه‌ شب، رو به آرامش نهاده‌است.

باشنده‌گان کندز می‌گویند که دکان‌ها و بازارها در کندز باز شده‌اند.

باز پس‌گیری ولسوالی‌های پشتون‌کوت و خان چهارباغ فاریارب

همچنان ارتش از پیشروی‌ها برای باز پس‌گیری مرکزهای ولسوالی‌های خواجه عمری ولایت غزنی و ولسوالی شینواری پروان، خبر می‌دهد.

Thumbnail

وزارت دفاع ملی شام دوشنبه (۷ سرطان)، از باز پس‌گیری مرکزهای ولسوالی‌های پشتون‌کوت و خان چهارباغ ولایت فاریاب از نزد طالبان، خبر داده‌است.

در یک خبرنامه این وزارت آمده‌است که عملیات باز پس‌گیری برای آزادی سازی این دو ولسوالی، روز گذشته آغاز شده بود و نیروهای دولتی توانستند مراکز این ولسوالی‌ها را، دوباره تصرف کنند.

در همین حال، ارتش از پیشروی‌ها برای باز پس‌گیری مرکزهای ولسوالی‌های خواجه عمری در ولایت غزنی و ولسوالی شینواری در پروان، خبر می‌دهد.

روز دوشنبه، منابع گفتند که در شبانه‌روز گذشته، مرکزهای سه ولسوالی در ولایت غزنی و یک ولسوالی در ولایت پکتیکا، به‌دست طالبان افتاده‌اند.

مرکزهای ولسوالی‌های خواجه عمری، مقر و واغظ در غزنی و ولسوالی خوشامند پکتیکا، بخش‌هایی استند که از یک‌شنبه شب پایان روز دوشنبه، به‌دست طالبان افتاده‌اند.

در همین‌حال، پس از دوهفته جنگ در بخش‌های گونه‌گون کندز، به‌ویژه در اطراف مرکز این ولایت، شهر کندز از یک‌شنبه‌ شب، رو به آرامش نهاده‌است.

باشنده‌گان کندز می‌گویند که دکان‌ها و بازارها در کندز باز شده‌اند.

هم‌رسانی کنید