Skip to main content
تازه‌ترین خبرها
تصویر بندانگشتی

جابه‌جا شدن صدها تن از نیروهای دولتی در بندر حیرتان

همزمان با افزایش‌ حمله‌های طالبان در بخش‌های گونه گون کشور، یک فرمانده ارتش در شمال افغانستان می‌گوید که صدها تن از نیروهای بیشتر در کمربندهای امنیتی بندر بازرگانی حیرتان جابه جا شده اند تا از تهدیدهای احتمالی به این بخش پیشگیری کنند.

سیدسعدالله هاشمی، معاون قول اردوی ۲۰۹ شاهین، می‌گوید که در پنج کیلومتری شرق و غرب بندر حیرتان پاسگاه‌های امنیتی افراز شده تا از نفوذ طالبان به داخل بندر حیرتان جلوگیری شود. 

او می‌افزاید که در دو روز پسین هیچ تحرک از سوی طالبان در حیرتان دیده نشده‌است.

او گفت: «فعلا کنترل را مکمل نیروهای امنیتی هم از کماندو، سرحدی، قطعات خاص که در اطراف شهرک حیرتان ایجاد کردند بالاتر از پنج کیلومتر ساحه چهار طرف شهرک حیرتان را کمربند امنیتی ایجاد کردند.»

رفت‌وآمدها درمسیر یکی از پررفت‌وآمد ترین جاده‌های ترانزیتی یعنی بندر بازرگانی حیرتان با گسترش ناامنی‌ها دراین روز ها بسیار کمرنگ شده است.

شهرک بندری حیرتان جنب‌وجوش گذشته اش را حالا ندارد. به جای موترهای باربری و نفت‌کش‌ها، تانک‌های نظامی گشت‌وگذار دارند. 

باشنده‌گان این شهرک می‌گویند که بیشتری بازارها تعطیل شده و شماری هم خانه‌های شانرا ترک کرده‌اند. 

برخی از باشنده‌گان این شهر می‌گویند که بیشتری دکان‌ها در این شهر تعطیل شده‌اند. بهای کالاهای بازرگانی نیز افزایش یافته‌است.

عبدالکریم، باشنده شهرک حیرتان می‌گوید: «مردم سراسیمه است یکی مزار می‌رود، یکی ده قشلاق‌ها می‌رود، یکی توقی، یکی دولت‌آباد.»

فدامحمد، باشنده‌ی دیگر حیرتان بیان داشت: «شهر تعطیل است یک کمی شهر وحشت‌زده شده‌است.» 

در سه روز پسین واردات به گونه‌ی چشمگیری در این بندر کاهش یافته‌است.

مسئوولان در اداره خدمات بندری حیرتان می‌گویند که پیش از این روزانه تا ۲۵۰ موتر باربری کالاهای بازرگانی وارد این بندر می‌شد اما از ۹ سرطان بدینسو هیچ موتر وارد نشده‌است. 

جمشید خراسانپور، آمر تنظیم و مراقبت اداره خدمات بندری حیرتان می‌گوید: «متاسفانه ناامنی‌های اخیر که در سمت شمال به میان آمد از ورود مال یک کمی کاهش آمد.»

طالبان با به دست گرفتن مرکز ولسوالی‌های کلدار و شورتپه توانسته اند تا پنج کیلومتری بندر حیرتان برسند.

محمدجان محمدی، فرمانده لوای ششم سرحدی شمال می‌گوید: «چیزی که توان داریم چیزی که امکانات که در اختیار قوای مسلح مخصوصا در لوای  شش سرحدی است با تمام توان و طاقت انشا‌ءالله دفاع می‌کنیم.»

طالبان پس از آنکه مرکزهای ۹ ولسوالی ولایت بلخ را گرفتند فشارها بربندر  حیرتان افزایش داده ند. 

محمدشفیع فیض، فرمانده پولیس حیرتان می‌گوید که نیروهای دفاعی و امنیتی جلو گسترش نفوذ این گروه را خواهند گرفت: «در روزهای نزدیک ما عملیات‌هایی را که روی دست داریم چه در توقی چه در ساحه کلدار، شورتپه ما انشاء‌الله که به هدایت مقام‌های ذیصلاح عملیات‌های خود را اغاز می‌کنیم.»

ولسوالی‌های زاری، کشنده، شولگره، چمتال، چهاربولک، بلخ، دولت‌آباد، شورتپه و کلدار از ولسوالی‌هایی اند که به دراین اواخر به دست طالبان افتاده اند و تا هنوز برای پس‌گیری آنها عملیات راه اندازی نشده‌اند.

جابه‌جا شدن صدها تن از نیروهای دولتی در بندر حیرتان

مسئوولان در اداره خدمات بندری حیرتان می‌گویند که از ۹ سرطان بدینسو هیچ موتر وارد بندر حیرتان نشده است.

تصویر بندانگشتی

همزمان با افزایش‌ حمله‌های طالبان در بخش‌های گونه گون کشور، یک فرمانده ارتش در شمال افغانستان می‌گوید که صدها تن از نیروهای بیشتر در کمربندهای امنیتی بندر بازرگانی حیرتان جابه جا شده اند تا از تهدیدهای احتمالی به این بخش پیشگیری کنند.

سیدسعدالله هاشمی، معاون قول اردوی ۲۰۹ شاهین، می‌گوید که در پنج کیلومتری شرق و غرب بندر حیرتان پاسگاه‌های امنیتی افراز شده تا از نفوذ طالبان به داخل بندر حیرتان جلوگیری شود. 

او می‌افزاید که در دو روز پسین هیچ تحرک از سوی طالبان در حیرتان دیده نشده‌است.

او گفت: «فعلا کنترل را مکمل نیروهای امنیتی هم از کماندو، سرحدی، قطعات خاص که در اطراف شهرک حیرتان ایجاد کردند بالاتر از پنج کیلومتر ساحه چهار طرف شهرک حیرتان را کمربند امنیتی ایجاد کردند.»

رفت‌وآمدها درمسیر یکی از پررفت‌وآمد ترین جاده‌های ترانزیتی یعنی بندر بازرگانی حیرتان با گسترش ناامنی‌ها دراین روز ها بسیار کمرنگ شده است.

شهرک بندری حیرتان جنب‌وجوش گذشته اش را حالا ندارد. به جای موترهای باربری و نفت‌کش‌ها، تانک‌های نظامی گشت‌وگذار دارند. 

باشنده‌گان این شهرک می‌گویند که بیشتری بازارها تعطیل شده و شماری هم خانه‌های شانرا ترک کرده‌اند. 

برخی از باشنده‌گان این شهر می‌گویند که بیشتری دکان‌ها در این شهر تعطیل شده‌اند. بهای کالاهای بازرگانی نیز افزایش یافته‌است.

عبدالکریم، باشنده شهرک حیرتان می‌گوید: «مردم سراسیمه است یکی مزار می‌رود، یکی ده قشلاق‌ها می‌رود، یکی توقی، یکی دولت‌آباد.»

فدامحمد، باشنده‌ی دیگر حیرتان بیان داشت: «شهر تعطیل است یک کمی شهر وحشت‌زده شده‌است.» 

در سه روز پسین واردات به گونه‌ی چشمگیری در این بندر کاهش یافته‌است.

مسئوولان در اداره خدمات بندری حیرتان می‌گویند که پیش از این روزانه تا ۲۵۰ موتر باربری کالاهای بازرگانی وارد این بندر می‌شد اما از ۹ سرطان بدینسو هیچ موتر وارد نشده‌است. 

جمشید خراسانپور، آمر تنظیم و مراقبت اداره خدمات بندری حیرتان می‌گوید: «متاسفانه ناامنی‌های اخیر که در سمت شمال به میان آمد از ورود مال یک کمی کاهش آمد.»

طالبان با به دست گرفتن مرکز ولسوالی‌های کلدار و شورتپه توانسته اند تا پنج کیلومتری بندر حیرتان برسند.

محمدجان محمدی، فرمانده لوای ششم سرحدی شمال می‌گوید: «چیزی که توان داریم چیزی که امکانات که در اختیار قوای مسلح مخصوصا در لوای  شش سرحدی است با تمام توان و طاقت انشا‌ءالله دفاع می‌کنیم.»

طالبان پس از آنکه مرکزهای ۹ ولسوالی ولایت بلخ را گرفتند فشارها بربندر  حیرتان افزایش داده ند. 

محمدشفیع فیض، فرمانده پولیس حیرتان می‌گوید که نیروهای دفاعی و امنیتی جلو گسترش نفوذ این گروه را خواهند گرفت: «در روزهای نزدیک ما عملیات‌هایی را که روی دست داریم چه در توقی چه در ساحه کلدار، شورتپه ما انشاء‌الله که به هدایت مقام‌های ذیصلاح عملیات‌های خود را اغاز می‌کنیم.»

ولسوالی‌های زاری، کشنده، شولگره، چمتال، چهاربولک، بلخ، دولت‌آباد، شورتپه و کلدار از ولسوالی‌هایی اند که به دراین اواخر به دست طالبان افتاده اند و تا هنوز برای پس‌گیری آنها عملیات راه اندازی نشده‌اند.

هم‌رسانی کنید

دیدگاه تان در این باره