Skip to main content
تازه‌ترین خبرها
Thumbnail

پنتاگون تغییر ساختار مأموریت جنگی امریکا در افغانستان راتأیید کرد

وزیر دفاع ایالات متحده ساختار تغییر ماموریت جنگی این کشور را به دو ماموریت دیگر تایید کرد.

پنتاگون یا وزارت دفاع ایالات متحده می گوید که لیود آستین وزیردفاع این کشور ،ساختار فرماندهی تازه یی را در افغانستان تصویب كرد تا مأموریت نظامی واشگتن  از جنگ، به دو هدف تازه تغییر دهد: محافظت از ادامه حضور دیپلماتیک ایالات متحده مریكا در كابل و حفظ ارتباط با ارتش افغانستان.

بربنیاد  طرح آستین، جنرال اسکات میلر، فرمانده کل نیروهای امریکایی در افغانستان، پیش از انصراف از فرماندهی خود در این ماه، صلاحیت جنگی خودش را به فرانک مک کنزی، فرمانده فرماندهی مرکزی امریکا منتقل خواهد کرد.

همچنین، یک دریاسالار دو ستاره نیروی دریایی ریاست یک دفتر نظامی مستقر در سفارت ایالات متحده را به نام" ریاست نیروهای امریکایی افغانستان برای نظارت بر مأموریت جدید تأمین امنیت سفارت و دیپلمات های آن بر عهده خواهد داشت.

یک دفتر نظامی ماهواره یی مستقر در قطر و به سرپرستی یک جنرال یک ستاره امریکایی برای مدیریت پشتیبانی مالی ایالات متحده از ارتش و پلیس افغانستان ایجاد خواهد شد، البته افزون فراهم سازی پشتیبانی ترمیم هواپیماهای نیروهای افغان از خارج از افغانستان.

این در حالی است که نیروهای امریکایی از بزرگترین پایگاه نظامی شان در افغانستان بیرون شدند. 

وزارت دفاع ملی می گوید که ازاین پس نیروهای ارتش کشور ازپایگاه نظامی بگرام  برای پیکار با هراس اس افگنی و سازمان دهی عملیات های بزرگ نظامی کار خواهد گرفت.

وزارت خارجه امریکا هشدارمی دهد هرحکومتی که با زور درافغانستان روی کار آید برای جامعه جهانی پذیرفتنی نخواهد بود.همزمان زلمی خلیل زاد می گوید که واشنگتن برای حمله بر اهداف هراس افگنانی در افغانستان ازاوضاع این کشورنظارت می کند.

بگرام پایگاهی که بزرگترین مرکز سوق واداره فعالیت های ضد هراس افگنی بیست سال گذشته درافغانستان شناخته می شد،اکنون نیروهای امریکایی به گونه کامل از آن بیرون شده اند.

در اوج حضور نیروهای خارجی درافغانستان بگرام پایگاه نزدیک به ۱۰۰ هزار نظامی خارجی بود.

پنتاگون تغییر ساختار مأموریت جنگی امریکا در افغانستان راتأیید کرد

بربنیاد این طرح، جنرال اسکات میلر صلاحیت جنگی خودش را به فرانک مک کنزی فرمانده فرماندهی مرکزی امریکا منتقل خواهد کرد.

Thumbnail

وزیر دفاع ایالات متحده ساختار تغییر ماموریت جنگی این کشور را به دو ماموریت دیگر تایید کرد.

پنتاگون یا وزارت دفاع ایالات متحده می گوید که لیود آستین وزیردفاع این کشور ،ساختار فرماندهی تازه یی را در افغانستان تصویب كرد تا مأموریت نظامی واشگتن  از جنگ، به دو هدف تازه تغییر دهد: محافظت از ادامه حضور دیپلماتیک ایالات متحده مریكا در كابل و حفظ ارتباط با ارتش افغانستان.

بربنیاد  طرح آستین، جنرال اسکات میلر، فرمانده کل نیروهای امریکایی در افغانستان، پیش از انصراف از فرماندهی خود در این ماه، صلاحیت جنگی خودش را به فرانک مک کنزی، فرمانده فرماندهی مرکزی امریکا منتقل خواهد کرد.

همچنین، یک دریاسالار دو ستاره نیروی دریایی ریاست یک دفتر نظامی مستقر در سفارت ایالات متحده را به نام" ریاست نیروهای امریکایی افغانستان برای نظارت بر مأموریت جدید تأمین امنیت سفارت و دیپلمات های آن بر عهده خواهد داشت.

یک دفتر نظامی ماهواره یی مستقر در قطر و به سرپرستی یک جنرال یک ستاره امریکایی برای مدیریت پشتیبانی مالی ایالات متحده از ارتش و پلیس افغانستان ایجاد خواهد شد، البته افزون فراهم سازی پشتیبانی ترمیم هواپیماهای نیروهای افغان از خارج از افغانستان.

این در حالی است که نیروهای امریکایی از بزرگترین پایگاه نظامی شان در افغانستان بیرون شدند. 

وزارت دفاع ملی می گوید که ازاین پس نیروهای ارتش کشور ازپایگاه نظامی بگرام  برای پیکار با هراس اس افگنی و سازمان دهی عملیات های بزرگ نظامی کار خواهد گرفت.

وزارت خارجه امریکا هشدارمی دهد هرحکومتی که با زور درافغانستان روی کار آید برای جامعه جهانی پذیرفتنی نخواهد بود.همزمان زلمی خلیل زاد می گوید که واشنگتن برای حمله بر اهداف هراس افگنانی در افغانستان ازاوضاع این کشورنظارت می کند.

بگرام پایگاهی که بزرگترین مرکز سوق واداره فعالیت های ضد هراس افگنی بیست سال گذشته درافغانستان شناخته می شد،اکنون نیروهای امریکایی به گونه کامل از آن بیرون شده اند.

در اوج حضور نیروهای خارجی درافغانستان بگرام پایگاه نزدیک به ۱۰۰ هزار نظامی خارجی بود.

هم‌رسانی کنید

دیدگاه تان در این باره