Skip to main content
تازه‌ترین خبرها
Thumbnail

انفجار ماین در کندهار؛ دو تن به‌شمول سکرتر والی جان باختند

منابع امنیتی امروز (یک‌شنبه، ۱۳ سرطان) می‌گویند که دو تن به شمول منصور، سکرتر والی کندهار در نتیجۀ یک انفجار ماین مقناطیسی در نزدیک ساختمان ولایت، جان باختند و یک تن دیگر، زخم برداشته‌است.

منابع افزودند که این رویداد حوالی ساعت ۰۲:۱۵ دقیقۀ پس از چاشت امروز در شهر کندهار هنگامی رخ داد که یک ماین مقناطیسی بر موتر حامل منصور احمد، سکرتر والی هنگامی داخل شدن به توقف‌گاه ساختمان ولایت، انفجار کرد.

منابع می‌افزایند: "سکرتر والی و یک نگهبان ساختمان ولایت در این انفجار جان باختند و یک نگهبان دیگر، زخم برداشته‌است."

تاکنون هیچ گروهی به شمول طالبان، مسؤولیت این رویداد را به‌عهده گرفته‌است.

انفجار ماین در کندهار؛ دو تن به‌شمول سکرتر والی جان باختند

این رویداد حوالی ساعت ۰۲:۱۵ دقیقۀ پس از چاشت امروز در شهر کندهار هنگامی رخ داد که یک ماین مقناطیسی بر موتر حامل سکرتر والی، انفجار کرد. 

Thumbnail

منابع امنیتی امروز (یک‌شنبه، ۱۳ سرطان) می‌گویند که دو تن به شمول منصور، سکرتر والی کندهار در نتیجۀ یک انفجار ماین مقناطیسی در نزدیک ساختمان ولایت، جان باختند و یک تن دیگر، زخم برداشته‌است.

منابع افزودند که این رویداد حوالی ساعت ۰۲:۱۵ دقیقۀ پس از چاشت امروز در شهر کندهار هنگامی رخ داد که یک ماین مقناطیسی بر موتر حامل منصور احمد، سکرتر والی هنگامی داخل شدن به توقف‌گاه ساختمان ولایت، انفجار کرد.

منابع می‌افزایند: "سکرتر والی و یک نگهبان ساختمان ولایت در این انفجار جان باختند و یک نگهبان دیگر، زخم برداشته‌است."

تاکنون هیچ گروهی به شمول طالبان، مسؤولیت این رویداد را به‌عهده گرفته‌است.

هم‌رسانی کنید