Skip to main content
تازه‌ترین خبرها
تصویر بندانگشتی

در ادامۀ بسیج مردمی در برابر طالبان زنان در غور نیز سلاح برداشتند

در ادامۀ بسیج مردمی در برابر طالبان، امروز یک‌شنبه، ده‌ها از زنان در شهر فیروز کوه، مرکز ولایت غور، با برداشتن سلاح پشتیبانی شان را از نیروهای دولتی و نظام کنونی اعلام کردند.

این زنان می‌گویند که تجربۀ حاکمیت پنج‌سالۀ طالبان ثابت ساخت که این گروه حقوق زنان را زیر پا می‌کند به ارزش‌های حقوق‌بشری پایبند نیستند.

یکی از این زنان گفت: «در پهلوی برادران خود ایستاد استیم و از نظام حمایت می‌کنیم.»

در هفته‌های اخیر و پس از شدت گرفتن حمله‌های طالبان، باشنده‌گان ولایت‌های تخار، کندز، هرات، بادغیس، بلخ، بغلان، ننگرهار، لغمان، جوزجان، سمنگان و کاپیسا مسلح شدند و در برابر طالبان اعلام جنگ کردند.

تاکنون اما شمار دقیق کسانی‌‌که در برابر طالبان سلاح برداشته‌اند، روشن نیست.

وزارت‌های دفاع و داخله می‌گویند که با بهبود اوضاع، نیروهای مسلح مردمی شامل قطعات مفرزۀ امنیت ملی، اردوی محلی و پولیس محلی خواهند شد؛ اما به هیچ گروه مسلح که در گذشته عمل‌کرد خوب نداشته، اجازه فعالیت داده نخواهد شد.

عبدالستار میرزکوال، سرپرست وزارت داخله در این‌باره بیان داشت: «حرکت‌هایی‌که گذشته خوب ندارند به آن‌ها در آینده اجازه نمی‌دهیم و تنها به‌گونۀ حمایتی با ما کمک می‌کنند و جنگجویان آنان در اردوی محلی، پولیس محلی و مفرزه‌های امنیت ملی تنظیم می‌کنیم.»

در همین حال، عطا محمد نور که رهبری بسیج مردمی را در بلخ دارد و با شماری از افراد مسلح‌اش به ولسوالی‌های ولایت به نبرد طالبان رفته‌است از شماری از مقام‌های حکومتی در مرکز انتقاد می‌کند: «گپ‌هایی را از یگان جناحی می‌شنویم که این‌ها چه می‌کنند در جنگ رفتند؟ این‌ها مسؤولیت حزبی دارند در داخل شهر بوده باشند و جنگ را بسپارند به ما، برادر جنگ را تو باخته روان استی.»

دفتر احمدمسعود، پسراحمد شاه مسعود قهرمان ملی کشور، نیز می‌گوید که رهبران سیاسی جبهه مقاومت پیشین در حال رأی‌زنی برای ایجاد یک جبهه جدید استند.

صالح محمد ریگستانی، عضو دفتر سیاسی احمد مسعود تصریح کرد: «امید است که این جببه اعلام شود و نیروهای خیزش مردمی داخل یک چوکات بیایند.»

در این میان شماری از شهروندان کشور از سیاست‌گرانی‌که تاکنون موضع‌گیری روشنی دربارۀ تحولات امنیتی بی‌پیشینه در کشور نداشته‌اند و خاموشی اختیار کرده‌اند سخت انتقاد می‌کنند.

در ادامۀ بسیج مردمی در برابر طالبان زنان در غور نیز سلاح برداشتند

در هفته‌های اخیر و پس از شدت گرفتن حمله‌های طالبان، باشنده‌گان ولایت‌های تخار، کندز، هرات، بادغیس، بلخ، بغلان، ننگرهار، لغمان، جوزجان، سمنگان و کاپیسا مسلح شدند و در برابر طالبان اعلام جنگ کردند.

تصویر بندانگشتی

در ادامۀ بسیج مردمی در برابر طالبان، امروز یک‌شنبه، ده‌ها از زنان در شهر فیروز کوه، مرکز ولایت غور، با برداشتن سلاح پشتیبانی شان را از نیروهای دولتی و نظام کنونی اعلام کردند.

این زنان می‌گویند که تجربۀ حاکمیت پنج‌سالۀ طالبان ثابت ساخت که این گروه حقوق زنان را زیر پا می‌کند به ارزش‌های حقوق‌بشری پایبند نیستند.

یکی از این زنان گفت: «در پهلوی برادران خود ایستاد استیم و از نظام حمایت می‌کنیم.»

در هفته‌های اخیر و پس از شدت گرفتن حمله‌های طالبان، باشنده‌گان ولایت‌های تخار، کندز، هرات، بادغیس، بلخ، بغلان، ننگرهار، لغمان، جوزجان، سمنگان و کاپیسا مسلح شدند و در برابر طالبان اعلام جنگ کردند.

تاکنون اما شمار دقیق کسانی‌‌که در برابر طالبان سلاح برداشته‌اند، روشن نیست.

وزارت‌های دفاع و داخله می‌گویند که با بهبود اوضاع، نیروهای مسلح مردمی شامل قطعات مفرزۀ امنیت ملی، اردوی محلی و پولیس محلی خواهند شد؛ اما به هیچ گروه مسلح که در گذشته عمل‌کرد خوب نداشته، اجازه فعالیت داده نخواهد شد.

عبدالستار میرزکوال، سرپرست وزارت داخله در این‌باره بیان داشت: «حرکت‌هایی‌که گذشته خوب ندارند به آن‌ها در آینده اجازه نمی‌دهیم و تنها به‌گونۀ حمایتی با ما کمک می‌کنند و جنگجویان آنان در اردوی محلی، پولیس محلی و مفرزه‌های امنیت ملی تنظیم می‌کنیم.»

در همین حال، عطا محمد نور که رهبری بسیج مردمی را در بلخ دارد و با شماری از افراد مسلح‌اش به ولسوالی‌های ولایت به نبرد طالبان رفته‌است از شماری از مقام‌های حکومتی در مرکز انتقاد می‌کند: «گپ‌هایی را از یگان جناحی می‌شنویم که این‌ها چه می‌کنند در جنگ رفتند؟ این‌ها مسؤولیت حزبی دارند در داخل شهر بوده باشند و جنگ را بسپارند به ما، برادر جنگ را تو باخته روان استی.»

دفتر احمدمسعود، پسراحمد شاه مسعود قهرمان ملی کشور، نیز می‌گوید که رهبران سیاسی جبهه مقاومت پیشین در حال رأی‌زنی برای ایجاد یک جبهه جدید استند.

صالح محمد ریگستانی، عضو دفتر سیاسی احمد مسعود تصریح کرد: «امید است که این جببه اعلام شود و نیروهای خیزش مردمی داخل یک چوکات بیایند.»

در این میان شماری از شهروندان کشور از سیاست‌گرانی‌که تاکنون موضع‌گیری روشنی دربارۀ تحولات امنیتی بی‌پیشینه در کشور نداشته‌اند و خاموشی اختیار کرده‌اند سخت انتقاد می‌کنند.

هم‌رسانی کنید