Skip to main content
تازه‌ترین خبرها
تصویر بندانگشتی

در شبانه‌روز گذشته مرکزهای نُه ولسوالی بدست طالبان افتاده‌اند

در پی تشدید نبردها و دست‌بدست شدن ولسوالی‌ها میان نیروهای دولتی و طالبان، در شبانه‌روز گذشته مرکزهای نُه ولسوالی دیگر بدست طالبان افتاده‌اند.

مرکزهای ولسوالی‌های کوفاب، یاوان، ارگو، کوهستان، زیباک و بهارک ولایت بدخشان، پنجوایی ولایت کندهار، زیروک در ولایت پکتیکا و ورسج ولایت تخار از بخش‌هایی ا‌ستند که در شبانه‌‌روز سپری‌شده، بین شنبه تا یک‌شنبه، بدست طالبان افتاده‌اند.

هیبت‌الله علی‌زی، فرمانده قول‌اردوی عملیات‌های خاص گفت: «عملیات‌هایی که ما در بیست و چهار ساعت گذشته داشتیم – همۀ شما شاهد هستید – در لغمان، در کاپیسا، در شینواری پروان در غزنی دیشب ما یک شبخون بسیار قوی زدیم و دشمن تلفات دارد.»

از این میان، عباس توکلی، فرمانده قول‌اردوی ۲۰۱۷ پامیر می‌گوید که در ولسوالی بهارک بدخشان، نیروهای دولتی بر طالبان تلفاتی وارد کرده‌اند: «دشمن در بهارک بیشتر از سی تا چهل نفر تلفات دارد.»

با افتادن هفده ولسوالی بدخشان بدست طالبان در روزهای اخیر، برخی از رسانه‌های تاجیکستانی گزارش می‌دهند که سه صد تن از نظامیان افغان در ولسوالی‌های مرزی به تاجیکستان فرار کرده‌اند.

در چنین اوضاعی، مقام‌ها در بدخشان، از تأمین امنیت مرکز این ولایت به مردم اطمینان می‌دهند.

احمد بشیر صمیم، والی بدخشان گفت: «ما مراقب وضعیت امنیتی هستیم. نگرانی‌های شما را درک می‌کنیم تا قطره خون در جان ما باشد، در کنار شما خواهیم بود.»

در همسایه‌گی بدخشان، باشنده‌گان شهر تالقان مرکز ولایت تخار که اکنون تمامی مرکزهای ولسوالی‌های این ولایت بدست طالبان افتاده، از چگونه‌گی اوضاع امنیتی در چارسوی این شهر نگران استند.
 
نجیب‌الله، باشندۀ تخار اظهار داشت: «حدود دو هفته بیشتر می‌شود که در محاصرۀ دشمن (طالبان) قرار دارد و از طرف حکومت مرکزی هیچ‌نوع توجه صورت نگرفته.»

حسیب‌الله، باشندۀ دیگر تخار نیز افزود: «هر روز ما شاهد این استیم که جوانان تخار را ره شهادت می‌رسانند.»

در همین‌حال، تنها یک‌روز پس از ترک کامل میدان هوایی بگرام از سوی نیروهای امریکایی، از حمله یک گروه ۲۰ نفری طالبان بر یک پاسگاه پولیس محلی در مرز میان ولسوالی‌های بگرام و کوه ‌صافی پروان خبر می‌رسد.

مقام‌های محلی می‌گویند، این حمله طالبان که در روستایی به‌نام قلعه ژاله انجام شد، از سوی نیروهای دولتی پس زده شده‌است.

فضل‌الدین عیار، والی پروان بیان داشت: «نیروهای دفاعی و امنیتی و بسیج مردمی به رهبری جنرال رازق خان، دشمن را شکست دادند و به آن‌ها تلفات وارد کردند.»

دو حمله طالبان بر ولسوالی سروبی کابل و منطقه دشت توپ ولسوالی سیدآباد میدان وردک که یکی از بزرگ‌ترین مراکز آموزشی نظامی را در خود جا داده، از رویدادهای جنگی دیگر این شبانه‌روز بوده‌اند.

در شبانه‌روز گذشته مرکزهای نُه ولسوالی بدست طالبان افتاده‌اند

شش ولسوالی در بدخشان و سه ولسوالی در کندهار، پکتیکا و تخار در شبانه‌روز گذشته بدست طالبان افتاده‌اند.

تصویر بندانگشتی

در پی تشدید نبردها و دست‌بدست شدن ولسوالی‌ها میان نیروهای دولتی و طالبان، در شبانه‌روز گذشته مرکزهای نُه ولسوالی دیگر بدست طالبان افتاده‌اند.

مرکزهای ولسوالی‌های کوفاب، یاوان، ارگو، کوهستان، زیباک و بهارک ولایت بدخشان، پنجوایی ولایت کندهار، زیروک در ولایت پکتیکا و ورسج ولایت تخار از بخش‌هایی ا‌ستند که در شبانه‌‌روز سپری‌شده، بین شنبه تا یک‌شنبه، بدست طالبان افتاده‌اند.

هیبت‌الله علی‌زی، فرمانده قول‌اردوی عملیات‌های خاص گفت: «عملیات‌هایی که ما در بیست و چهار ساعت گذشته داشتیم – همۀ شما شاهد هستید – در لغمان، در کاپیسا، در شینواری پروان در غزنی دیشب ما یک شبخون بسیار قوی زدیم و دشمن تلفات دارد.»

از این میان، عباس توکلی، فرمانده قول‌اردوی ۲۰۱۷ پامیر می‌گوید که در ولسوالی بهارک بدخشان، نیروهای دولتی بر طالبان تلفاتی وارد کرده‌اند: «دشمن در بهارک بیشتر از سی تا چهل نفر تلفات دارد.»

با افتادن هفده ولسوالی بدخشان بدست طالبان در روزهای اخیر، برخی از رسانه‌های تاجیکستانی گزارش می‌دهند که سه صد تن از نظامیان افغان در ولسوالی‌های مرزی به تاجیکستان فرار کرده‌اند.

در چنین اوضاعی، مقام‌ها در بدخشان، از تأمین امنیت مرکز این ولایت به مردم اطمینان می‌دهند.

احمد بشیر صمیم، والی بدخشان گفت: «ما مراقب وضعیت امنیتی هستیم. نگرانی‌های شما را درک می‌کنیم تا قطره خون در جان ما باشد، در کنار شما خواهیم بود.»

در همسایه‌گی بدخشان، باشنده‌گان شهر تالقان مرکز ولایت تخار که اکنون تمامی مرکزهای ولسوالی‌های این ولایت بدست طالبان افتاده، از چگونه‌گی اوضاع امنیتی در چارسوی این شهر نگران استند.
 
نجیب‌الله، باشندۀ تخار اظهار داشت: «حدود دو هفته بیشتر می‌شود که در محاصرۀ دشمن (طالبان) قرار دارد و از طرف حکومت مرکزی هیچ‌نوع توجه صورت نگرفته.»

حسیب‌الله، باشندۀ دیگر تخار نیز افزود: «هر روز ما شاهد این استیم که جوانان تخار را ره شهادت می‌رسانند.»

در همین‌حال، تنها یک‌روز پس از ترک کامل میدان هوایی بگرام از سوی نیروهای امریکایی، از حمله یک گروه ۲۰ نفری طالبان بر یک پاسگاه پولیس محلی در مرز میان ولسوالی‌های بگرام و کوه ‌صافی پروان خبر می‌رسد.

مقام‌های محلی می‌گویند، این حمله طالبان که در روستایی به‌نام قلعه ژاله انجام شد، از سوی نیروهای دولتی پس زده شده‌است.

فضل‌الدین عیار، والی پروان بیان داشت: «نیروهای دفاعی و امنیتی و بسیج مردمی به رهبری جنرال رازق خان، دشمن را شکست دادند و به آن‌ها تلفات وارد کردند.»

دو حمله طالبان بر ولسوالی سروبی کابل و منطقه دشت توپ ولسوالی سیدآباد میدان وردک که یکی از بزرگ‌ترین مراکز آموزشی نظامی را در خود جا داده، از رویدادهای جنگی دیگر این شبانه‌روز بوده‌اند.

هم‌رسانی کنید