Skip to main content
تازه‌ترین خبرها
تصویر بندانگشتی

کرزی: چین می‌تواند نقش مهمی در آیندۀ افغانستان بازی کند

حامد کرزی، رییس‌جمهور پیشین کشور گفته‌است که چین می تواند نقش مهمی در تأمین آیندۀ افغانستان، بازی کند.

او در گفتگویی با شبکۀ جهانی چین افزود: "چین به‌گونۀ ویژۀ می‌تواند نقش مهمی در بهبود روابط افغانستان با پاکستان و نیز در اطمینان از ایجاد رابطه هم‌زمان بین دو کشور، داشته باشید."

او می‌افزاید: "بنا بر این، من به‌عنوان یک افغان، نسبت به آیندۀ بهتر نسبت به گذشته، احساس امیدواری می‌کنم، زیرا ما اکنون خودمان تنها هستیم و به نفع ما در افغانستان و مطمئناً در همسایگی ما است که صلح در افغانستان، به‌میان آید. اگر دست به دست هم دهیم، مطمئناً زودتر آنرا (صلح) به‌دست خواهیم آورد."

در همین حال، وانگ یی، وزیر خارجه چین از واشنگتن خواسته‌است تا با صداقت عمل کرده و در بارۀ موضوعات داغ مربوط به کشورهایی مانند افغانستان و ایران، تلاش نماید.

او افزوده‌است که اولویت اصلی در افغانستان، حفظ صلح و ثبات و جلوگیری از جنگ و هرج و مرج است و ایالات متحده به‌عنوان آغازگر مسألۀ این کشور، باید مسوولیت ها را به گونۀ آرام و مسؤولانه به حکومت افغانستان انتقال دهد.

این در حالی‌ست که روز جمعه، نیروهای امریکایی از بزرگترین پایگاه نظامی شان در افغانستان بیرون شدند. وزارت دفاع ملی افغانستان گفت که از این پس، نیروهای ارتش کشور از پایگاۀ نظامی بگرام  برای پیکار با هراس‌افگنی و سازمان‌دهی عملیات‌های بزرگ نظامی، کار خواهد گرفت.

بگرام پایگاهی که بزرگترین مرکز سوق و ادارۀ فعالیت‌های ضد هراس‌افگنی ۲۰ سال گذشته در افغانستان شناخته می‌شد، اکنون نیروهای امریکایی به‌گونۀ کامل از آن بیرون شده‌اند.

در اوج حضور نیروهای خارجی در افغانستان، بگرام پایگاۀ بیشتر از ۱۰۰ هزار نظامی خارجی بود.

طالبان در واکنش به خروج نیروهای امریکایی از بگرام، گفتند که افغانستان درحال نزدیک شدن به صلح است.

از سویی دیگر، ضمیر کابلوف، نمایندۀ ویژۀ روسیه برای افغانستان گفته‌است که امریکا نمی‌تواند و نباید پس از خروج از افغانستان، امکانات نظامی خود را به آسیای میانه، انتقال دهد.

او افزود که امریکا در تلاش ایجاد پایگاه در منطقه برای فراهم ساختن کمک به نیروهای امنیتی افغان است.

او به خبرگزاری "آرآی‌ای" روسیه در این باره گفت: " ما قبلاً چنین سیگنالی را در سطوح مختلف به واشنگتن ارسال کرده‌ایم. امیدوارم شنیده شود."

او از حکومت افغانستان و طالبان می‌خواهد که یک حکومت ائتلافی را در این کشور، شکل دهند.

او در این باره افزود: "تصمیم نهایی دربارۀ ساختار قدرت آینده، باید توسط خود افغانها اتخاذ شود."

نمایندۀ ویژۀ روسیه برای افغانستان اظهار داشت که انتظار دارد تا فرصت مناسب برای آغاز مذاکرات صلح، نزدیک شود.

کرزی: چین می‌تواند نقش مهمی در آیندۀ افغانستان بازی کند

حامد کرزی می‌گوید که چین به‌گونۀ ویژۀ می‌تواند نقش مهمی در بهبود روابط افغانستان با پاکستان، داشته باشد.

تصویر بندانگشتی

حامد کرزی، رییس‌جمهور پیشین کشور گفته‌است که چین می تواند نقش مهمی در تأمین آیندۀ افغانستان، بازی کند.

او در گفتگویی با شبکۀ جهانی چین افزود: "چین به‌گونۀ ویژۀ می‌تواند نقش مهمی در بهبود روابط افغانستان با پاکستان و نیز در اطمینان از ایجاد رابطه هم‌زمان بین دو کشور، داشته باشید."

او می‌افزاید: "بنا بر این، من به‌عنوان یک افغان، نسبت به آیندۀ بهتر نسبت به گذشته، احساس امیدواری می‌کنم، زیرا ما اکنون خودمان تنها هستیم و به نفع ما در افغانستان و مطمئناً در همسایگی ما است که صلح در افغانستان، به‌میان آید. اگر دست به دست هم دهیم، مطمئناً زودتر آنرا (صلح) به‌دست خواهیم آورد."

در همین حال، وانگ یی، وزیر خارجه چین از واشنگتن خواسته‌است تا با صداقت عمل کرده و در بارۀ موضوعات داغ مربوط به کشورهایی مانند افغانستان و ایران، تلاش نماید.

او افزوده‌است که اولویت اصلی در افغانستان، حفظ صلح و ثبات و جلوگیری از جنگ و هرج و مرج است و ایالات متحده به‌عنوان آغازگر مسألۀ این کشور، باید مسوولیت ها را به گونۀ آرام و مسؤولانه به حکومت افغانستان انتقال دهد.

این در حالی‌ست که روز جمعه، نیروهای امریکایی از بزرگترین پایگاه نظامی شان در افغانستان بیرون شدند. وزارت دفاع ملی افغانستان گفت که از این پس، نیروهای ارتش کشور از پایگاۀ نظامی بگرام  برای پیکار با هراس‌افگنی و سازمان‌دهی عملیات‌های بزرگ نظامی، کار خواهد گرفت.

بگرام پایگاهی که بزرگترین مرکز سوق و ادارۀ فعالیت‌های ضد هراس‌افگنی ۲۰ سال گذشته در افغانستان شناخته می‌شد، اکنون نیروهای امریکایی به‌گونۀ کامل از آن بیرون شده‌اند.

در اوج حضور نیروهای خارجی در افغانستان، بگرام پایگاۀ بیشتر از ۱۰۰ هزار نظامی خارجی بود.

طالبان در واکنش به خروج نیروهای امریکایی از بگرام، گفتند که افغانستان درحال نزدیک شدن به صلح است.

از سویی دیگر، ضمیر کابلوف، نمایندۀ ویژۀ روسیه برای افغانستان گفته‌است که امریکا نمی‌تواند و نباید پس از خروج از افغانستان، امکانات نظامی خود را به آسیای میانه، انتقال دهد.

او افزود که امریکا در تلاش ایجاد پایگاه در منطقه برای فراهم ساختن کمک به نیروهای امنیتی افغان است.

او به خبرگزاری "آرآی‌ای" روسیه در این باره گفت: " ما قبلاً چنین سیگنالی را در سطوح مختلف به واشنگتن ارسال کرده‌ایم. امیدوارم شنیده شود."

او از حکومت افغانستان و طالبان می‌خواهد که یک حکومت ائتلافی را در این کشور، شکل دهند.

او در این باره افزود: "تصمیم نهایی دربارۀ ساختار قدرت آینده، باید توسط خود افغانها اتخاذ شود."

نمایندۀ ویژۀ روسیه برای افغانستان اظهار داشت که انتظار دارد تا فرصت مناسب برای آغاز مذاکرات صلح، نزدیک شود.

هم‌رسانی کنید