Skip to main content
تازه‌ترین خبرها
تصویر بندانگشتی

ارتش افغانستان چگونگی کارگیری از پایگاه بگرام را بررسی می‌کند

پایگاۀ نظامی بگرام که جمعه‌شب از سوی نیروهای امریکایی تخلیه شد، اکنون در اختیار نیروهای ارتش افغانستان قرار دارد.

نیروهای ارتش می‌گویند که اکنون بررسی دارند تا چگونگی می‌توانند از پایگاۀ نظامی بگرام که بزرگ‌ترین پایگاۀ نظامی امریکا در افغانستان بود، کار گیرند.

اسدالله کوهستانی، فرمانده فرقه نظامی بگرام در این باره گفت: «اولویت ما فعلأ تامین امنیت میدان است؛ چه در داخل و چه در خارج. دوم، جمع کردن وسایل و تجهیزات باقی‌مانده از نیروهای خارجی است که آنان را جمع کرده و کتگوری بندی کنیم که چگونه از آن استفاده کنیم.»

خالد نیک‌زاد، خبرنگار طلوع‌نیوز که به این پایگاۀ نظامی رفته‌است، می‌گوید که نیروهای امریکایی پس از تخلیۀ این پایگاه، مرکز سوق و ادارۀ جنگ شان را غیرفعال کرده‌است و تجهیزات آن را یا تخریب و یا به‌جای دیگری انتقال داده‌اند.

از رفتن ناگهانی آخرین واحدهای نیروهای امریکایی از بگرام، چند روایت برجاست؛ منابعی در پایگاۀ بگرام می‌گویند که جمعه‌شب به یک باره‌گی، این پایگاه چراغانف تاریک شد و لحظاتی بعدتر، یک هواپیمای بزرگ با پرواز از میدان هوایی بگرام، آخرین سربازان امریکایی را از این مرکز بیرون کرد؛ آن هم در اوضاعی‌که برخی از موترهای آنان در داخل پایگاۀ بگرام، روشن ایستاد مانده بودند.

ساعاتی پس از این رویداد، نیروهای ارتش افغانستان وارد پایگاه بگرام شدند. آنان توانستند جلو مردمی را بگیرند که با آگاهی از رفتن امریکاییان، به‌منظور تاراج دار و ندار مانده در پایگاه، یورش آورده بودند.

در حال حاضر، صدها موتر گونه‌گون غیرزرهی، در حدود پنجاه موتر زرهی، صدها ساختمان خُرد و بزرگ مجهز با امکانات و موادغذایی در پایگاه بگرام باقی مانده‌اند. اما نیروهای امریکایی، سیستم دفاعی حملات موشکی را از بگرام برده‌اند و چند روزی هم،  دستگاه رادار و سیستم مخابره میدان هوایی بگرام از کار افتاده بود.

طاهر یرغل، نظامی پیشین بیان داشت: «بیانگر سیاست‌های غلط ارگ در مقابل امریکایی بود. همان‌طور که خلیل‌زاد گفته بود که ما نه به آمدن و نه به رفتن از کسی اجازه می‌گیریم. همین را تطبیق کردند.»

شفاخانۀ بگرام با تمام امکاناتش حفظ شده‌است؛ شفاخانه‌یی که برخی از ماشین‌های درمانی آن، تا میلیون‌ها دالر ارزش دارد.

نادر، ریییس شفاخانه نظامی بگرام اظهار داشت: «شفاخانه را با همین امکاناتش فعال می‌سازیم و به عرصه وقت ما معالجه قطعات را اینجا انجام می‌دهیم.»

تاکنون روشن نیست که حکومت از پایگاۀ بگرام چگونه و برای چه‌منظوری کار خواهد گرفت. گزارش‌هایی پخش شده‌اند که قرار است قول‌اردوی هوایی ارتش افغانستان در این پایگاه جابجا شود.

نیروهای امریکایی از سال ۲۰۰۱تاکنون از پایگاۀ نظامی بگرام به‌عنوان بزرگ‌ترین پایگاۀ نظامی شان در افغانستان کار می‌گرفتند. تخلیۀ پایگاۀ نظامی بگرام، بخشی از تصمیم جو بایدن، رییس‌جمهور امریکا برای خروج نیروهای این کشور از افغانستان است.

بربنیاد تصمیم جو بایدن، قرار است تمامی نیروهای امریکایی تا ماه سپتامبر سال جاری میلادی افغانستان را ترک کنند. روند خروج این نیروها، در اول ماه می سال جاری میلادی آغاز شد.

ارتش افغانستان چگونگی کارگیری از پایگاه بگرام را بررسی می‌کند

نیروهای امریکایی پس از بیست سال حضور در افغانستان، سه‌روز پیش بزرگ‌ترین پایگاۀ نظامی شان را در افغانستان ترک کردند.

تصویر بندانگشتی

پایگاۀ نظامی بگرام که جمعه‌شب از سوی نیروهای امریکایی تخلیه شد، اکنون در اختیار نیروهای ارتش افغانستان قرار دارد.

نیروهای ارتش می‌گویند که اکنون بررسی دارند تا چگونگی می‌توانند از پایگاۀ نظامی بگرام که بزرگ‌ترین پایگاۀ نظامی امریکا در افغانستان بود، کار گیرند.

اسدالله کوهستانی، فرمانده فرقه نظامی بگرام در این باره گفت: «اولویت ما فعلأ تامین امنیت میدان است؛ چه در داخل و چه در خارج. دوم، جمع کردن وسایل و تجهیزات باقی‌مانده از نیروهای خارجی است که آنان را جمع کرده و کتگوری بندی کنیم که چگونه از آن استفاده کنیم.»

خالد نیک‌زاد، خبرنگار طلوع‌نیوز که به این پایگاۀ نظامی رفته‌است، می‌گوید که نیروهای امریکایی پس از تخلیۀ این پایگاه، مرکز سوق و ادارۀ جنگ شان را غیرفعال کرده‌است و تجهیزات آن را یا تخریب و یا به‌جای دیگری انتقال داده‌اند.

از رفتن ناگهانی آخرین واحدهای نیروهای امریکایی از بگرام، چند روایت برجاست؛ منابعی در پایگاۀ بگرام می‌گویند که جمعه‌شب به یک باره‌گی، این پایگاه چراغانف تاریک شد و لحظاتی بعدتر، یک هواپیمای بزرگ با پرواز از میدان هوایی بگرام، آخرین سربازان امریکایی را از این مرکز بیرون کرد؛ آن هم در اوضاعی‌که برخی از موترهای آنان در داخل پایگاۀ بگرام، روشن ایستاد مانده بودند.

ساعاتی پس از این رویداد، نیروهای ارتش افغانستان وارد پایگاه بگرام شدند. آنان توانستند جلو مردمی را بگیرند که با آگاهی از رفتن امریکاییان، به‌منظور تاراج دار و ندار مانده در پایگاه، یورش آورده بودند.

در حال حاضر، صدها موتر گونه‌گون غیرزرهی، در حدود پنجاه موتر زرهی، صدها ساختمان خُرد و بزرگ مجهز با امکانات و موادغذایی در پایگاه بگرام باقی مانده‌اند. اما نیروهای امریکایی، سیستم دفاعی حملات موشکی را از بگرام برده‌اند و چند روزی هم،  دستگاه رادار و سیستم مخابره میدان هوایی بگرام از کار افتاده بود.

طاهر یرغل، نظامی پیشین بیان داشت: «بیانگر سیاست‌های غلط ارگ در مقابل امریکایی بود. همان‌طور که خلیل‌زاد گفته بود که ما نه به آمدن و نه به رفتن از کسی اجازه می‌گیریم. همین را تطبیق کردند.»

شفاخانۀ بگرام با تمام امکاناتش حفظ شده‌است؛ شفاخانه‌یی که برخی از ماشین‌های درمانی آن، تا میلیون‌ها دالر ارزش دارد.

نادر، ریییس شفاخانه نظامی بگرام اظهار داشت: «شفاخانه را با همین امکاناتش فعال می‌سازیم و به عرصه وقت ما معالجه قطعات را اینجا انجام می‌دهیم.»

تاکنون روشن نیست که حکومت از پایگاۀ بگرام چگونه و برای چه‌منظوری کار خواهد گرفت. گزارش‌هایی پخش شده‌اند که قرار است قول‌اردوی هوایی ارتش افغانستان در این پایگاه جابجا شود.

نیروهای امریکایی از سال ۲۰۰۱تاکنون از پایگاۀ نظامی بگرام به‌عنوان بزرگ‌ترین پایگاۀ نظامی شان در افغانستان کار می‌گرفتند. تخلیۀ پایگاۀ نظامی بگرام، بخشی از تصمیم جو بایدن، رییس‌جمهور امریکا برای خروج نیروهای این کشور از افغانستان است.

بربنیاد تصمیم جو بایدن، قرار است تمامی نیروهای امریکایی تا ماه سپتامبر سال جاری میلادی افغانستان را ترک کنند. روند خروج این نیروها، در اول ماه می سال جاری میلادی آغاز شد.

هم‌رسانی کنید