تازه‌ترین خبرها
Thumbnail

تعهد حکومت افغانستان بر بازپس‌گیری ولسوالی‌ها از نزد طالبان

مشاور امنیت ملی رییس‌جمهور غنی اطمینان می‌دهد که نیروهای دولتی  مراکز ده‌ها ولسوالی را نزد طالبان پس خواهند گرفت.

حمدالله محب تأکید دارد که طالبان با افزایش خشونت‌ها نشان دادند که به صلح باور ندارند و مردم برای ایستاده‌گی در کنار نیروهای دولتی در برابر حمله‌های طالبان آماده‌گی دارند.

حمدالله محب می افزاید که کشورهای منطقه از افزایش خشونت‌ها در افغانستان نگران استند.

محب می‌افزاید:«تعمیرهای ولسوالی، تعمیر ولسوالی یا قومندانی است، اوره انشاالله ما پس میگیریم، و مردم در ای موضوع زیاد بسیار زیاد حامی استند و طبعا شما دیدین که یک تعداد ولسوالی‌ها در ولایات مردم خودشان برامدند با سلاح خود.»

اما همزمان با این ، از افتادن مرکزهای شش ولسوالی دیگر به دست طالبان خبرمی رسد.

در همین حال، منابع امنیتی در کندهار می‌گویند که در یک حملۀ موتر بم بر یک مرکز نیروهای پولیس در حوزه هفتم این ولایت یک نظامی جان باخت و بیست و چهار تن زخم برداشته‌اند.

گل بشره، گواه رویداد گفت:«من از طالب و حکومت صلح میخواهم، در افغانستان باید امنیت بیاید.»

احسان الله، گواه رویداد گفت:«همرای کودکان اینجا نشسته بودیم که انفجار شد.»

ازسوی دیگرمنابع به طلوع‌نیوز تأیید می‌کنند که  مراکز ولسوالی‌های غوریان و چشت هرات، مقر و آب کمری بادغیس، دلارام نیمروز، و شغنان بدخشان به دست طالبان افتادند.

اما وزارت دفاع ملی ازپس زدن چندین حمله دیگر طالبان و کشته شدن دوصدو شصت ویک طالب خبرمی دهد اما طالبان این ادعا را نمی پذیرند.

صادق قادری، عضو مجلس نماینده‌گان گفت:«چرا ولسوالی‌ها با همی قدر امکانات، پرسونل و تجهیزات سقوط میکند در مقابل ده نفر یا بیست نفر مخالفین.»

ابرالله مراد، عضو کمیسیون امور دفاعی مجلس نماینده‌گان گفت:«ما در حمایت از نیروهای مان برامدیم، به قیمت سر مان از این نظام حمایت میکنیم.»

اما شمار بزرگی از باشنده‌گان نورستان برای پشتیبانی از نیروهای دولتی مسلح شده‌اند و از ایستاده‌گی دربرابر طالبان سخن می زنند.

گسترش نفوذ طالبان  درمرز های شمال کشور سبب شده اند تا تاجیکستان  بیش ازبیست هزارتن ازنیروهای مسلح این کشور را با پشتیبانی نظامیان روس درامتداد مرز های تاجیکستان با افغانستان جا به جا کند.

تعهد حکومت افغانستان بر بازپس‌گیری ولسوالی‌ها از نزد طالبان

اما وزارت دفاع ملی ازپس زدن چندین حمله دیگر طالبان و کشته شدن دوصدو شصت ویک طالب خبرمی دهد اما طالبان این ادعا را نمی پذیرند.

Thumbnail

مشاور امنیت ملی رییس‌جمهور غنی اطمینان می‌دهد که نیروهای دولتی  مراکز ده‌ها ولسوالی را نزد طالبان پس خواهند گرفت.

حمدالله محب تأکید دارد که طالبان با افزایش خشونت‌ها نشان دادند که به صلح باور ندارند و مردم برای ایستاده‌گی در کنار نیروهای دولتی در برابر حمله‌های طالبان آماده‌گی دارند.

حمدالله محب می افزاید که کشورهای منطقه از افزایش خشونت‌ها در افغانستان نگران استند.

محب می‌افزاید:«تعمیرهای ولسوالی، تعمیر ولسوالی یا قومندانی است، اوره انشاالله ما پس میگیریم، و مردم در ای موضوع زیاد بسیار زیاد حامی استند و طبعا شما دیدین که یک تعداد ولسوالی‌ها در ولایات مردم خودشان برامدند با سلاح خود.»

اما همزمان با این ، از افتادن مرکزهای شش ولسوالی دیگر به دست طالبان خبرمی رسد.

در همین حال، منابع امنیتی در کندهار می‌گویند که در یک حملۀ موتر بم بر یک مرکز نیروهای پولیس در حوزه هفتم این ولایت یک نظامی جان باخت و بیست و چهار تن زخم برداشته‌اند.

گل بشره، گواه رویداد گفت:«من از طالب و حکومت صلح میخواهم، در افغانستان باید امنیت بیاید.»

احسان الله، گواه رویداد گفت:«همرای کودکان اینجا نشسته بودیم که انفجار شد.»

ازسوی دیگرمنابع به طلوع‌نیوز تأیید می‌کنند که  مراکز ولسوالی‌های غوریان و چشت هرات، مقر و آب کمری بادغیس، دلارام نیمروز، و شغنان بدخشان به دست طالبان افتادند.

اما وزارت دفاع ملی ازپس زدن چندین حمله دیگر طالبان و کشته شدن دوصدو شصت ویک طالب خبرمی دهد اما طالبان این ادعا را نمی پذیرند.

صادق قادری، عضو مجلس نماینده‌گان گفت:«چرا ولسوالی‌ها با همی قدر امکانات، پرسونل و تجهیزات سقوط میکند در مقابل ده نفر یا بیست نفر مخالفین.»

ابرالله مراد، عضو کمیسیون امور دفاعی مجلس نماینده‌گان گفت:«ما در حمایت از نیروهای مان برامدیم، به قیمت سر مان از این نظام حمایت میکنیم.»

اما شمار بزرگی از باشنده‌گان نورستان برای پشتیبانی از نیروهای دولتی مسلح شده‌اند و از ایستاده‌گی دربرابر طالبان سخن می زنند.

گسترش نفوذ طالبان  درمرز های شمال کشور سبب شده اند تا تاجیکستان  بیش ازبیست هزارتن ازنیروهای مسلح این کشور را با پشتیبانی نظامیان روس درامتداد مرز های تاجیکستان با افغانستان جا به جا کند.

هم‌رسانی کنید

دیدگاه تان در این باره