Skip to main content
تازه‌ترین خبرها
Thumbnail

دعوت ایران از هیئت طالبان برای گفتگو دربارۀ صلح افغانستان

محمدنعیم، سخنگوی طالبان می‌گوید که ایران یک هیئت طالبان به رهبری شیرمحمد عباس ستانکزی، عضو ارشد مذاکره‌کنندۀ طالبان را از دوحه برای "نشست‌های دوجانبه"، دعوت کرده‌است.

قراراست این هئیت با یک گروه از سیاست‌گران افغان به‌شمول یونس قانونی، معاون رییس‌جمهور پیشین که از کابل به تهران سفر کرده‌است، دیدار و گفتگو کند.

دیگر اعضای هیئت کابل کریم خرم و ارشاد احمدی از افراد نزدیک به رییس‌جمهور پیشین، سلام رحیمی، مشاور رییس‌‌جمهور غنی، ظاهر وحدت از حزب وحدت و محمدالله بتاش از جنبش ملی، اند.

این در حالی‌است که روز سه‌شنبه، مطلق القحطانی فرستادۀ ویژۀ قطر برای افغانستان به کابل آمد تا دربارۀ چه‌گونه‌گی و شتاب بخشیدن مذاکرات صلح دوحه با سیاست گران افغان گفتگو کند.

این سفر القحطانی در اوضاعی صورت می‌گیرد که پس از افزایش بی‌پیشینه حمله‌های طالبان، سفر یک هیئت از سیاست‌گران افغان به‌رهبری عبدالله عبدالله، رییس شورای عالی مصالحۀ ملی برای گفتگو با طالبان به قطر، به تعویق افتاده‌است.

منابع به طلوع‌نیو گفته‌اند که قطر با گماشتن فرستادۀ ویژۀ در امور افغانستان، می‌کوشد تا با میانجیگری در روند صلح افغانستان، این روند را، شتاب بخشد.

حمدالله محب، مشاور شورای امنیت ملی دربارۀ سفر او گفت: "موضوع‌ اش شاید سر صلح باشد. اینکه خود قطر چی‌کرده می‌تواند به این وضعیت؟ فکر شان دربارۀ طالبان چی است؟ آیا صلح می‌‎خواهند یا نمی‌خواهند؟"

هرچند یک مذاکره کنندۀ بلند پایۀ طالبان از ادامۀ گفتگوها با تیم جمهوریت در دوحه خبر می‌دهد؛ اما مصطفی مستور، یک مشاور بلند پایۀ شورای عالی مصالحۀ ملی از بُن بست در این مذاکرات خبر می‌دهد.

او افزود: "در زمان کنونی، تیم مذاکرۀ طرف جمهوریت در آنجا حضور دارد، فقط تماس در سطح گروه‌های مذاکره‌کننده وجود دارد، اما روند بسیار کند است و دربارۀ موضوعات اساسی بحث نیست."

اما سهیل شاهین، عضو مذاکره‌کنندۀ طالبان گفت: "فقط این صورت ما می‌توانیم صلح با دوام داشته باشیم که یک توافق سیاسی به دست بیاید. این سیاست ما است. رویکرد نظامی پیروزی را به ارمغان می‌آورد، اما نه صلح پایدار."

نبود پیشرفت در مذاکرت در دوحه و گُسترش جنگ، انتقادهای سخت شهروندان کشور را به بار آورده‌است.

دعوت ایران از هیئت طالبان برای گفتگو دربارۀ صلح افغانستان

قرار است این هئیت با یک گروه از سیاست‌گران افغان به‌شمول یونس قانونی، معاون رییس‌جمهور پیشین که از کابل به تهران سفر کرده‌است، دیدار و گفتگو کند.

Thumbnail

محمدنعیم، سخنگوی طالبان می‌گوید که ایران یک هیئت طالبان به رهبری شیرمحمد عباس ستانکزی، عضو ارشد مذاکره‌کنندۀ طالبان را از دوحه برای "نشست‌های دوجانبه"، دعوت کرده‌است.

قراراست این هئیت با یک گروه از سیاست‌گران افغان به‌شمول یونس قانونی، معاون رییس‌جمهور پیشین که از کابل به تهران سفر کرده‌است، دیدار و گفتگو کند.

دیگر اعضای هیئت کابل کریم خرم و ارشاد احمدی از افراد نزدیک به رییس‌جمهور پیشین، سلام رحیمی، مشاور رییس‌‌جمهور غنی، ظاهر وحدت از حزب وحدت و محمدالله بتاش از جنبش ملی، اند.

این در حالی‌است که روز سه‌شنبه، مطلق القحطانی فرستادۀ ویژۀ قطر برای افغانستان به کابل آمد تا دربارۀ چه‌گونه‌گی و شتاب بخشیدن مذاکرات صلح دوحه با سیاست گران افغان گفتگو کند.

این سفر القحطانی در اوضاعی صورت می‌گیرد که پس از افزایش بی‌پیشینه حمله‌های طالبان، سفر یک هیئت از سیاست‌گران افغان به‌رهبری عبدالله عبدالله، رییس شورای عالی مصالحۀ ملی برای گفتگو با طالبان به قطر، به تعویق افتاده‌است.

منابع به طلوع‌نیو گفته‌اند که قطر با گماشتن فرستادۀ ویژۀ در امور افغانستان، می‌کوشد تا با میانجیگری در روند صلح افغانستان، این روند را، شتاب بخشد.

حمدالله محب، مشاور شورای امنیت ملی دربارۀ سفر او گفت: "موضوع‌ اش شاید سر صلح باشد. اینکه خود قطر چی‌کرده می‌تواند به این وضعیت؟ فکر شان دربارۀ طالبان چی است؟ آیا صلح می‌‎خواهند یا نمی‌خواهند؟"

هرچند یک مذاکره کنندۀ بلند پایۀ طالبان از ادامۀ گفتگوها با تیم جمهوریت در دوحه خبر می‌دهد؛ اما مصطفی مستور، یک مشاور بلند پایۀ شورای عالی مصالحۀ ملی از بُن بست در این مذاکرات خبر می‌دهد.

او افزود: "در زمان کنونی، تیم مذاکرۀ طرف جمهوریت در آنجا حضور دارد، فقط تماس در سطح گروه‌های مذاکره‌کننده وجود دارد، اما روند بسیار کند است و دربارۀ موضوعات اساسی بحث نیست."

اما سهیل شاهین، عضو مذاکره‌کنندۀ طالبان گفت: "فقط این صورت ما می‌توانیم صلح با دوام داشته باشیم که یک توافق سیاسی به دست بیاید. این سیاست ما است. رویکرد نظامی پیروزی را به ارمغان می‌آورد، اما نه صلح پایدار."

نبود پیشرفت در مذاکرت در دوحه و گُسترش جنگ، انتقادهای سخت شهروندان کشور را به بار آورده‌است.

هم‌رسانی کنید