Skip to main content
تازه‌ترین خبرها
Thumbnail

بریتانیا: با خروج نیرو ها از افغانستان احتمال جنگ داخلی وجود دارد

رییس ستاد ارتش بریتانیا هشدار داده است كه با خروج نیرو های آمریكایی و ائتلاف از افغانستان، این احتمال وجود دارد كه افغانستان در مسیر جنگ داخلی برود.

به نقل از خبرگزاری رویترز، نک کارتر، رییس ستاد ارتش بریتانیا گفته است که "امکان دارد" دولت افغانستان بدون حضور نیروهای بین المللی در این کشور، به سقوط روبرو شود.

کارتر به نقل از رویترز گفت: احتمال دارد افغانستان به وضعیتی همانند جنگ داخلی دهه ۱۹۹۰ میلادی روبرو شود "که شما در آنجا شاهد فرهنگ جنگ سالاری خواهید بود. شما خواهید دید که شماری از نهاد های مهم مانند نیرو های امنیتی در پی مسایل قومی و یا بخاطر مسایل قومی و قبیله یی از هم خواهد پاشید."

کارتر افزود: "اگر این اتفاق بیافتد، من حدس می زنم كه طالبان بخشی از كشور را در کنترول خود خواهند آورد. اما بدون شک که آنها نمی توانند همه ی کشور را در کنترول خود بیآورند."

در همین حال، بوریس جانسون، نخست وزیر انگلیس گفته است که پس از پایان عملیات های جنگی در سال ۲۰۱۴، حدود ۷۵۰ نیروی خدماتی انگلیس تحت چتر ماموریت ناتو برای آموزش و کمک به نیروهای امنیتی افغانستان، در این کشور ماندند.

بوریس جانسون به تازه‌گی اعلام کرده است که نیرو های کشور اش اکنون به خانه خود بر می‌گردند و در حال حاضر شمار زیادی از آنها از افغانستان خارج شده اند.

آقای جانسون تاکید کرده است که هیچ راه حل نظامی برای پایان جنگ افغانستان وجود ندارد و یک صلح پایدار و فراگیر تنها از طریق یک توافق سیاسی قابل دستیابی است.

بریتانیا: با خروج نیرو ها از افغانستان احتمال جنگ داخلی وجود دارد

رییس ستاد ارتش بریتانیا گفته است که "امکان دارد" دولت افغانستان بدون حضور نیروهای بین المللی در این کشور، به سقوط روبرو شود.

Thumbnail

رییس ستاد ارتش بریتانیا هشدار داده است كه با خروج نیرو های آمریكایی و ائتلاف از افغانستان، این احتمال وجود دارد كه افغانستان در مسیر جنگ داخلی برود.

به نقل از خبرگزاری رویترز، نک کارتر، رییس ستاد ارتش بریتانیا گفته است که "امکان دارد" دولت افغانستان بدون حضور نیروهای بین المللی در این کشور، به سقوط روبرو شود.

کارتر به نقل از رویترز گفت: احتمال دارد افغانستان به وضعیتی همانند جنگ داخلی دهه ۱۹۹۰ میلادی روبرو شود "که شما در آنجا شاهد فرهنگ جنگ سالاری خواهید بود. شما خواهید دید که شماری از نهاد های مهم مانند نیرو های امنیتی در پی مسایل قومی و یا بخاطر مسایل قومی و قبیله یی از هم خواهد پاشید."

کارتر افزود: "اگر این اتفاق بیافتد، من حدس می زنم كه طالبان بخشی از كشور را در کنترول خود خواهند آورد. اما بدون شک که آنها نمی توانند همه ی کشور را در کنترول خود بیآورند."

در همین حال، بوریس جانسون، نخست وزیر انگلیس گفته است که پس از پایان عملیات های جنگی در سال ۲۰۱۴، حدود ۷۵۰ نیروی خدماتی انگلیس تحت چتر ماموریت ناتو برای آموزش و کمک به نیروهای امنیتی افغانستان، در این کشور ماندند.

بوریس جانسون به تازه‌گی اعلام کرده است که نیرو های کشور اش اکنون به خانه خود بر می‌گردند و در حال حاضر شمار زیادی از آنها از افغانستان خارج شده اند.

آقای جانسون تاکید کرده است که هیچ راه حل نظامی برای پایان جنگ افغانستان وجود ندارد و یک صلح پایدار و فراگیر تنها از طریق یک توافق سیاسی قابل دستیابی است.

هم‌رسانی کنید

دیدگاه تان در این باره