Skip to main content
تازه‌ترین خبرها
Thumbnail

مقام‌های محلی: حملۀ طالبان بر حوزه هفتم شهر کندهار عقب زده شد

در حملۀ طالبان بر شهر کندهار دو پاسگاه نیروهای دولتی در حوزه هفتم امنیتی به دست این گروه افتادند.

هرچند رسیدن طالبان تا شهر کندهار نگرانی‌هایی را برانگیخته‌است، اما مقام‌های محلی در این ولایت می‌گویند که نیروهای دولتی حمله‌های طالبان را عقب زدند.

همزمان از افتادن ولسوالی چخانسور  نیمروز به دست طالبان خبر می رسد. اما وزارت دفاع ملی می‌گوید که در کمتر از بیست‌وچهار ساعت یک صدوسی طالب در عملیات‌های نیروهای دولتی کشته و صد تن دیگر زخم برداشته‌اند.

پس ازافتادن درحدود ده ولسوالی کندهار به دست طالبان این گروه ،  بامداد روز جمعه بر حوزه هفتم شهر کندهار حمله کردند و دو پاسگاه نیروهای دولتی را گرفتند ؛ اما مقام‌های محلی می‌گویند که جلوپیشرفت طالبان گرفته شد.

روح الله خانزاده ، والی کندهار گفت:«هیچ مشکل نیست و من به مردم کندهار اطمینان کامل می دهیم. تا زمانی که ما زنده استیم اجازه نمی دهیم که طالبان به شهر کندهار داخل شوند.»

سالم احساس، فرماندۀ پولیس کندهار گفت:«وضعیت در کنترول است و قابل تشویش نیست. مردم اطمینان داشته باشد که بچه های قهرمان آنان از شان دفاع می کند.»

محمد هاشم ریکوال، فرمانده پولیس تخته پول گفت:«در کمین با ما رو به رو شدند و در قسمت شاهراه می خواستند حمله کنند که شمار زیاد شان کشته شدند و جسدهای شان باقی مانده است.»

لالی حمیدزی، عضو پیشین مجلس نماینده‌گان گفت:«در حوزه هفتم و در قسمت‌های کمبرند شهر تهدیداست و ما با یک هماهنگی کامل آماده‌گی داریم و سربازان خود را آماده ساختیم.»

در کنار این ادامه جنگ میان نیروهای دولتی و طالبان در مراکز ولایت‌های های کندز، تخار، بغلان، هرات، غزنی، فاریاب، میدان وردک و کندهار نگرانی‌های را برانگیخته‌است.

عارف رحمانی، عضو مجلس نماینده گان گفت:«اگر حکومت تغییرات اساسی را در استراتیزی، برنامه‌ها و رهبری جنگ را از راس تا قاعده به میان نیاورد. اگر مردم به صورت جدی پشت حکومت ایستاده نشود. فکر می کنم طالبان یک فضای بیشتر را پیدا می کنند.»

روح الله احمدزی، سخن‌گوی وزارت دفاع ملی گفت:«بخاطر باز پس گیری ساحاتی که در کنترول دشمن است، عملیات نیروهای دولتی آغاز شده و ادامه دارد، تلفات سنگین برای شان هم وارد شده است.»

بربنیاد آمارهای وزارت دفاع ملی در یک شبانه روز گذشته ۱۳۱ طالب در عملیات‌های نیروهای دولتی کشته و حدود صد تن دیگر زخم برداشته‌اند؛ اما طالبان وارد شدن تلفات سنگین به جنگجویان این گروه را نمی پذیرند.

مقام‌های محلی: حملۀ طالبان بر حوزه هفتم شهر کندهار عقب زده شد

پس ازافتادن درحدود ده ولسوالی کندهار به دست طالبان این گروه ،  بامداد روز جمعه بر حوزه هفتم شهر کندهار حمله کردند و دو پاسگاه نیروهای دولتی را گرفتند ؛ اما مقام‌های محلی می‌گویند که جلوپیشرفت طالبان گرفته شد.

Thumbnail

در حملۀ طالبان بر شهر کندهار دو پاسگاه نیروهای دولتی در حوزه هفتم امنیتی به دست این گروه افتادند.

هرچند رسیدن طالبان تا شهر کندهار نگرانی‌هایی را برانگیخته‌است، اما مقام‌های محلی در این ولایت می‌گویند که نیروهای دولتی حمله‌های طالبان را عقب زدند.

همزمان از افتادن ولسوالی چخانسور  نیمروز به دست طالبان خبر می رسد. اما وزارت دفاع ملی می‌گوید که در کمتر از بیست‌وچهار ساعت یک صدوسی طالب در عملیات‌های نیروهای دولتی کشته و صد تن دیگر زخم برداشته‌اند.

پس ازافتادن درحدود ده ولسوالی کندهار به دست طالبان این گروه ،  بامداد روز جمعه بر حوزه هفتم شهر کندهار حمله کردند و دو پاسگاه نیروهای دولتی را گرفتند ؛ اما مقام‌های محلی می‌گویند که جلوپیشرفت طالبان گرفته شد.

روح الله خانزاده ، والی کندهار گفت:«هیچ مشکل نیست و من به مردم کندهار اطمینان کامل می دهیم. تا زمانی که ما زنده استیم اجازه نمی دهیم که طالبان به شهر کندهار داخل شوند.»

سالم احساس، فرماندۀ پولیس کندهار گفت:«وضعیت در کنترول است و قابل تشویش نیست. مردم اطمینان داشته باشد که بچه های قهرمان آنان از شان دفاع می کند.»

محمد هاشم ریکوال، فرمانده پولیس تخته پول گفت:«در کمین با ما رو به رو شدند و در قسمت شاهراه می خواستند حمله کنند که شمار زیاد شان کشته شدند و جسدهای شان باقی مانده است.»

لالی حمیدزی، عضو پیشین مجلس نماینده‌گان گفت:«در حوزه هفتم و در قسمت‌های کمبرند شهر تهدیداست و ما با یک هماهنگی کامل آماده‌گی داریم و سربازان خود را آماده ساختیم.»

در کنار این ادامه جنگ میان نیروهای دولتی و طالبان در مراکز ولایت‌های های کندز، تخار، بغلان، هرات، غزنی، فاریاب، میدان وردک و کندهار نگرانی‌های را برانگیخته‌است.

عارف رحمانی، عضو مجلس نماینده گان گفت:«اگر حکومت تغییرات اساسی را در استراتیزی، برنامه‌ها و رهبری جنگ را از راس تا قاعده به میان نیاورد. اگر مردم به صورت جدی پشت حکومت ایستاده نشود. فکر می کنم طالبان یک فضای بیشتر را پیدا می کنند.»

روح الله احمدزی، سخن‌گوی وزارت دفاع ملی گفت:«بخاطر باز پس گیری ساحاتی که در کنترول دشمن است، عملیات نیروهای دولتی آغاز شده و ادامه دارد، تلفات سنگین برای شان هم وارد شده است.»

بربنیاد آمارهای وزارت دفاع ملی در یک شبانه روز گذشته ۱۳۱ طالب در عملیات‌های نیروهای دولتی کشته و حدود صد تن دیگر زخم برداشته‌اند؛ اما طالبان وارد شدن تلفات سنگین به جنگجویان این گروه را نمی پذیرند.

هم‌رسانی کنید

دیدگاه تان در این باره