Skip to main content
تازه‌ترین خبرها
تصویر بندانگشتی

حکومت هند: کنسولگری ما در کندهار بسته نشده‌است

آریندام باغچی، سخنگوی وزارت خارجه هند امروز (یک‌شنبه، ۲۰ سرطان) می‌گوید که کنسولگری این کشور در شهر کندهار، بسته نشده‌است.

پیش از این، برخی از رسانه‌ها از بسته شدن کنسولگری هند در کندهار خبر داده بودند. 

اما آریندام باغچی می‌گوید که به‌علت جنگ‌های شدید در نزدیک شهر کندهار، کارمندان کنسولگری هند در این شهر به هند بازگردانیده شده‌اند؛ اما این یک تصمیم موقتی است. 

به‌گفتۀ او، تلاش می‌شود که توزیع ویزا از سوی سفارت هند در کابل ادامه، داشته باشد.
 
او تأکید کرد که هند به یک افغانستان صلح‌آمیز، مستقل و دموکراتیک متعهد است و افزود که حکومت هند اوضاع را از نزدیک زیر نظر دارد. 

شبکۀ "ان‌دی‌تی‌وی" هند  گزارش کرده‌است که دیپلومات‌های هندی توسط یک هواپیمایی نظامی، به هند انتقال یافته‌اند. 

پیش از این، مقام‌های گفته‌اند که این کشور اکنون تصمیم ندارد تا سفارتش را در کابل، ببندند.

پیش از این، شماری از کشورها به‌شمول روسیه، ایران، ترکیه، تاجیکستان و ازبیکستان، کنسولگری‌های شان را در شهر مزارشریف، مرکز ولایت بلخ به‌خاطر افزایش ناامنی‌ها در شمال افغانستان، بستند.

حکومت هند: کنسولگری ما در کندهار بسته نشده‌است

پیش از این، برخی از رسانه‌ها از بسته شدن کنسولگری هند در کندهار خبر داده بودند.

تصویر بندانگشتی

آریندام باغچی، سخنگوی وزارت خارجه هند امروز (یک‌شنبه، ۲۰ سرطان) می‌گوید که کنسولگری این کشور در شهر کندهار، بسته نشده‌است.

پیش از این، برخی از رسانه‌ها از بسته شدن کنسولگری هند در کندهار خبر داده بودند. 

اما آریندام باغچی می‌گوید که به‌علت جنگ‌های شدید در نزدیک شهر کندهار، کارمندان کنسولگری هند در این شهر به هند بازگردانیده شده‌اند؛ اما این یک تصمیم موقتی است. 

به‌گفتۀ او، تلاش می‌شود که توزیع ویزا از سوی سفارت هند در کابل ادامه، داشته باشد.
 
او تأکید کرد که هند به یک افغانستان صلح‌آمیز، مستقل و دموکراتیک متعهد است و افزود که حکومت هند اوضاع را از نزدیک زیر نظر دارد. 

شبکۀ "ان‌دی‌تی‌وی" هند  گزارش کرده‌است که دیپلومات‌های هندی توسط یک هواپیمایی نظامی، به هند انتقال یافته‌اند. 

پیش از این، مقام‌های گفته‌اند که این کشور اکنون تصمیم ندارد تا سفارتش را در کابل، ببندند.

پیش از این، شماری از کشورها به‌شمول روسیه، ایران، ترکیه، تاجیکستان و ازبیکستان، کنسولگری‌های شان را در شهر مزارشریف، مرکز ولایت بلخ به‌خاطر افزایش ناامنی‌ها در شمال افغانستان، بستند.

هم‌رسانی کنید