Skip to main content
تازه‌ترین خبرها
تصویر بندانگشتی

انتقاد خیزش‌های مردمی در شمال از کمبود تجهیزات نظامی

منابع خیزش‌‎های مردمی در شمال کشور از کمبود تجهیزات نظامی برای جنگ در برابر طالبان انتقاد می‌‎کنند.

آنان می‌گویند با آن‌که بار بار از مسؤولان بلند پایه حکومتی خواسته‌اند که به خیزش‌های مردمی جنگ‌افزار و تجهزات بفرستند اما به این نیروها کمکی نشده‌است.

از این میان، بابر فرهمند، معاون شورای عالی مصالحۀ ملی و از افراد نزدیک به مارشال دوستم، می‌گوید که ده‌ها تن از افراد مارشال دوستم در برابر طالبان می‌جنگند، اما به آنان تجهیزات و امکانات جنگی فرستاده نشده‌است.

آقای فرهمند حکومت را متهم می‌سازد که به تعهداتش در راستای تأمین تجهیزات و جنگ‌افزار و نیز پشتیبانی نظامی از نیروهای خیزش مردمی عمل نکرده‌است: «بار بار ما مراجعه کردیم، به مسؤولان درجه اول امنیتی، به‌شمول وزیر صاحب دفاع، مشاور شورای امنیت ملی، رییس امنیت ملی و وزیر داخله از آدرس شورای مصالحه، از آدرس نماینده‌گان مجلس، اما متأسفانه که توجه لازم به خیزش‌های مردمی از نظر اکمالات مهمات و تجهیزات صورت نمی‌گیرند.»

مرتضی جلالی، مشاور رسانه‌یی جمعیت اسلامی به رهبری عطا محمد نور نیز بیان داشت: «اگر این نیروها بیشتر کمک شوند، خوبتر نتیجه می‌دهد و دشمن موفق نمی‌شود.»
 
نیروهای خیزش‌های مردمی از حکومت می‌خواهند برای جنگ در برابر طالبان برای شان تجهیزات فراهم سازد.

میرزا محمد یارمند، آگاه مسایل نظامی اظهار داشت: «ما نیروهای پولیس، امنیت و دفاع ملی را داریم در مدیریت این‌ها دچار مشکل استیم، در مدیریت مردمی‌که از خانه‌اش بر می‌خیزد و می‌گوید که من جنگ می‌کنیم این را چه رقم مدیریت کنیم.»

در همین حال، سخن‌گوی کل نهادهای امنیتی و دفاعی که امروز در یک نشست خبری در کابل سخن می‌زد، تأیید کرد به نیروهای خیزش‌های مردمی تجهیزات فرستاده نشده‌است.

او افزود به کسانی که آموزش ندیده‌اند و شامل تشکیلات حکومتی نباشند، سلاح و مهمات فرستاده نخواهد شد: «سلاح و تجهیزات بدون تعلیم و تربیه نظامی در اختیار کسی قرار نمی‌گیرد.»

پس از آن‌که نیروهای دولتی از ده‌ها ولسوالی به ویژه در شمال کشور، بیرون شدند، صدها تن به پشتیبانی از نیروهای امنیتی سلاح گرفتند و در برابر طالبان اعلام جنک کردند.

اما این نیروها تا کنون از دستاورد بزرگی در برابر طالبان خبر نداده‌اند و دربارۀ پیامدهای مسلح شدن‌ها نگرانی‌هایی نیز وجود دارد. 

انتقاد خیزش‌های مردمی در شمال از کمبود تجهیزات نظامی

نیروهای خیزش‌های مردمی از حکومت می‌خواهند برای جنگ در برابر طالبان برای شان تجهیزات فراهم سازد.

تصویر بندانگشتی

منابع خیزش‌‎های مردمی در شمال کشور از کمبود تجهیزات نظامی برای جنگ در برابر طالبان انتقاد می‌‎کنند.

آنان می‌گویند با آن‌که بار بار از مسؤولان بلند پایه حکومتی خواسته‌اند که به خیزش‌های مردمی جنگ‌افزار و تجهزات بفرستند اما به این نیروها کمکی نشده‌است.

از این میان، بابر فرهمند، معاون شورای عالی مصالحۀ ملی و از افراد نزدیک به مارشال دوستم، می‌گوید که ده‌ها تن از افراد مارشال دوستم در برابر طالبان می‌جنگند، اما به آنان تجهیزات و امکانات جنگی فرستاده نشده‌است.

آقای فرهمند حکومت را متهم می‌سازد که به تعهداتش در راستای تأمین تجهیزات و جنگ‌افزار و نیز پشتیبانی نظامی از نیروهای خیزش مردمی عمل نکرده‌است: «بار بار ما مراجعه کردیم، به مسؤولان درجه اول امنیتی، به‌شمول وزیر صاحب دفاع، مشاور شورای امنیت ملی، رییس امنیت ملی و وزیر داخله از آدرس شورای مصالحه، از آدرس نماینده‌گان مجلس، اما متأسفانه که توجه لازم به خیزش‌های مردمی از نظر اکمالات مهمات و تجهیزات صورت نمی‌گیرند.»

مرتضی جلالی، مشاور رسانه‌یی جمعیت اسلامی به رهبری عطا محمد نور نیز بیان داشت: «اگر این نیروها بیشتر کمک شوند، خوبتر نتیجه می‌دهد و دشمن موفق نمی‌شود.»
 
نیروهای خیزش‌های مردمی از حکومت می‌خواهند برای جنگ در برابر طالبان برای شان تجهیزات فراهم سازد.

میرزا محمد یارمند، آگاه مسایل نظامی اظهار داشت: «ما نیروهای پولیس، امنیت و دفاع ملی را داریم در مدیریت این‌ها دچار مشکل استیم، در مدیریت مردمی‌که از خانه‌اش بر می‌خیزد و می‌گوید که من جنگ می‌کنیم این را چه رقم مدیریت کنیم.»

در همین حال، سخن‌گوی کل نهادهای امنیتی و دفاعی که امروز در یک نشست خبری در کابل سخن می‌زد، تأیید کرد به نیروهای خیزش‌های مردمی تجهیزات فرستاده نشده‌است.

او افزود به کسانی که آموزش ندیده‌اند و شامل تشکیلات حکومتی نباشند، سلاح و مهمات فرستاده نخواهد شد: «سلاح و تجهیزات بدون تعلیم و تربیه نظامی در اختیار کسی قرار نمی‌گیرد.»

پس از آن‌که نیروهای دولتی از ده‌ها ولسوالی به ویژه در شمال کشور، بیرون شدند، صدها تن به پشتیبانی از نیروهای امنیتی سلاح گرفتند و در برابر طالبان اعلام جنک کردند.

اما این نیروها تا کنون از دستاورد بزرگی در برابر طالبان خبر نداده‌اند و دربارۀ پیامدهای مسلح شدن‌ها نگرانی‌هایی نیز وجود دارد. 

هم‌رسانی کنید