Skip to main content
تازه‌ترین خبرها
تصویر بندانگشتی

نبردها در شهرهای غزنی و کندهار شدت‌ گرفته‌اند

در ده روز اخیر، حمله‌های طالبان بر شهرهای کندهار و غزنی افزایش یافته‌اند و اکنون جنگ‌ها به شماری از حوزه‌های امنیتی این دو ولایت رسیده‌اند.

نماینده‌گان و شماری از باشنده‌گان کندهار و غزنی هشدار می‌دهند که بی‌پروایی در برابر عقب زدن حمله‌های طالبان، شهرهای غزنی و کندهار را با خطر سقوط روبه‌رو خواهد کرد.

هم‌اکنون نبردها میان نیروهای دولتی و طالبان در حوزه‌‎های پنجم، هفتم، ششم، سیزدهم و پانزدهم کندهار ادامه دارند.

صدیق‌الله، باشندۀ شهر کندهار گفت: «در شفاخانه میرویس، شهیدا و زخمیان پر شده‌است و جای باقی نمانده‌است.»

سمیع‌الله، باشندۀ دیگر شهر کندهار نیز افزود: «حالت بسیار خراب است و مردم از خانه‌های شان بیجا شدند.»

نماینده‌گان کندهار در مجلس، ناتوانی مدیریتی و بی‌پروایی حکومت را عامل رسیدن جنگ به شهر کندهار می‌دانند.

خلیل احمد مجاهد، یکی از نماینده‌گان کندهار در مجلس اظهار داشت: «سقوط کندهار یعنی سقوط افغانستان است. گزینش‌های سلیقوی در کندهار سبب شد تا ولسوالی‌ها سقوط کند و جنگ به شهر برسد.»

غزنی ولایت کلیدی دیگر کشور هم چندین روز می‌شود که گواه حمله‌های طالبان است. بربنیاد اطلاعات منابع محلی، هم‌اکنون جنگ میان نیروهای دولتی و طالبان در حوزه‌های دوم، سوم و پنجم شهر غزنی ادامه دارد.

صابر، باشندۀ شهر غزنی گفت: «ناامنی‌ها اخیرأ در غزنی بسیار افزایش پیدا کرده‌است و ساحه تحت حاکمیت حکومت هر روز تنگ تر می‌شود.»

نصیر احمد فقیری، رییس شورای ولایتی غزنی نیز افزود: «دامنه جنگ و خشونت به مرکز غزنی آمده‌است و ما پنجاه فیصد شهر غزنی را از دست دادیم.»

همزمان با ادامۀ نبردها در شهر غزنی، طالبان بر ولسوالی‌های مالستان، ناهور و جاغوری نیز حمله‌ کرده‌اند. منابع محلی در ولسوالی مالستان می‌گویند که از چهار روز بدینسو، طالبان و نیروهای دولتی و خیزش‌های مردمی در نبرد استند.

با این همه، حکومت اطمینان می‌دهد که برای عقب‌زدن حمله‌های طالبان می‌کوشند.

ابراهیم الکوزی، مشاور رییس‌جمهور اظهار داشت: «اگر شما فکر می‌کنید که این جنگ را بیست سال دیگر هم دوام می‌دهید، اگر این کار را می‌کنید باز هم یک قوت خارجی خواهد آمد.»

همزمان با این، ولسوالی‌های کهمرد بامیان و گرمسیر هلمند هم در کمتر از بیست و چهار ساعت به دست طالبان افتاده‌اند.

وزارت دفاع ملی اعلام کرده‌است که در جریان عملیات‌های یک شبانه روز اخیر نیروهای دولتی در بخش‌هایی از کشور ۲۷۱طالب کشته شدند و بیش از ۱۵۰تن دیگر زخم برداشته‌اند. اما طالبان تلفات افراد شان را نمی‌پذیرند.

نبردها در شهرهای غزنی و کندهار شدت‌ گرفته‌اند

همزمان با این، ولسوالی‌های کهمرد بامیان و گرمسیر هلمند هم در کمتر از بیست و چهار ساعت به دست طالبان افتاده‌اند.

تصویر بندانگشتی

در ده روز اخیر، حمله‌های طالبان بر شهرهای کندهار و غزنی افزایش یافته‌اند و اکنون جنگ‌ها به شماری از حوزه‌های امنیتی این دو ولایت رسیده‌اند.

نماینده‌گان و شماری از باشنده‌گان کندهار و غزنی هشدار می‌دهند که بی‌پروایی در برابر عقب زدن حمله‌های طالبان، شهرهای غزنی و کندهار را با خطر سقوط روبه‌رو خواهد کرد.

هم‌اکنون نبردها میان نیروهای دولتی و طالبان در حوزه‌‎های پنجم، هفتم، ششم، سیزدهم و پانزدهم کندهار ادامه دارند.

صدیق‌الله، باشندۀ شهر کندهار گفت: «در شفاخانه میرویس، شهیدا و زخمیان پر شده‌است و جای باقی نمانده‌است.»

سمیع‌الله، باشندۀ دیگر شهر کندهار نیز افزود: «حالت بسیار خراب است و مردم از خانه‌های شان بیجا شدند.»

نماینده‌گان کندهار در مجلس، ناتوانی مدیریتی و بی‌پروایی حکومت را عامل رسیدن جنگ به شهر کندهار می‌دانند.

خلیل احمد مجاهد، یکی از نماینده‌گان کندهار در مجلس اظهار داشت: «سقوط کندهار یعنی سقوط افغانستان است. گزینش‌های سلیقوی در کندهار سبب شد تا ولسوالی‌ها سقوط کند و جنگ به شهر برسد.»

غزنی ولایت کلیدی دیگر کشور هم چندین روز می‌شود که گواه حمله‌های طالبان است. بربنیاد اطلاعات منابع محلی، هم‌اکنون جنگ میان نیروهای دولتی و طالبان در حوزه‌های دوم، سوم و پنجم شهر غزنی ادامه دارد.

صابر، باشندۀ شهر غزنی گفت: «ناامنی‌ها اخیرأ در غزنی بسیار افزایش پیدا کرده‌است و ساحه تحت حاکمیت حکومت هر روز تنگ تر می‌شود.»

نصیر احمد فقیری، رییس شورای ولایتی غزنی نیز افزود: «دامنه جنگ و خشونت به مرکز غزنی آمده‌است و ما پنجاه فیصد شهر غزنی را از دست دادیم.»

همزمان با ادامۀ نبردها در شهر غزنی، طالبان بر ولسوالی‌های مالستان، ناهور و جاغوری نیز حمله‌ کرده‌اند. منابع محلی در ولسوالی مالستان می‌گویند که از چهار روز بدینسو، طالبان و نیروهای دولتی و خیزش‌های مردمی در نبرد استند.

با این همه، حکومت اطمینان می‌دهد که برای عقب‌زدن حمله‌های طالبان می‌کوشند.

ابراهیم الکوزی، مشاور رییس‌جمهور اظهار داشت: «اگر شما فکر می‌کنید که این جنگ را بیست سال دیگر هم دوام می‌دهید، اگر این کار را می‌کنید باز هم یک قوت خارجی خواهد آمد.»

همزمان با این، ولسوالی‌های کهمرد بامیان و گرمسیر هلمند هم در کمتر از بیست و چهار ساعت به دست طالبان افتاده‌اند.

وزارت دفاع ملی اعلام کرده‌است که در جریان عملیات‌های یک شبانه روز اخیر نیروهای دولتی در بخش‌هایی از کشور ۲۷۱طالب کشته شدند و بیش از ۱۵۰تن دیگر زخم برداشته‌اند. اما طالبان تلفات افراد شان را نمی‌پذیرند.

هم‌رسانی کنید