Skip to main content
تازه‌ترین خبرها
Thumbnail

صالح: طالبان را هسته‌های خاص ارتش پاکستان رهنمایی می‌کند

امرالله صالح، معاون نخست رییس‌جمهور می‌گوید که اگر طالبان زمین بیشتر را بدست آورند، باز هم بر کشور حاکمیت کرده نخواهند توانست و مردم در بخش‌های زیرکنترل طالبان به ستوه آمده‌اند.

آقای صالح می‌افزاید که از دید تشکیلاتی طالبان به سه بخش تقسیم شده‌اند که بخش نخست آنان را هسته‌های خاص ستردرستیز پاکستان رهنمایی می‌کند.

آقای صالح در صفحه فسبوکش نگاشته‌است که خروج نیروهای خارجی از افغانستان، خلای بسیار آنی را ایجاد کرد اما نیروهای دولتی از نظم برخوردار استن

در بخشی از این نوشته می‌خوانیم: «از دید تشکیلاتی، قوت دشمن به سه بخش تقسیم می‌گردد؛ بخش اول، نیروهای تعلیم دیده است که بصورت مستقیم از جانب مفرزه‌ها/هسته‌‌های خاص ستردرستیز پاکستان از پشاور – کویته و نقاط دیگر رهنمایی می‌‎شوند. وسایل ارتباطی و نقشه‌های گوگل، کار را بسیار آسان ساخته است. بخش دوم قطعات محلی اند که زیر نام کمسیون نظامی کار می‌نمایند، این‌ها نیز به جز از باج‌گیری از مردم و تحمیل مهمانی بالای مردم محل زیاد نقش ندارند. بخش سوم جذب شده‌ها و احضار شده‌های اخیر اند که هیچ نوع مورال ندارند.»

همزمان با این، برخی از اعضای مجلس نماینده‌گان می‌گویند که برای حفظ نظام و دست‌آوردهای چندین دهه گذشته، زنان و مردان باید جنگ‌افزار بگیرند و ایستاده‌گی کنند.

میررحمان رحمانی، رییس مجلس نماینده‌گان بیان داشت: «از تمام وکلای محترم تقاضا دارم که شجاعانه در کنار مردم تان ایستاده شوید و به‌‎خاطر داشته‌های مادی و معنوی تان با دشمن جنگ نمایید.»

ریحانه آزاد، نماینده مردم دایکندی در مجلس نیز اظهار داشت: «منسجم شویم در کنار نیروهای امنیتی بایستیم.»

اعضای مجلس، طالبان را به نقض حقوق‌بشری مردم در شماری از ولسوالی‌هایی متهم می‌سازند که تازه به آن‌ها دست یافته‌اند.

گل احمد نورزاد، نماینده مردم نیمروز در مجلس تصریح کرد: «چرا سازمان ملل متحد، سازمان‌های دفاع از حقوق‌بشر در مورد قضایای افغانستان خاموش استند؟»
 
اما طالبان در اعلامیه‌یی هرگونه نقض حقوق‌بشری را از سوی خود شان رد می‌کنند.

صالح: طالبان را هسته‌های خاص ارتش پاکستان رهنمایی می‌کند

همزمان با این، برخی از اعضای مجلس نماینده‌گان می‌گویند که برای حفظ نظام و دست‌آوردهای چندین دهه گذشته، زنان و مردان باید جنگ‌افزار بگیرند و ایستاده‌گی کنند.

Thumbnail

امرالله صالح، معاون نخست رییس‌جمهور می‌گوید که اگر طالبان زمین بیشتر را بدست آورند، باز هم بر کشور حاکمیت کرده نخواهند توانست و مردم در بخش‌های زیرکنترل طالبان به ستوه آمده‌اند.

آقای صالح می‌افزاید که از دید تشکیلاتی طالبان به سه بخش تقسیم شده‌اند که بخش نخست آنان را هسته‌های خاص ستردرستیز پاکستان رهنمایی می‌کند.

آقای صالح در صفحه فسبوکش نگاشته‌است که خروج نیروهای خارجی از افغانستان، خلای بسیار آنی را ایجاد کرد اما نیروهای دولتی از نظم برخوردار استن

در بخشی از این نوشته می‌خوانیم: «از دید تشکیلاتی، قوت دشمن به سه بخش تقسیم می‌گردد؛ بخش اول، نیروهای تعلیم دیده است که بصورت مستقیم از جانب مفرزه‌ها/هسته‌‌های خاص ستردرستیز پاکستان از پشاور – کویته و نقاط دیگر رهنمایی می‌‎شوند. وسایل ارتباطی و نقشه‌های گوگل، کار را بسیار آسان ساخته است. بخش دوم قطعات محلی اند که زیر نام کمسیون نظامی کار می‌نمایند، این‌ها نیز به جز از باج‌گیری از مردم و تحمیل مهمانی بالای مردم محل زیاد نقش ندارند. بخش سوم جذب شده‌ها و احضار شده‌های اخیر اند که هیچ نوع مورال ندارند.»

همزمان با این، برخی از اعضای مجلس نماینده‌گان می‌گویند که برای حفظ نظام و دست‌آوردهای چندین دهه گذشته، زنان و مردان باید جنگ‌افزار بگیرند و ایستاده‌گی کنند.

میررحمان رحمانی، رییس مجلس نماینده‌گان بیان داشت: «از تمام وکلای محترم تقاضا دارم که شجاعانه در کنار مردم تان ایستاده شوید و به‌‎خاطر داشته‌های مادی و معنوی تان با دشمن جنگ نمایید.»

ریحانه آزاد، نماینده مردم دایکندی در مجلس نیز اظهار داشت: «منسجم شویم در کنار نیروهای امنیتی بایستیم.»

اعضای مجلس، طالبان را به نقض حقوق‌بشری مردم در شماری از ولسوالی‌هایی متهم می‌سازند که تازه به آن‌ها دست یافته‌اند.

گل احمد نورزاد، نماینده مردم نیمروز در مجلس تصریح کرد: «چرا سازمان ملل متحد، سازمان‌های دفاع از حقوق‌بشر در مورد قضایای افغانستان خاموش استند؟»
 
اما طالبان در اعلامیه‌یی هرگونه نقض حقوق‌بشری را از سوی خود شان رد می‌کنند.

هم‌رسانی کنید