Skip to main content
تازه‌ترین خبرها
Thumbnail

انفجار در کابل؛ چهار غیرنظامی جان باختند

چهار غیرنظامی پس از چاشت امروز (سه‌شنبه، ۲۲ سرطان) در نتیجۀ یک انفجار در شهر کابل جان باختند و پنج تن دیگر، زخم برداشته‌اند.

پولیس کابل در یک خبرنامه می‌گوید که این رویداد حوالی ساعت ۰۲:۵۰ دقیقۀ پس از چاشت امروز در جادۀ میوند در مربوطات حوزۀ اول شهر کابل، رخ داده‌است.

در خبرنامه آمده‌است که چه‌گونه‌گی این رویداد، زیر بررسی و نیز نوعیت انفجار، روشن نیست.

تاکنون هیچ گروهی به‌شمول طالبان، مسؤولیت این انفجار را به‌عهده نگرفته‌است.

پیش از این و در یک رویداد دیگر، محمداحسان همدرد، مدیر معاشات ریاست مالی و اداری سترده محکمه از سوی افراد ناشناس در حوزه دوازدهم شهر کابل کشته شد.

اما در حملۀ مردان مسلح ناشناس بر یک رنجر پولیس در ولسوالی بگرامی کابل، دو کارمند و یک راننده ریاست محابس و توقیف خانه‌ها، جان باختند.

انفجار در کابل؛ چهار غیرنظامی جان باختند

این انفجار در جادۀ میوند در مربوطات حوزۀ اول شهر کابل، رخ داده‌است.

Thumbnail

چهار غیرنظامی پس از چاشت امروز (سه‌شنبه، ۲۲ سرطان) در نتیجۀ یک انفجار در شهر کابل جان باختند و پنج تن دیگر، زخم برداشته‌اند.

پولیس کابل در یک خبرنامه می‌گوید که این رویداد حوالی ساعت ۰۲:۵۰ دقیقۀ پس از چاشت امروز در جادۀ میوند در مربوطات حوزۀ اول شهر کابل، رخ داده‌است.

در خبرنامه آمده‌است که چه‌گونه‌گی این رویداد، زیر بررسی و نیز نوعیت انفجار، روشن نیست.

تاکنون هیچ گروهی به‌شمول طالبان، مسؤولیت این انفجار را به‌عهده نگرفته‌است.

پیش از این و در یک رویداد دیگر، محمداحسان همدرد، مدیر معاشات ریاست مالی و اداری سترده محکمه از سوی افراد ناشناس در حوزه دوازدهم شهر کابل کشته شد.

اما در حملۀ مردان مسلح ناشناس بر یک رنجر پولیس در ولسوالی بگرامی کابل، دو کارمند و یک راننده ریاست محابس و توقیف خانه‌ها، جان باختند.

هم‌رسانی کنید