Skip to main content
تازه‌ترین خبرها
Thumbnail

غنی: تا سه ماه دیگر اوضاع امنیتی کشور بهبود میابد

در اوضاعی که بیشتر ولایت‌های شمال‌کشور گواه درگیری‌های سنگین میان نیروهای دولتی و طالبان استند، رییس جمهور غنی در سفری به ولایت بلخ می‌گوید که "کمر طالبان خواهند شکست" و تمامی مناطقی که به دست این گروه افتاده‌اند، به زودی پس گرفته خواهند شد.

رییس جمهور غنی که برای بررسی اوضاع امنیتی امروز (سه‌شنبه ۲۲ سرطان) به ولایت بلخ رفته است، می‎گوید که تا سه ماه دیگر اوضاع امنیتی به گونه‌ی چشمگیری در سراسر کشور بهبود خواهد یافت.

سفر رییس جمهور غنی به بلخ در حالی صورت می‌گیرد که درگیری‌های سنگین میان نیروهای دولتی و طالبان در شمار بیشتر ولایت های شمال کشور به شمول بلخ جریان دارند.

او در این سفر با شماری از فعالان جامعه مدنی، فعالان حقوق زن و خبرنگاران دیدار نمود و بر انسجام و وحدت‌ملی در کشور تاکید ورزید.

فضل‌محمود فضلی، رییس اداره امور گفت: "برنامه حکومت افغانستان بخاطر استقرار تمام اوضاع ادامه دارد. جناب رییس جمهور لحظات قبل با جوانان، زنان، علما، معلمین ملاقات داشتند و تفصیلات که ما در این قسمت داریم در قسمت مسایل اقتصادی، امنیتی شریک خواهند شد."

در یک ماه پسین مرکزهای ۹ ولسوالی ولایت بلخ به دست طالبان افتادند و طالبان تا دروازه‌ های مزارشریف رسیدند.

پس از تشدید حمله های طالبان در بلخ، بسیج مردمی برای پشتیبانی از نیروهای دفاعی و امنیتی در این ولایت ایجاد شد.

محمدفرهاد عظیمی، والی بلخ بیان کرد: "هیئت معینی از وزارت دفاع ملی، از وزارت داخله، ریاست عمومی امنیت ملی و همچنان از بخش شورای امنیت در این سفر ایشان را همراهی می کنند آنها بحث و تبادل نظرشان در رابطه به پلان تدابیری بخاطر امنیت هر چه بیشتر بندر حیرتان و همچنان سایر ولسوالی هایی  که از دست رفته  است و تا آخر روز ادامه خواهد داشت."

هم‌زمان با سفر رییس جمهور به بلخ، شهر مزارشریف به حالت نیمه تعطیل درآمد و جاده‌های منتهی به ولایت بلخ مسدود شدند. باشنده‌گان مزارشریف با انتقاد از مسدود شدن جاده ها، می‌گویند که با مشکل روبرو شدند.

عبدالقیوم، باشنده مزارشریف اظهار داشت: "آمدند خوش آمدند تماما سرک‌های ولایت و مزارشریف به روی مردم بسته است به جایی که به ما نان بدهند، آب بدهند نان و آب ما را از دست ما گرفتند."

خیرالله، یکی از راننده‌گان گفت که اگر رییس جمهور را ملاقات نماید، این سخنان را برای او خواهد گفت: «تو رییس جمهور استی برای ما یک لقمه نان پیدا می کنی یا نان را که با آبله دست خود پیدا می کنیم آنرا هم از ما می‌گیری؟»

با این همه، رییس جمهور غنی به مردم اطمینان می‌دهد که تا سه ماه آینده، اوضاع امنیتی در کشور بهبود خواهد یافت.

غنی: تا سه ماه دیگر اوضاع امنیتی کشور بهبود میابد

با این همه، رییس جمهور غنی به مردم اطمینان می‌دهد که تا سه ماه آینده، اوضاع امنیتی در کشور بهبود خواهد یافت.

Thumbnail

در اوضاعی که بیشتر ولایت‌های شمال‌کشور گواه درگیری‌های سنگین میان نیروهای دولتی و طالبان استند، رییس جمهور غنی در سفری به ولایت بلخ می‌گوید که "کمر طالبان خواهند شکست" و تمامی مناطقی که به دست این گروه افتاده‌اند، به زودی پس گرفته خواهند شد.

رییس جمهور غنی که برای بررسی اوضاع امنیتی امروز (سه‌شنبه ۲۲ سرطان) به ولایت بلخ رفته است، می‎گوید که تا سه ماه دیگر اوضاع امنیتی به گونه‌ی چشمگیری در سراسر کشور بهبود خواهد یافت.

سفر رییس جمهور غنی به بلخ در حالی صورت می‌گیرد که درگیری‌های سنگین میان نیروهای دولتی و طالبان در شمار بیشتر ولایت های شمال کشور به شمول بلخ جریان دارند.

او در این سفر با شماری از فعالان جامعه مدنی، فعالان حقوق زن و خبرنگاران دیدار نمود و بر انسجام و وحدت‌ملی در کشور تاکید ورزید.

فضل‌محمود فضلی، رییس اداره امور گفت: "برنامه حکومت افغانستان بخاطر استقرار تمام اوضاع ادامه دارد. جناب رییس جمهور لحظات قبل با جوانان، زنان، علما، معلمین ملاقات داشتند و تفصیلات که ما در این قسمت داریم در قسمت مسایل اقتصادی، امنیتی شریک خواهند شد."

در یک ماه پسین مرکزهای ۹ ولسوالی ولایت بلخ به دست طالبان افتادند و طالبان تا دروازه‌ های مزارشریف رسیدند.

پس از تشدید حمله های طالبان در بلخ، بسیج مردمی برای پشتیبانی از نیروهای دفاعی و امنیتی در این ولایت ایجاد شد.

محمدفرهاد عظیمی، والی بلخ بیان کرد: "هیئت معینی از وزارت دفاع ملی، از وزارت داخله، ریاست عمومی امنیت ملی و همچنان از بخش شورای امنیت در این سفر ایشان را همراهی می کنند آنها بحث و تبادل نظرشان در رابطه به پلان تدابیری بخاطر امنیت هر چه بیشتر بندر حیرتان و همچنان سایر ولسوالی هایی  که از دست رفته  است و تا آخر روز ادامه خواهد داشت."

هم‌زمان با سفر رییس جمهور به بلخ، شهر مزارشریف به حالت نیمه تعطیل درآمد و جاده‌های منتهی به ولایت بلخ مسدود شدند. باشنده‌گان مزارشریف با انتقاد از مسدود شدن جاده ها، می‌گویند که با مشکل روبرو شدند.

عبدالقیوم، باشنده مزارشریف اظهار داشت: "آمدند خوش آمدند تماما سرک‌های ولایت و مزارشریف به روی مردم بسته است به جایی که به ما نان بدهند، آب بدهند نان و آب ما را از دست ما گرفتند."

خیرالله، یکی از راننده‌گان گفت که اگر رییس جمهور را ملاقات نماید، این سخنان را برای او خواهد گفت: «تو رییس جمهور استی برای ما یک لقمه نان پیدا می کنی یا نان را که با آبله دست خود پیدا می کنیم آنرا هم از ما می‌گیری؟»

با این همه، رییس جمهور غنی به مردم اطمینان می‌دهد که تا سه ماه آینده، اوضاع امنیتی در کشور بهبود خواهد یافت.

هم‌رسانی کنید