تازه‌ترین خبرها
تصویر بندانگشتی

جشنوارۀ توت در پنجشیر برگزار شد

نهمین دور جشنوارۀ توت، با حضور شماری از باشنده‌گان و فعالان ولایت پنجشیر و جوانان کابل، در پنجشیر برگزار شد.

بازی‌های محلی، نمایش عکس و سرگرمی‌های سنتی از برنامه‌های دیگری بودند که در این جشنواره اجرا و به نمایش گذاشته شدند.

عبدالودود علی‌مردان، رییس اطلاعات و فرهنگ پنجشیر گفت: «ما دنبال آوردن سرور و خوشی و همدلی درمیان مردم کشور هستیم در این شرایط جنگ.»

 بهاء الدین، استاد دانشگاه و از شرکت‌کننده‌گان این جشنواره نیز بیان داشت: «نشان دادن شادی، در واقع یکی از الگوها و نشانه‌های مردمان شاد و پر قدرت است.»

تفنگ‌بازی، از سرگرمی‌های دیگر در این جشنواره بود. تفنگ‌بازی، یک بازی محلی است که در مناسبت‌های خوشی چون عروسی اجرا می‌شود.

عبدالرشید، شرکت‌کنندۀ جشنوارۀ توت اظهار داشت: «این جشنواره یک فرصت بسیار خوب است که هویت، فرهنگ و داشته‌های مردم بازتاب داده شود.»

رقص قرصک، از بازی‌های دیگر محلی باشنده‌گان پنجشیر است که در این جشنواره اجرا شد.

زنانی‌که با برنامه اقتصاد روستایی کار کرده‌اند نیز در جنگل آستانه در این جشنواره نمایشگاه برگزار کردند.

فرزانه رسولی، کارمند برنامه اقتصاد روستایی گفت: «این جشنواره برای زنان متشبث کمک کرده‌است تا فرآورده‌ها و ساخته‌های دستی شان را به نمایش بگذارند و از آن درآمد داشته باشند.»

این جشنواره در حالی برگزار می‌شود که جنگ در بیش از بیست ولایت افغانستان ادامه دارند و باشنده‌گان این بخش‌های کشور کمتر فرصت می‌کنند که به تفریح و سیاحت بپردازند.

شرکت‌کننده‌گان جشنوارۀ توت در پنجشیر، از طرف‌های درگیر جنگ در کشور خواستند که به جنگ نه بگویند و برای برقراری صلح تلاش کنند.

جشنوارۀ توت در پنجشیر برگزار شد

شرکت‌کننده‌گان جشنوارۀ توت در پنجشیر، از طرف‌های درگیر جنگ در کشور خواستند که به جنگ نه بگویند و برای برقراری صلح تلاش کنند.

تصویر بندانگشتی

نهمین دور جشنوارۀ توت، با حضور شماری از باشنده‌گان و فعالان ولایت پنجشیر و جوانان کابل، در پنجشیر برگزار شد.

بازی‌های محلی، نمایش عکس و سرگرمی‌های سنتی از برنامه‌های دیگری بودند که در این جشنواره اجرا و به نمایش گذاشته شدند.

عبدالودود علی‌مردان، رییس اطلاعات و فرهنگ پنجشیر گفت: «ما دنبال آوردن سرور و خوشی و همدلی درمیان مردم کشور هستیم در این شرایط جنگ.»

 بهاء الدین، استاد دانشگاه و از شرکت‌کننده‌گان این جشنواره نیز بیان داشت: «نشان دادن شادی، در واقع یکی از الگوها و نشانه‌های مردمان شاد و پر قدرت است.»

تفنگ‌بازی، از سرگرمی‌های دیگر در این جشنواره بود. تفنگ‌بازی، یک بازی محلی است که در مناسبت‌های خوشی چون عروسی اجرا می‌شود.

عبدالرشید، شرکت‌کنندۀ جشنوارۀ توت اظهار داشت: «این جشنواره یک فرصت بسیار خوب است که هویت، فرهنگ و داشته‌های مردم بازتاب داده شود.»

رقص قرصک، از بازی‌های دیگر محلی باشنده‌گان پنجشیر است که در این جشنواره اجرا شد.

زنانی‌که با برنامه اقتصاد روستایی کار کرده‌اند نیز در جنگل آستانه در این جشنواره نمایشگاه برگزار کردند.

فرزانه رسولی، کارمند برنامه اقتصاد روستایی گفت: «این جشنواره برای زنان متشبث کمک کرده‌است تا فرآورده‌ها و ساخته‌های دستی شان را به نمایش بگذارند و از آن درآمد داشته باشند.»

این جشنواره در حالی برگزار می‌شود که جنگ در بیش از بیست ولایت افغانستان ادامه دارند و باشنده‌گان این بخش‌های کشور کمتر فرصت می‌کنند که به تفریح و سیاحت بپردازند.

شرکت‌کننده‌گان جشنوارۀ توت در پنجشیر، از طرف‌های درگیر جنگ در کشور خواستند که به جنگ نه بگویند و برای برقراری صلح تلاش کنند.

هم‌رسانی کنید