Skip to main content
تازه‌ترین خبرها
تصویر بندانگشتی

آریانا سعید نخستین فروشگاۀ لباس برند خودش را در کابل گُشود

آریانا سعید، آوازخوان شناخته شدۀ کشور نخستین فروشگاه لباس برندش را در شهرنو کابل، گُشود.

بانو سعید می‌گوید که او هشت میلیون افغانی برای ایجاد یک کارگاۀ تولید محصولات برند “آریانا” و فروشگاۀ برند “آریانا” سرمایه‌گذاری کرده‌است.

لباس‌های برند آریانا با طرح‌های مدرن و نشان‌هایی از دست دوخته‌های زنان کشور، طراحی شده‌اند.

این فروشگاه، بر برگزاری یک نمایش از لباس با گذشتن مادل‌ها از روی فرش سرخ، رسماً گشایش یافت.

فرزانه روشن‌دل، یک خیاط دربارۀ این لباس ها می‌گوید: "وقتی تولیدات از خود داشته باشیم، چرا تولید بیرون را بخواهیم. من بسیار خوش استم و می‌خواهیم که دولت همین امکانات را برای ما، فراهم بکند و یک کار خوب داشته باشیم."

آریانا سعید و کارگاۀ او نزدیک به یک سال کار کرده‌اند، تا لباس‌های شان را را با نشان آریانا، وارد بازار بکنند."

آریانا سعید دربارۀ فروشگاهش می‌گوید: "یک بخش کار را آقایان و یک بخش آن را خانمان به پیش می‌برند. لباس‌های که من می‌سازم، بیشتر تمرکز من این است در کنار این که مدرن باشد، یک نشان کلتوری افغانی داشته باشد. زنانی استند که از هنر دست دوزی و گل‌دوزی آنان، کار می‌گیریم."

اکنون ده مرد و زن در کارگاۀ برند لباس آریانا مشغول به‌کار شده‎اند که یکی از آنان، شیلا احمدی است.

او به دیدن لباس‌هایی به این فروشگاه آمده‌است که ماه‌ها برای دوختن و آماده شدن آن‌ها برای نمایش گشایش این فروشگاه با همکارانش، کار کرده‌اند.

او می‌گوید: "بهترین لباس‌ها را آریانا جان آماده کرده‌است. چون در افغانستان و یک چنین شرایط، زنان سرمایه‌گذاری بکنند و به دیگر زنان کار ایجاد بکنند، کاربزرگی است."

آریانا سعید، نخستین فروشگاه‌ برند آریانا را با معیارهایی گشوده‌است که بتواند در کشورهای دیگر جهان نیز، علاقمند داشته باشد.

آریانا سعید نخستین فروشگاۀ لباس برند خودش را در کابل گُشود

بانو سعید می‌گوید که او هشت میلیون افغانی برای ایجاد یک کارگاۀ تولید محصولات برند “آریانا” و فروشگاۀ برند “آریانا” سرمایه‌گذاری کرده‌است.

تصویر بندانگشتی

آریانا سعید، آوازخوان شناخته شدۀ کشور نخستین فروشگاه لباس برندش را در شهرنو کابل، گُشود.

بانو سعید می‌گوید که او هشت میلیون افغانی برای ایجاد یک کارگاۀ تولید محصولات برند “آریانا” و فروشگاۀ برند “آریانا” سرمایه‌گذاری کرده‌است.

لباس‌های برند آریانا با طرح‌های مدرن و نشان‌هایی از دست دوخته‌های زنان کشور، طراحی شده‌اند.

این فروشگاه، بر برگزاری یک نمایش از لباس با گذشتن مادل‌ها از روی فرش سرخ، رسماً گشایش یافت.

فرزانه روشن‌دل، یک خیاط دربارۀ این لباس ها می‌گوید: "وقتی تولیدات از خود داشته باشیم، چرا تولید بیرون را بخواهیم. من بسیار خوش استم و می‌خواهیم که دولت همین امکانات را برای ما، فراهم بکند و یک کار خوب داشته باشیم."

آریانا سعید و کارگاۀ او نزدیک به یک سال کار کرده‌اند، تا لباس‌های شان را را با نشان آریانا، وارد بازار بکنند."

آریانا سعید دربارۀ فروشگاهش می‌گوید: "یک بخش کار را آقایان و یک بخش آن را خانمان به پیش می‌برند. لباس‌های که من می‌سازم، بیشتر تمرکز من این است در کنار این که مدرن باشد، یک نشان کلتوری افغانی داشته باشد. زنانی استند که از هنر دست دوزی و گل‌دوزی آنان، کار می‌گیریم."

اکنون ده مرد و زن در کارگاۀ برند لباس آریانا مشغول به‌کار شده‎اند که یکی از آنان، شیلا احمدی است.

او به دیدن لباس‌هایی به این فروشگاه آمده‌است که ماه‌ها برای دوختن و آماده شدن آن‌ها برای نمایش گشایش این فروشگاه با همکارانش، کار کرده‌اند.

او می‌گوید: "بهترین لباس‌ها را آریانا جان آماده کرده‌است. چون در افغانستان و یک چنین شرایط، زنان سرمایه‌گذاری بکنند و به دیگر زنان کار ایجاد بکنند، کاربزرگی است."

آریانا سعید، نخستین فروشگاه‌ برند آریانا را با معیارهایی گشوده‌است که بتواند در کشورهای دیگر جهان نیز، علاقمند داشته باشد.

هم‌رسانی کنید